VIL IKKE HA FORTGANG I PROSESSEN: Formuleringen nederst i brevet til NCFs tekniske leder får SK Rye til å reagere. Foto: Scanpix/TV 2.
VIL IKKE HA FORTGANG I PROSESSEN: Formuleringen nederst i brevet til NCFs tekniske leder får SK Rye til å reagere. Foto: Scanpix/TV 2.

Sykkeltopp sendte brev for å sinke grasrotopprør: – Uheldig og unødvendig

– Uheldig og unødvendig at en leder nærmest instruerer hva andre skal mene. Denne prosessen har allerede tatt for lang tid.

Fredag skal Norges Cykleforbund (NCF) ha styremøte. Da skal en dato settes for det ekstraordinære tinget som har blitt tvunget frem etter misnøyen med økonomistyringen og åpenheten hos Bergen VM-arrangøren.

På tinget vil opposisjonen kaste hele styret i NCF.

Nå viser det seg imidlertid at det jobbes internt for å utsette det ekstraordinære tinget så lenge som mulig.

– Bruk maksimal tid

TV 2 har nemlig fått se et brev sendt fra lederen i NCFs tekniske utvalg hvor det hevdes at SK Rye har en «agenda» og hvor det oppmodes til å bruke «maksimal tid for innkallelse».

Brevet er adressert til alle kommissærene i Sykkel-Norge.

(...) De fleste prosesser fungerer best om man får lov å gjøre seg ferdig før resultatet vises frem. En evaluering underveis er sjelden gunstig for sluttresultatet.

En liten gruppe, ledet an av SK Rye, ønsker nå å stresse dette arbeidet ved å kreve et ekstraordinært ting, og går langt i beskyldninger om juks, kameraderi, cover-ups og annet. Vi regner med at enkelte vil inkludere TU i denne påstanden. Som kommissærer er vi jo alle kjent med at den som beskylder alle vel så ofte har en agenda og feil som den som blir gjenstand for beskyldningene. Dette kan de med loven i hånd kreve, og vi respekterer det. At det er lov betyr ikke alltid at det er klokt, og vi trenger kloke mennesker i denne saken.

Ingen trenger pr i dag å ta stilling til om man er fornøyd med prosessen rundt, eller svaret på, arbeidet med VM2017, men det vi bør kunne enes om er at et ekstraordinært ting ikke gagner fremdriften eller resultatet.

Vi kan ikke, og ønsker ikke, hindre en liten gruppe i å kreve ekstraordinært ting, men vi tror at en skriftlig støtte er vesentlig nå.

(...) Dersom du også støtter styret i denne vanskelige perioden så trenger de nå at det skrives. Skriv mail til styret OG send kopi til post@sportsklubbenrye.no. Dersom du trenger noe å skrive så kan du skrive følgende: "Paragraf 19 i NCFs lov omhandler kun en minstetid på 14 dager for innkalling til et ekstraordinært ting. Som medlem i NCF ønsker jeg at NCFs medlemsklubber og styret gis den nødvendige tid til å forberede seg til denne saken, og at man bruker maksimal tid for en slik innkallelse, ikke minimumstiden."

– Denne prosessen har allerede tatt for lang tid

Brevet har vakt oppsikt hos SK Rye.

– Vi registrer at leder for teknisk utvalg i NCF, Bjørn Birkeland, er negativ til et ekstraordinært forbundsting og at han er av den oppfatning at dagens styret bør bli sittende. Det står han selvfølgelig helt fritt til å mene. Han går imidlertid langt i å anbefale resten av kommissærene om å mene det samme som ham og ikke minst at de skal støtte opp om å bruke «maksimal tid» på å få på plass et ekstraordinært ting. Som leder vil Birkeland ha stor innflytelse på de andre kommissærene. Vi oppfatter det som uheldig og unødvendig at en leder tilnærmet instruerer andre hva de skal mene. Vi antar at kommissærene fullt ut er kapable til å gjøre seg opp en mening på egenhånd, sier nestleder Robin Mackenzie-Robinson til TV 2.

– Opplever du at flere i Sykkel-Norge forsøker å trenere denne prosessen?

– Vi håper at og tror at NCF på fredagens styremøte vil beslutte en dato for ekstraordinært forbundsting som er i god tid før jul. Hverken styret i NCF eller Bjørn Birkeland har kommet med noe begrunnelse for hvorfor ikke dette skal la seg gjennomføre. Denne prosessen har allerede tatt for lang tid og vi legger til grunn at NCFs styre behandler kravet fra Sportsklubben Rye på en profesjonell måte og ikke trenerer denne prosessen ytterligere.

– Det spørsmålet stiller jeg meg

Birkeland forsvarer utsendingen av brevet overfor TV 2.

– Det står ikke noe om hva de skal mene. Vi anbefaler bare folk, om de er enige med oss, om å gi uttrykk for det. Og jeg stiller meg jo spørsmålet om hvorfor Rye mener at vi ikke skal mene noe om denne saken - vi som bruker så mye tid på denne sporten. Det spørsmålet stiller jeg meg, sier Birkeland.

– Når bør det arrangeres ekstraordinært ting?

– Det er snart jul. Minimumstiden til innkalling er 14 dager, og i morgen er det 1. desember. Det betyr altså tidligst 14. desember. Da er de fleste opptatt med andre ting. I januar vil nok de fleste prioritere det her. For å få demokratiet til å fungere, så bør man ha så god tid som mulig for å få saksbehandlingen best mulig. Men en eksakt dato må Lovutvalget mene noe om.