MENS VI VENTER PÅ UNDERSKUDDET FRA VM: Fortsetter planene om å ta om et stort lån for å finansiere en velodrom i Asker. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.
MENS VI VENTER PÅ UNDERSKUDDET FRA VM: Fortsetter planene om å ta om et stort lån for å finansiere en velodrom i Asker. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Går mot millionsmell etter VM, men vil fortsatt ta opp kjempelån til velodrombygging

– Cykleforbundet bør sette velodromen i Asker på vent, mener Mads Kaggestad. Slik er statusen på de tre velodromprosjektene i Norge.

TV 2 skrev forrige uke om den prekære anleggssituasjonen i Norge for hallidrettene generelt og håndballen spesielt.

En idrett som virkelig er i anleggsmangel, til tross for ikke å være en typisk «anleggsidrett», er sykkelsporten.

Ikke siden VM på sykkel i 1993 har Norge nemlig hatt en velodrom.

Kjempelån

I flere år har man jobbet for å få gjort noe med akkurat det. Hovedsakelig på Sola og i Asker, men også andre plasser i landet.

Velodromen på Sola begynner man å bygge allerede i januar. En velodrom i Levanger er under planlegging, og det samme har den nevnte velodromen i Asker vært i flere år.

Utfordringen er bare denne: mens velodromene på Sola og i Levanger ikke vil koste Norges Cykleforbund (NCF) en eneste krone, da de er finansiert av andre instanser, må sykkelsporten selv finansiere velodromen i Asker.

Hans Petter Gulbrandsen, styreleder i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS, selskapet som skal få velodromen på plass, kan ikke gi en nøyaktig pris på anlegget, men det har de siste årene i media blitt referert til en pris på mellom 180 og 200 millioner kroner.

Velodromen skal i hovedsak finansieres av et betydelig lån. Man regner med å få inn 37 millioner i spillemidler, samt opp mot ytterligere 23 millioner til i statlig støtte om man får såkalte «programsatsingsmidler» og om anlegget blir definert som interkommunalt.

En stor del av den resterende summen skal altså finansieres av et lån - samtidig som man går et ventelig millionunderskudd i vente fra Sykkel-VM.

Velodromen på Sola

Kostnadsramme: cirka 215 millioner kroner.

Anlegget: 250 meter lang bane med plass til 2500 tilskuere. Turnflater i midten. + presserom, dopingkontrollrom og sponsorrom som kan brukes av skoler og frivillige organisasjoner på dagtid

Forventet byggestart i januar. Forventes ferdigstilt i oktober 2019.

Finansiering:

  • 43,5 millioner i spillemidler
  • 20 millioner i ekstramidler for spesialanlegg
  • 10 millioner fra Fylkeskommunen
  • 131 millioner fra kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg
  • 2-3 millioner i privat støtte (inkludert kronerullingen til Anne Kristoff)

– Ta en liten pause

– Jeg mener at de bør sette det prosjektet på vent. Man bør få en oversikt over ettervirkningene fra VM før man fortsetter med en veldig ambisiøs plan i Asker. Velodromen på Sola er jo en gave til sykkelsporten i og med at den er finansiert av andre enn sykkelsporten selv, men forbundet bør først få frem underskuddet fra VM og deretter ta en liten pause med Asker-velodromen og heller fokusere på kjerneoppgavene. Da tenker jeg på sikkerheten ved sykkelritt, støtte eksisterende ritt, sørge for at de unge har et rittilbud..., sier Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Generalsekretær i NCF, Rune Midthaug, sier at prosjektet enn så lenge går sin gang.

Velodromen i Levanger

Kostnadsramme: 70-90 millioner

Anlegget: 250 meter lang bane på betongdekke (med tak). Kunsgress i midten.

Levanger kommune bestemte i kommunestyret tidligere denne måneden å utrede velodromen videre.

Finansiering:

  • 18 millioner fra spillemidler
  • to millioner fra tilskudd for programsatsingmidler
  • 17-23 millioner i momskompensasjon
  • 32-48 millioner fra kommunen

Som Gulbrandsen, peker Midthaug på at selskapet Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS er skilt ut fra forbundet og at økonomien til selskapet ikke vil påvirke økonomien i forbundet.

Om man skal få velodromen i Asker på bena, må imidlertid lånet godtas av sykkeltinget i mars.

– Isolert fra forbundets økonomi

– Ser du for deg at det kan være en del motstandere av å ta opp et stort lån etter det som har skjedd med økonomien i VM?

– Det vil helt sikkert være forskjellige meninger rundt det. Men det må presenteres en solid «business case» på tinget, og så må man ta en god diskusjon, sier Midthaug.

Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS ble registrert 26. oktober og har en aksjekapital på 100 000 kroner.

– I utgangspunktet skal det være to forskjellige aksjeselskap. Men dette må besluttes på tinget. Inntil videre får de jobbe på med prosjektet, og jeg synes de gjør en god jobb, fortsetter Midthaug.

Om pengene kommer på plass, kan en velodrom, med tilhørende kontorlokaler, være på plass allerede høsten 2019. Altså samtidig som velodromen på Sola.

– Lånet til velodromen vil være en isolert sak fra forbundets økonomi. Lånet vil være basert på investerings - og driftsbudsjett til selskapet, og vi har allerede intensjonsavtaler med langsiktige leietagere, sier Gulbrandsen, som i tillegg til å være styreleder i selskapet som skal få reist velodromen, også er 1.visepresident i NCF.