Tirsdag fortalte TV 2 om hvordan idrettslaget Bygdø Monolitten i Oslo må si nei til unger som vil spille håndball på grunn av en svært presset hallkapasitet.

Men selv om situasjonen er spesielt prekær i Oslo, er problemet nasjonalt.

Ifølge Norges Håndballforbund mangler man nemlig 94 haller for å oppnå minimumsmålet om to treningstimer i hall i uken per lag.

Så dystre tall påvirker en tidligere håndballspiller som Tom Tvedt.

– Trenger én milliard

– Den reportasjen i går gjør noe med meg. Men etter å ha sett den, kan jeg også si at det ikke bare er den klubben som sliter. Det er mange klubber i våre 19 kretser og regioner som sliter med det samme. Det er særdeles viktig for hele landet å ha folk i fysisk aktivitet, sier idrettspresidenten til TV 2.

Anleggsituasjonen i landet gjorde at Norges Idrettsforbund (NIF) var svært lite fornøyd med forslaget til statsbudsjett, som kom tidligere denne måneden.

«Spillemiddelfinansiseringen dekker ikke de reelle behovene for anleggsbygging. Etterslepet fortsetter å øke. NIF har i mange år signalisert behovet for og ønsket om at bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet, får ekstra penger over statsbudsjettet slik at det blir et bedre samsvar mellom anleggsdekning og behov. Dette har ikke regjeringen tatt hensyn til», skrev NIF i en uttalelse da.

Ifølge Tvedt har de bedt om én milliard.

– Det ligger inne et forslag om å øke grasrotandelen som går direkte til klubber. Og å styrke klubbleddet i Norge mener vi er veldig bra. Men samtidig vil man da ta fra hovedtildelingen. Så enten må man utvide overskuddet til Norsk Tipping, eller så må man få mer penger over statsbudsjettet til bygging av anlegg. Vi ber om én milliard for å ta igjen etterslepet.

– Tror du at dere får det?

– Det blir opp til Stortinget å gjøre det.

13 nye hallflater i Oslo

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd i Oslo for kultur, idrett og frivillighet, deler Tvedts bekymring, men melder om bedring - i alle fall i Oslo.

– Jeg er også veldig bekymret for mangelen på haller og idrettsanlegg i Oslo. Da jeg tok over som byråd for to år siden, gjorde NIF en beregning som viser at Oslo mangler cirka 500 anlegg for å komme opp på landsgjennomsnittet. Vi er det fylket med dårligst anleggsdekning. Så det er klart at det har vært grunn til å være bekymret - både for håndballen og for andre idretter. Og det er bare én ting å gjøre: bygge flere anlegg. De neste fire årene skal vi bygge 13 nye hallflater, så det vil bedre situasjonen for flerbrukshaller ganske betraktelig i Oslo. Samtidig gjør vi en innsats for flere idretter, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Vi skulle åpenbart ønsket oss mer penger i spillemidler, for eksempel, til Oslo. Vi vet at det er dyrere å bygge i Oslo enn i mange andre deler av landet. Nå får man et såkalt «pressområdetilskudd», men det utgjør en så liten andel at spillemidlene, for vår del, ikke er i nærheten av å utgjøre en tredjedel av anleggskostnaden - som jo er beregningen for hvor mye vi skal motta. Det hadde vært til stor hjelp om staten kunne bidra. De neste fire årene skal vi bruke over fire milliarder på idrettsanlegg i Oslo kommune. Men vi kunne gjort mye mer om vi hadde staten med på laget.