Politiet i vest vil kutte ti millioner av regningen til VM-arrangøren

Vest politidistrikt har ikke tro på at de kan få inn alle pengene som VM-arrangøren skylder, skriver Bergens Tidende.

Se tilskueren som ble kroppstaklet av politiet under tempoen i sykkel-VM øverst.

Vest politidistrikt anbefaler Politidirektoratet bare å kreve inn 3,2 millioner av de totalt 13,4 millionene de hevder egentlig å ha krav på fra arrangørene av sykkel-VM.

– Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende.

Grunnen er at de ser på det som lite realistisk å få pengene tilbake, og at staten da må være med på et spleiselag.

Totalt var politiets utgifter 36,2 millioner kroner ifølge BT. Politiet gjør det også klart at de av hensyn til sikkerheten måtte stille opp.

I henhold til budsjett

De 3,2 millioner kronene står igjen av kravet er den samme summen som arrangørene fikk over statsbudsjettet i 2014, øremerket politiet.

– Vi hadde kun budsjettert med 3,2 millioner kroner, og det er det vi har fått faktura på. Det hadde vært en nedtur om 13,4 millioner kroner hadde blitt opprettholdt, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til BT.

Han har ingen kommentar til at politiet anså det som usannsynlig å få tilbake de ti millionene som mangler.

Ikke ettergitt

Det er vanlig praksis at arrangører er med på å dele på de ekstraordinære utgiftene, men det er etterhvert et velkjent faktum at økonomien i sykkel-VM 2017 har vært skakkjørt.

Det er heller ikke sikkert at Vest politidistrikt får ønsket sitt gjennom.

– Politidirektoratet kan ikke ettergi et krav uten videre. Dette må vi se nærmere på i dialog med Vest politidistrikt, skriver Trude Beate Sveen, som er seksjonsleder i avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD, i en SMS til BT via sin kommunikasjonsavdeling.