BITTER KONFLIKT: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og NFF har kvittet seg med Svein-Erik Edvartsen, både som fotballdommer og seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar.
BITTER KONFLIKT: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og NFF har kvittet seg med Svein-Erik Edvartsen, både som fotballdommer og seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar. Foto: SCANPIX

NFF-topp feilsendte konfidensiell e-post om Edvartsen til Edvartsen

– Ikke hyggelig, innrømmer Norges Fotballforbund.

(TV 2): Svein-Erik Edvartsen er avskjediget fra sin NFF-stilling som seksjonsleder for samfunnsansvar, og får heller ikke returnere til dommergjerningen i regi av Norges Fotballforbund i 2018.

Det som blant annet felte Edvartsen var e-poster han har sendt sentrale personer i organisasjonen, der han angivelig har operert under falsk identitet. Dette nekter Edvartsen for å ha gjort.

E-posttabbe
Men etter det TV 2 kjenner til er de fire e-postene bare en del av grunnlaget NFF baserer oppsigelsen av Edvartsen på.

Samtidig dukker det opp en pinlig e-postsak den andre veien - der NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er avsender.

Mens dommerkonflikten pågikk for fullt på vårparten, der Edvartsen lå i åpen konflikt med sine dommerkolleger, kom Bjerketvedt i skade for å sende en konfidensiell e-post ment for sin egen ledergruppe til Edvartsen.

I e-posten skal, etter det TV 2 Sporten kjenner til, generalsekretæren ha servert til dels friske karakteristikker av toppdommeren og røpet detaljer om veien videre som ikke var ment å komme Edvartsen for øre.

– Det stemmer at generalsekretæren for fem måneder siden (21. april) feilsendte en epost til Svein-Erik Edvartsen. Den var adressert ledergruppens medlemmer. En forveksling av navn i autoadressering var årsaken. Mailen er tydelig merket konfidensiell, skriver direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff.

– Hva kan dere si om innholdet i e-posten - og tidspunktet for feilsendingen?

– E-posten var en orientering til ledergruppens medlemmer om et møte med Edvartsen samme dag. E-posten er ikke ment for andre enn lederkollegene, og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens adferd i det aktuelle møtet.

– Kan dette skade saken deres i en eventuell rettssak?

– Dette er formuleringer knyttet til dommerstriden i vinter. Den saken ble forlikt og avsluttet med en avtale 9. mai. En eventuell rettssak om avslutningen av Edvartsens arbeidsforhold i NFF nå dreier seg som kjent om andre forhold. Uansett, feilsending av mailer er ikke hyggelig verken for avsender eller mottaker.

Angriper NFF
Tirsdag kveld varslet John Christian Elden at NFFs avgjørelse om å sparke Edvartsen kommer til å havne i retten.

Advokaten levnet liten tvil om at han mener de har en god sak - tross epostfunnene fra NFF som de betegner som «uforenlige med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar».

– Han (Edvartsen) bestrider å ha sendt de e-postene, men vi mener uansett at e-postene ikke kan danne grunnlag for å avslutte et arbeidsforhold. De er stort sett rosende av ham (Edvartsen), av fotballforbundet, en kommentarartikkel i Dagbladet, og det er en dialog med generalsekretæren i fotballforbundet. Det er altså ingenting av dette som er inkriminerende eller negativt, sa Elden til TV 2 i går kveld.

Advokat Elden hevder NFF har kommunisert på to forskjellige måter i media og overfor Edvartsen.

– De påstår overfor media at man driver med granskning, og så spør vi om dette og de sier «nei, vi har aldri gransket noen, for det kunne vi ikke gjort, det ville vært i strid med loven». Men i media sier de noe annet. Det er personalbehandling som ikke ligner grisen, mener Elden.

NFF avviser alle påstander om regelbrudd. Etter det TV 2 kjenner til har flere av de mistenkelige e-postene hatt samme IP-adresse som andre e-poster Edvartsen har sendt i jobbsammenheng, under sitt ekte navn.

– Vi har gjort våre undersøkelser og konfrontert Edvartsen med de funn våre undersøkelser viser. I tråd med lovens bestemmelser, sier Svein Graff.

John Christian Elden har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser om en kommentar til den feilsendte e-posten fra NFFs generalsekretær.