FERDIG: Edvartsen-saken har lenge vært en verkebyll for Norges Fotballforbund. Nå
FERDIG: Edvartsen-saken har lenge vært en verkebyll for Norges Fotballforbund. Nå Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Edvartsen ferdig som seksjonsleder i NFF

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess, vedgår NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Svein-Erik Edvartsen er ferdig som seksjonsleder for Fotballforbundets avdeling for samfunnsansvar. Han kommer heller ikke tilbake som toppdommer i Norge neste sesong.

Etter det TV 2 erfarer mener Norges Fotballforbund at måten den omstridte kamplederen har opptrådt på er uforenlig med den fremskutte posisjonen han har hatt sommerferie og pappapermisjon fra de tre siste månedene.

Graverende oppførsel
Verken generalsekretær Pål Bjerketvedt eller dommersjef Terje Hauge er villige til å kommentere TV 2s opplysninger, men førstnevnte vedgår at NFF «er inne i en prosess der de fører samtaler med Svein-Erik Edvartsens advokat John Chr. Elden».

«Edvartsen-saken» har vært en verkebyll siden konflikten mellom dommeren og flere av hans kolleger kom til overflaten forut for inneværende sesong. Den heftige striden mellom Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge eskalerte og endte til slutt med et «forsoningsmøte» uten tegn til forsoning på Gardermoen siste uken i april. Svein-Erik Edvartsen selv mener han «la seg flat», mens utskjelte assistentdommere ikke fornemmet noen tegn til anger, gråt åpenlyst og gjorde det klart at de ikke kom til å samarbeide med den kontroversielle hedmarkingen i fortsettelsen.

Ledelsen i Norges Fotballforbund valgte lenge å skyve problemet med påstandene om mobbing foran seg, kompensere Svein-Erik Edvartsen for tapte dommerinntekter og holde døren på gløtt for et comeback senere i sesongen eller i 2018. Da sakens omfang og alvor gradvis gikk opp for de høye herrer på Ullevaal, skjønte de at det ikke fantes grunnlag for en forsoning eller et videre samarbeid. NFF-ledelsen betrakter oppførselen til Svein-Erik Edvartsen som så graverende at det ikke er mulig å beholde ham i den høyt gasjerte og sterkt profilerte jobben som leder for avdelingen for samfunnsansvar.

– Om han er ferdig som toppdommer i et evighetsperspektiv, er vanskelig å fastslå.

Det er alt generalsekretær Pål Bjerketvedt er villig til å si om den siden av saken. Og om jobben som seksjonsleder.

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess.

Til TV 2 sier John Chr. Elden følgende om denne prosessen:

– At Svein-ErIk Edvartsen er ferdig i jobben som seksjonsleder, er ukjent for ham og for meg. Vi går i alle møter som loven krever, men er ikke i noen forhandlinger om hans stilling.

Stjerneadvokaten gjør det klart at de allerede i juni avslo å diskutere temaet.

Anonyme e-mailer
Etter det TV 2 kjenner til er det de mye omtalte e-mailene som var dråpen som fikk begeret til å flyte over for generalsekretæren og ledelsen i NFF. E-mailene var umulige å spore til kjente aktører i Fotball-Norge, men røpet så høy grad av innsikt at de nødvendigvis måtte stamme fra noen andre enn de mange ansiktsløse avsenderne det ikke lot seg gjøre å identifisere. Mistankens lys ble derfor kastet på Svein-Erik Edvartsen selv. Denne mistanken ble FIFA-dommeren konfrontert med i et intervju i forbindelse med FotballXtra på TV 2 16. mai.

NFF-ledelsen skal i tillegg ha reagert med undring over måten en tungt profilert medarbeider som Svein-Erik Edvartsen oppførte seg på i permisjonstiden. Tegn til selvkritikk, anger eller vilje til forsoning har det ikke vært mulig å spore verken i portrettintervjuer eller på sosiale medier.

Ikke på FIFA-liste
Dommersjef Terje Hauge er for øvrig i ferd med å legge siste hånd på verket når det gjelder innstilling av norske kandidater til FIFA-dommere 2018 – uten navnet til Svein-Erik Edvartsen på listen.

– Jeg innstiller dem jeg vurderer som sesongens sju beste dommere pluss ti assistentdommere, røper Terje Hauge.

– Men navn får du ikke – av hensyn til dem som eventuelt IKKE står på listen fra FIFA i desember.

– I tillegg innstiller vi tre dommere og fem assistentdommere på kvinnesiden.

Svein-Erik Edvartsen har ikke besvart TV 2s mange henvendelser i sakens anledning.