NYE TIDER: Store ting er i ferd med å skje på Sparebanken Sør Arena.
NYE TIDER: Store ting er i ferd med å skje på Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix.

Start kan bli første norske klubb som lar et aksjeselskap delta i seriespill

Torsdag presenterte IK Start en gruppe investorer som ønsker å gå inn i klubben. Sørlandsklubben vil være med på en prøveordning i NFF- og NTF-regi der en ny AS-modell skal testes ut.

For at samarbeidsavtalen mellom klubben og selskapet «Start en drøm AS» skal bli en realitet, må først klubbens medlemmer stemme for forslaget på det ekstraordinære årsmøtet 6. juli.

Styreleder Geir Tønnesland uttalte følgende under torsdagens pressekonferanse:

– Det er en stor dag for klubben. Dette er folk som har lyst til å investere, men også lyst til å bidra med sin kompetanse til å bygge en idrettsklubb og en fotballklubb som har tenkt å bli noe i norsk toppfotball.

– IK Start inngår en samarbeidsavtale med «Start en drøm AS», som skal finansiere driften av IK Starts fotballvirksomhet. Det skal i første omgang skje gjennom dualmodellen, men det er lagt opp til å få til en prøveordning som norsk idrett og Norges Fotballforbund holder på å utarbeide. Den er ikke besluttet, så derfor vil det være mest relevant med en dualmodell først, sa Tønnesland.

I dag styres elleve norske toppfotballklubber etter den såkalte «dualmodellen». Klubb som samarbeider med et aksjeselskap.

Dualmodellen er en tilpasning til idrettens lovverk som sier at idretten skal ha en fri og uavhengig stilling, være et selveiende og frittstående rettssubjekt. Det er idrettsorganisasjonen som skal ha myndighet over alle forhold knyttet til sportslig aktivitet.

Det betyr på mange måter at det er aksjeselskapet (investorene) og dets styre som har makt over inntektssiden, mens klubben og dens styre har makt over kostnadssiden. Dualmodellen har blant annet fått kritikk fordi den begrenser innflytelsen til de som ønsker å investere.

– Vil ha innflytelse
Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) har i lengre tid jobbet med en ny alternativ modell.

– Dualmodellen er eneste godkjente alternativ i dag. NFF og NTF har diskutert og holder på å utrede en modell som er en renere AS-modell, der man i tillegg kan løfte over sport til den kommersielle delen. Slik dualmodellen ikke tillater. Dersom årsmøtet godkjenner forslaget vårt, er det mulig vi blir en del av denne prøveordningen, sier Geir Tønnesland til TV 2 Sporten fredag.

– Hvorfor ønsker dere en annen modell?

– Det er bedre for både klubben og de kommersielle aktørene. Dualmodellen kan bli litt kunstig. Dette er en bedre kommersiell løsning for å drive toppsatsing, sier Start-styrelederen.

– Er det fordi dere ønsker å gi investorene innflytelse over det sportslige?

– Ja. Det er litt unaturlig å tenke seg at de skal bidra med penger, men ikke ha noen innflytelse på det sportslige. Det er klart at et styre i et aksjeselskap vil ha noen formeninger om hvordan det sportslige også skal utvikles, sier Tønnesland.

Ønsker dansk modell
På idrettstinget i 2015 åpnet Norges Idrettsforbund opp for å se på et alternativ til dagens modell. Målet til NFF og NTF er å få på plass en løsning denne høsten, dersom idrettstyret tillater det.

– Det er ikke så mye som er klart, men vi søker idrettstyret om å få starte opp denne prøveordningen. Vi er glad for at Start ønsker å være med og teste ut en slik modell, sier Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte i NFF, til TV 2 Sporten.

– Dersom dette er noe idrettstyret godkjenner, er det NFF som legger premissene for prøveordningen. Da må vi se på hvilken type samarbeidsavtale det skal være mellom klubb og aksjeselskap, sier Nordhaug.

– Vil vi få en modell som for eksempel i England, dere investorer kan kjøpe opp en klubb, eller jobber dere med en egen versjon?

– Vi har hele tiden sett mot den danske modellen. Og vi lener fortsatt den veien. Vi vil nok ikke få en engelsk modell. Det ligger ikke i planene. Det blir en tilknytning til klubb uansett.

– Kommer dette fordi det er ting som ikke fungerer med nåværende modell?

– Det har jo vært utfordringer tidligere. Vi mener dualmodellen er god, men man er avhengig av god kjemi mellom klubb og aksjeselskap. Vi ser at det fort kan bli store utfordringer dersom de to styrene ikke snakker godt sammen. Det er på grunn av de tilfellene vi synes det kan være fornuftig å teste ut en modell der ett styre har det hele og fulle ansvaret.

Lisens?
Dersom dette blir fremtiden for norsk toppfotball, vil klubbene kunne la aksjeselskap delta i seriespill. I Danmark har man mulighet til å skille ut toppfotballen ved å la et aksjeselskap ta over lisensen. Et aksjeselskap kan eie og ha lisens for å spille i toppserien, slik som for eksempel FC København. De eies av Parken Sport & Entertainment A/S, som er notert på børsen i København.

– Ser dere noen risiko ved å gi investorene mer innflytelse?

– Det vil alltid være en risiko når man flytter en maktbalanse fra en juridisk enhet til en annen. Vi ønsker å lage et avtaleverk rundt samarbeidet som skal sikre at klubbens interesser blir godt ivaretatt. Samtidig som at de som investerer penger i klubben, får sine interesser ivaretatt. Vi må skape et mest mulig vanntett avtaleverk for begge parter.

– Er en AS-modell fremtiden, tror dere?

– Det kan jeg ikke spå. Vi har hatt dualmodellen i lang tid. At de fleste vil gå over til aksjeselskap, tviler jeg på. Men det er nok andre klubber som har lyst å teste det ut om prøveordningen blir vellykket, sier Rune Nordhaug i NFF.

Dersom idrettsstyret tillater det, og NFF og NTF bestemmer seg for en AS-modell, vil IK Start kunne organisere toppfotballen i et AS som kan delta i ligaspill etter nyttår.