Slik vil de prøve å holde prisen på barneidretten nede

Idretten har lansert tiltak for at barneidretten ikke skal bli for dyr.

Stadig flere barn og unge har ikke anledning til å drive med idrett, på grunn av foreldrenes svake økonomi. På dagens ledermøte med Idrett-Norges viktigste personer ble alternative løsninger presentert.Idrett for alle Det var Mads Andreassen, leder for aktivitetsutvikling i Norges Idrettsforbund, som åpnet temaet med å påpeke at idretten skal være for alle. Andreassen la frem tall for frafall i norsk idrett, med følgende hovedmål: