Norges Idrettsforbund vedtar full åpenhet etter enstemmig flertall

Idrettsstyret fikk i dag overrakt et krav om full åpenhet. Det tok de til følge.

Bodø/Bergen (TV 2): Norske idrettsledere var samlet i Bodø i dag på et ledermøte. Det viktigste på agendaen var om Idrettsstyret, anført av Tom Tvedt, skulle vedta full åpenhet også bakover i tid. Det ble Idrettsstyret rådet til, og det tok de til følge.

– Dette er et bevis på at vi (Norges Idrettsforbund) er en demokratisk organisasjon, sier Tvedt.

Avhengig av godt omdømme
Idrettspresident Tom Tvedt avsluttet diskusjonenes innleding ved å si at han ønsket et tydelig råd, og det fikk han. Av de 16 idrettslederne som tok til orde på talerstolen var konklusjonen klar: Idretten ønsket full åpenhet for å gjenreise omdømmet til norsk idrett.

– Norsk idrett er avhengig av et godt omdømme, og hvordan gjør vi det? Det gjør vi ved åpenhet. Norsk idrett består av et fellesskap, og det fellesskapet må ha fullt innsyn i det som skjer på toppnivå, sa Nils Sandal ved Sogn og Fjordane idrettskrets.

Selvsagt skal vi være åpne

Det enstemmige rådet ble at Idrettsstyret skal vedta full åpenhet også før juni 2015, som er dagens vedtak for åpenhet.

– Skal vi (i idretten) være åpne og inkluderende? Selvsagt skal vi det. Skal vi bare være åpne i noen saker? Nei, selvfølgelig skal vi ikke det, sa Kåre Harald Sæter fra Møre og Romsdal idrettskrets fra talerstolen.

Idrettsstyret tok til seg rådene, trakk seg tilbake og endte med å vedta full åpenhet i norsk idrett.

– Idrettsstyret har fått et råd av dere, de øverste tillitsmenn og -kvinner for norsk idrett. Noen snakker om dette er et nederlag eller ikke, men her er det bare vinnere. Vinnerne er de vi skal jobbe for hver eneste da, sa Tom Tvedt.

– Personlig er jeg lettet, og jeg kan si det så tydelig at det er et enstemmig styre. I min innledning var jeg veldig tydelig på at dette har vært krevende, men vi har fattet følgende vedtak: Idrettsstyret vedtar full åpenhet bakover i tid, fra før juni 2015. Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven, sier Tvedt fra talerstolen.

Ønske om å ende det negative fokuset
Fra talerstolen ble det diskutert flere løsninger, men felles for idrettslederne lå et ønske om full åpenhet i norsk idrett. Flere mente at dette var eneste måten å få slutt på det negative fokuset norsk idrett utsettes for på grunn av dette temaet. Hallgeir Oftedal ved Norges Rytterforbund var en av disse.

– Vi må åpne for for innsyn også før 2015. Det blir ikke ro før dette har skjedd, sa Oftedal fra talerstolen.