NÅR BRUKTE HUN MELDONIUM? Antidoping Norge hevder Kasirye Ruth avla positiv prøve i oktober 2015. Kasiryes advokat hevder hun kun brukte legemiddelet i tre dager fra 28. desember. 
NÅR BRUKTE HUN MELDONIUM? Antidoping Norge hevder Kasirye Ruth avla positiv prøve i oktober 2015. Kasiryes advokat hevder hun kun brukte legemiddelet i tre dager fra 28. desember.  Foto: Roald, Berit

– Fryktet at mine indre organer skulle bli stjålet på sykehuset i Uganda

Ruth Kasirye forteller om det dramatiske sykehusbesøket.

Torsdag ettermiddag forklarte Ruth Kasirye (34) seg i en åpen høring i Domsutvalget til Norges Idrettsforbund.

Tidligere på dagen holdt Antidoping Norges «aktor» Niels Kiær sitt innlegg i Kasirye-saken. Antidoping Norges påstand er to års straff til vektløfteren, som har testet positvt på det forbudt stoffet meldonium.

– Jeg har forstått det meste som er sagt til nå. Jeg skulle helst ikke vært her, sier Kasirye før hun kommer inn på bakgrunnen sin.

– Jeg har vokst opp i Uganda med mine besteforeldre og flyttet til Norge som 16 åring. Jeg har vokst opp hos vektløfteklubben i Tønsberg, forklarer hun videre.

– Jeg har malariaparasitt i kroppen. Nå er jeg gravid og må gå ofte til legekontroll. Jeg blir aldri kvitt dette, sier hun.

Fryktet organene skulle bli stjålet
Kasirye havnet på sykehus i romjulen 2015. Det var ingen god opplevelse.

– Vaksine hjelper ikke. Jeg vet ikke hva som skjedde 28. desember, men jeg hadde feber. Jeg fikk høre av familiemedlem at jeg ble veldig syk om kvelden og ble kjørt til sykehus. Du må alltid ha med deg et familiemedlem på sykehus i Uganda, for det er en risiko at noen "tar" dine indre organer, sier hun.

– Under sykehusoppholdet slet jeg med smerter i muskler og ledd. Jeg tenkte ikke hva slags medisiner jeg fikk. 31. desember skrev jeg meg selv ut av sykehuset for å være med på familiemiddag, og dessuten følte jeg meg ikke vel, sier hun.

– Det var nyttårsaften. Å være der i frykt for at din nyre skal forsvinne er kanskje ikke greit? spør dommer Ivar Sølberg.

– Nei, jeg hadde en dårlig følelse. Jeg var ikke opptatt av hvilke medisiner jeg fikk. Jeg var opptatt av å bli frisk, og jeg tenkte også på nyrene mine, svarer hun.

– Tablettene jeg fikk kom i et plastbeger. Jeg har hørt om melodonium, for treneren min snakket om at det skulle bli forbudt. Han sa også at norske landslagsutøvere i vektløfting som i lengre tid hadde trent i Latvia ble anbefalt å bruke melodonium, sier hun.

Kasirye presiserer at meldoniumbruken i landslaget skjedde før stoffet ble forbudt. Hun forteller også at hun har blitt behandlet for malaria ved flere anledninger.

Fikk medisin i plastpose
Torsdag formiddag holdt Kiær sitt innlegg. Han fortalte at Kasirye hadde meldonium i kroppen i en dopingprøve hun avla allerede i oktober 2015. Dopingprøven ble avlagt den 14. oktober 2015. Meldonium ble forbudt først fra 1. januar 2016. Antidoping Norge mener at hun har tatt medisinen også utover i januar 2016. Den positive dopingprøven til Kasirye ble avgitt den 25. januar og inneholdt 1,3 mikrogram meldonium pr. milliliter.

I sin sluttprosedyre sa Kiær følgende:

– Vi mener at det er bevist at Ruth Kasirye brukte legemiddel med melodonium også etter 1. januar 2016. Vi mener hun brukte medisiner fram til 18. januar. Det vi vet er at hun fikk medisiner i Uganda og brukte det i nesten tre uker uten å sjekke hva dette var. For en toppidrettsutøver er dette manglende aktsomhet. Hun har utvist uaktsomhet, og det er ikke grunnlag for ubetydelig skyld. Det kreves særlig aktsomhet når man som eliteutøver får medisiner i utlandet og særlig i Afrika.

– Min påstand er at Ruth Kasirye skal dømmes til to års utestengelse. Jeg mener at hun skal få godskrevet ni måneder for at saken har tatt lang tid, sier Kjær.

– Jeg visste ikke at meldonium ble brukt på meg da jeg var syk i Uganda, sier Kasirye.

Slik forklarer hun meldonium-funnet i oktober:

– Jeg var i Uganda i september det året. Jeg var syk, malaria med med ledd og muskelsmerter. Da fikk jeg medisiner som ble utlevert i en liten plastpose. Da var jeg ikke på samme sykehus, men det var fra en klinikk jeg fikk disse medisinene.

Tidligere overlege på Ullevål sykehus Gunnar Hasle driver Reiseklinikken i Oslo. Han sier det ikke er uvanlig å få medisiner i plastpose i land som Uganda.

– Min erfaring er hvis man blir behandlet på sykehus så er min erfaring at det dårlig med pasientjournaler. Det er en annen verden enn vi er vant til. Medisiner blir utdelt i småposer, forklarer han.

– Jeg har hatt kontakt med sykehuset hvor Ruth Kasirye var. Hun fikk blant melodonium mot brystsmerter. Dette legemiddelet brukes i Øst-Europa mot hjerteinfarkt. Ruth Kasirye fikk ifølge lege Obedi ved sykehuset i Uganda melodonium for bruk i fem dager, sier Hasle.

– Kasirye må frifinnes
Kasirye skjønte lite da det ble klart at hun hadde testet positivt.

– Det var vanskelig å forstå. Dopingtesten som skjedde 25. januar var ikke bra. Dopingjegerne stresset meg. Jeg hadde dårlig tid og skulle på jobb.

– Etter at jeg hadde avlagt positiv prøve var jeg i møte Antidoping Norge. Der fikk jeg beskjed om at jeg kunne søke om medisinsk fritak. Jeg trodde jeg skulle få fritak fordi jeg hadde vært til medisinsk behandling. Jeg dro til Uganda for å skaffe nødvendig dokumentasjon.

Kasiryes søknad ble avslått.

– Tenkte du da du kom tilbake til Norge fra Uganda at det kunne være risikofylt å ta medisin?

– Nei, jeg tenkte ikke på det, for jeg har vært igjennom tilsvarende før, sier hun.

– Kan du bekrefte at du ikke har fått koststilskudd eller andre medikamenter fra norske landslagsutøvere som trente i Latvia?

– Nei, jeg er ikke sammen med de utøverne, svarer hun.

Ruth Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen, forteller at Kasirye fikk legemiddelet i forbindelse med sykehusopphold i Uganda. Videre forklarte han at hun fikk legemiddel med melodonium kun fra 28. desember til og med 1. januar 2016.

– Jeg mener Ruth Kasirye må frifinnes, sier Johnsen.

– Subsidiært må hun få en strafferabatt fordi denne saken har tatt uforholdsmessig lang tid. Det tok over fem måneder å få avklart et suspensjonsspørsmål, sier advokaten.

Justad Johnsen legger i sitt sluttinnlegg vekt på at de mener det ikke har forekommet juks.

– Partene, Antidoping og vi, er enige om at Ruth Kasirye ikke har jukset, sier han.

– Vi mener at hun har krav på medisinsk fritak fordi hun var i en ekstraordinær situasjon, fortsetter advokaten.

– Akutt situasjon
Han mener det ikke er lagt frem gode beviser på at hun brukte meldonium etter 1. januar.

– Bevisene som Antdoping Norge legger fram for å dokumentere at Kasirye har brukt melidonium etter 1. januar har begrenset verdi, sier Justad Johnsen.

– Kasirye mener hun fikk melodonium kun i perioden 28. desember -1. januar. Og da var hun i en akutt situasjon. På denne bakgrunn mener vi at Ruth Kasirye skal frifinnes, sier han.