Påtalenemnden henlegger saken mot Fredrik Bendiksen

– Henlegges fordi Bendiksen ikke har opptrådt forsettlig, skriver Antidoping Norge i en pressemelding.

Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å henlegge saken mot tidligere landslagslege i langrenn Fredrik Bendiksen.

Se hvordan den tidligere landslagslegen forklarte salvekjøpet øverst!

Det skriver Antidoping Norge i en pressemelding.

– Saken knyttet til Fredrik Bendiksens mulige overtredelse av dopingreglene er henlagt. Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

Overfor TV 2 Sporten utdyper Kiær at det er strengere krav for å bli dømt som medlem av et støtteapparat.

– Utgangspunktet vårt er å anvende regelverket riktig, og WADA-koden krever mer for å dømme et medlem av et støtteapparat enn en utøver. En utøver kan dømmes for tilstrekkelig uaktsomhet, men en lege må ha vist et forsett. Det er strengere krav for å bli dømt som medlem av et støtteapparat, forteller Kiær til TV 2 Sporten.

– Er regelverket feil når legen tar alt ansvar, Johaug straffes og saken mot legen henlegges?

– Vi forholder oss til regelverket, og så får det være opp til hver og en om de vil spekulere i det, svarer Kiær på TV 2 Sportens spørsmål, før han legger til:

– Hvis jeg skal tenke hva WADA har tenkt, så vil jeg tro det handler om at en utøver er nærmere det som tas inn og på kroppen enn en som er med i støtteapparatet, også lege, sier han.

– Mente å behandle sårskaden
I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd. Hvilket krav som stilles til skyldgrad, fremkommer imidlertid ikke av regelverket, heter det i uttalelsen fra Antidoping Norge.

SLAPP STRAFF: Johaugs lege Fredrik Bendiksen.
SLAPP STRAFF: Johaugs lege Fredrik Bendiksen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Videre skriver de at etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges.

– Bendiksen mente å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg på høydesamling i Italia. Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev klostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær.

– Han har gjort en feil
I påtalenemndens arbeid med saken har det vært vesentlig å klargjøre hvilken skyldgrad som kreves for å kunne hevde at det er et regelbrudd når det er snakk om å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.

– Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Niels R. Kiær.