ENGASJERT: Idrettspresident Tom Tvedt ser alvorlig på fattigdomsproblematikken i breddeidretten.
ENGASJERT: Idrettspresident Tom Tvedt ser alvorlig på fattigdomsproblematikken i breddeidretten. Foto: Roald, Berit

Idrettspresidenten: – Når ungdom slutter med idrett fordi den er for dyr, er dette stikk i strid med vår visjon

Idrettspresident Tom Tvedt sier at idretten har et klart ansvar for å begrense og redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse.

Breddefotballtrenere slår alarm om prisøkningene de siste årene.

Josimar-redaktør Frode Lia mener Norge går glipp av en stor gruppe fotballspillere i Norge på grunn av det skyhøye prisnivået.

– For dette koster penger. Mye penger. Hvis du sjekker hvem som kommer gjennom nå, så er det påfallende blendahvitt. Det er ikke de største talentene, det er de mest ressurssterke som slår igjennom, sa Lia.

Overfor TV 2 Sporten bekrefter både Vålerenga og Stabæk at prisene for å spille på alderbestemte lag kan overstige 20.000 kroner i året per barn.

– Stikk i strid med vår visjon
Idrettspresident Tom Tvedt ser svært alvorlig på opplysningene om flere unge fotballspillere slutter, spesielt med innvandrerbakgrunn, på grunn av at prisene blir for høye.

– Norsk idrett har «Idrettsglede for alle» som visjon. Når ungdom slutter med idrett fordi den er for dyr er dette stikk i strid med vår visjon, og noe vi tar veldig alvorlig. Idretten har et klart ansvar for å begrense og redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. Dette har norsk idrett og de enkelte særforbund forpliktet seg på å følge opp gjennom vårt idrettspolitiske dokument, sier Tom Tvedt til TV 2.

– Hva kan klubbene gjøre for å holde prisnivået nede?

– Alle klubber og idrettslag bør diskutere om og hvordan økonomi stenger ute barn og unge i klubben. De bør aktivt jobbe for å begrense kostnadene, og det kan de gjøre ved å velge rimelige alternativ i treningstilbud, reiser, arrangement og konkurranser. De kan velge rimelige løsninger i egne utstyrskrav, og legge til rette for gjenbruk og utlån av utstyr. Som hjelp til å starte en diskusjon om dette i klubben har NIF, sammen med flere andre organisasjoner, utarbeidet verktøyet ALLEMED som kan brukes på styremøte eller trenersamling, oppfordrer Tom Tvedt.

– Ikke bare klubbenes ansvar
Idrettspresidenten understreker samtidig overfor TV 2 Sporten at det ikke bare er klubbenes ansvar å sørge for at barn og unge faller fra på grunn av kostnadsnivåene.

– Men dette er ikke bare et ansvar som klubbene har. Vi må alle jobbe for å begrense kostnadene. Den enkelte idrett må kartlegge de økonomiske barrierene i sin idrett, og sammen med sine klubber se på hvordan kostnadene kan begrenses – for eksempel ved å begrense bruk av kostbart utstyr for barn og unge. Rammevilkårene som kommunen gir påvirker også hvor tilgjengelig idretten er for barn og unge, og derfor er gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom viktig, sier Tvedt, før han poengterer følgende:

– Samtidig vet vi at trenere og ledere i norsk idrett generelt er veldig bevisst på denne utfordringen. Det er vanlig at klubbene finner ordninger hvis de ser at noen er på vei ut av idretten på grunn av at familien ikke har råd, men man må være bevisst utfordringen for å legge merke til den.

– Hva tenker Tom Tvedt generelt om fattigdomsproblematikken som viser seg i fotballen?

– Fotballen har den samme utfordringen som resten av idretten, men det blir mer synlig i fotballen fordi det er den største idretten. I vår utviklingsplan for barne- og ungdomsidrett har særforbundene et eget ansvar i denne perioden (2015-2019): «Særidrettene har kartlagt økonomiske barrierer i sin idrett, og arbeider systematisk med idrettslagene for å redusere treningsavgift, reiser til konkurranser og krav til idrettsutstyr slik at kostnadene for deltagelse er på et minimum i barne- og ungdomsidretten», oppsummerer Tvedt.

Tvedt: Bruk dette verktøyet!
Han minner også om at Idrettsforbundet allerede har et verktøy de kan benytte seg av som gjør det enklere å ta opp ulike problemstillinger i klubbene.

– Vi anbefaler våre medlemmer å bruke verktøyet ALLEMED, som gjør det enklere å ta opp problemstillingene i klubbene. Vi har også etablert en samarbeidsavtale med BUA for å gjøre det enklere for idrettslag å tilby gratis utlån av idrettsutstyr i sitt lokalmiljø. På våre nettsider om økonomi som barriere kan idrettslag og andre finne informasjon og råd, sier Tvedt, og henviser til følgende nettadresse.