VIL AT JOHAUG FRIFINNES: Therese Johaug kjemper for full frifinnelse, men det kan utløse nye rettslige kamper.
VIL AT JOHAUG FRIFINNES: Therese Johaug kjemper for full frifinnelse, men det kan utløse nye rettslige kamper. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Dette er Johaug-advokatens store dilemma

Lavere straff i runde én kan paradoksalt nok ende med lengre utestengelse i en eventuell runde to.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Følg Johaug-«rettssaken» i vårt livesenter onsdag fra klokken 08.35!

Onsdag og torsdag skal den muntlige forhandlingen i Johaug-saken avholdes på Ullevaal stadion.

Sjekk hele vitnelisten i faktaboksen under!

Muntlig forhandling for NIFs domsutvalg gjennomføres etter samme hovedprinsipp som ordinære rettssaker. Partene i saken er Antidoping Norge og Therese Johaug. Antidoping Norge vil være representert ved advokat Niels R. Kiær og Britha Røkenes fra Antidoping Norge. Johaug vil være representert ved advokat Christian Hjort og advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse.

Ivar Sølberg, Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø er de tre dommerne som skal avgjøre saken.

TV 2s juridiske ekspert Randi Gustad sier den muntlige forhandlingen kommer til å ligne på en rettssak.

– NIFs domstolssystem er basert på det alminnelige norske rettssystemet, men er i realiteten en form for voldgiftsrett. Altså en privat domstol, men med klare likhetstrekk til det offentlige strafferettsapparatet. Saksgangen i dopingsaker følger av NIFs lov § 12 -13. Dommerne sitter øverst i rommet, påtalesiden til venstre, den påtalte med advokat til høyre og en vitneboks i midten. Det ligner altså veldig på en vanlig rettssak selv om det kalles en muntlig forhandling, forklarer Gustad.

Avgjørelse kan drøye en måned
Advokat Kiær vil begynne «rettssaken» med å legge frem Antidoping Norges syn på saken og hvorfor 14 måneder er en riktig lengde på utestengelsen (Johaug kan konkurrere igjen 18. desember om utestengelsen på 14 måneder blir stående). Antidoping Norge mener Johaug utviste «ubetydelig skyld»

Vitneliste og tidsplan i Johaug-saken

Onsdag 25. januar 2017:

09:00 – 09:15 Retten settes
09:15 – 10:15 Innledningsforedrag advokat Kiær
10:15 – 10:45 Supplerende redegjørelse fra Birgit Haukland
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 12:15 Innledningsforedrag advokat Hjort
12:15 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Partsforklaring - Therese Johaug
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:15 Vitneforklaring Yvette Dehnes
15:15 – 16:00 Vitneforklaring Jo Klaveness

Torsdag 26. januar 2017:

09:00 – 10:15 Vitneforklaring Fredrik Bendiksen
10:15 – 10:45 Vitneforklaring Marit Bjørgen
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 11:30 Eventuell ytterligere dokumentasjon
11:30 – 12:15 Prosedyre advokat Kiær
12:15 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:45 advokat Kiær fortsetter
13:45 – 14:45 Prosedyre advokat Hjort
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 advokat Hjort fortsetter
15:30 – 16:00 Replikk/duplikk

Så skal Therese Johaugs advokat legge frem sitt syn på saken. Han har tidligere sagt at han vil argumentere for at Johaug ikke har utvist noe form for skyld og at hun således ikke skal idømmes utestengelse.

– Vi har lagt ned påstand om at det ikke er grunnlag for å utelukke Therese Johaug. Det kreves skyld for å utelukke noen i idretten. Vi mener det ikke er grunn til å bebreide Therese Johaug. Hun gjorde det som må forventes av en toppidrettsutøver i den situasjonen hun var i, sier Hjort til TV 2.

Etter Hjort får Johaug mulighet til å forklare seg, før det kommer vitneforklaringer fra Yvette Dehnes (Antidoping Norge) og professor Jo Klaveness.

Torsdag skal Ferdrik Bendiksen og Marit Bjørgen komme med sine vitneforklaringer.

Etter avsluttet muntlig forhandling tas saken opp til avgjørelse. Domsutvalget skal da drøfte saken internt, og deretter utarbeide en skriftlig avgjørelse. Avgjørelsen vil trolig foreligge i løpet av en måneds tid.

Om domsutvalget skulle frikjenne Johaug før 22. februar, kan Johaug i teorien rekke ski-VM i Lahti.

– I teorien, og også i realiteten, vil Johaug kunne delta i idretten hvis domsutvalget kommer til at det ikke er grunn til å utelukke henne, sier Hjort.

Uansett hva domsutvalget kommer frem til, kan Johaug, Antidoping Norge, WADA og FIS anke dommen videre til NIFs appellutvalg eller direkte videre til idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS). Ankefristen til appellutvalget er 14 dager, mens ankefristen til CAS er 21 dager.

Johaug-advokatens dilemma
Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson tror sannsynligheten for at Johaug frifinnes er svært liten.

– Advokat Hjort har nok rett i at dette strider mot vanlige folks rettsfølelse. De fleste mener nok at 14 måneder er for strengt, men så kan man spørre seg om det er fordi deler av det norske folk ikke har kjennskap til antidoping-systemet og dopingregelverket. I det Johaug tester positivt for et forbudt stoff, har hun brutt antidopingregelverket. Sånn sett er utgangspunktet, siden det er et så alvorlig stoff, fire år. Man kan håpe for Johaugs del at man legger påtalenemndas vurdering til grunn. Da er strafferammen et sted mellom maksimalt to år og minimum ett år, sier Mackenzie-Robinson og legger til:

– Min vurdering er at det vil være vanskelig at Johaug frifinnes ut fra det regelverket som gjelder i dag. Det er nok ikke så sannsynlig at man ender på full frifinnelse. Skulle man gjøre det, er det andre parter som har anledning til å anke avgjørelsen videre.

Nettopp dette er dilemmaet til Johaugs advokat Hjort. Om Johaugs utestengelse reduseres, er sannsynligheten stor for at FIS eller Wada vil anke avgjørelsen. Om saken ender i CAS, kan det være at utestengelsen blir lengre enn de 14 månedene påtalenemnda i utgangspunktet har innstilt på. Da står også Johaugs deltakelse i OL 2018 i fare.

Om saken går til CAS, er den øvre strafferammen plutselig fire år igjen.

– Det er en risiko for at noen måtte mene at domsutvalgets resultat er feil, og at saken blir anket. Det må vi ta stilling til der og da, sier Hjort.

– Hvorfor førte Johaug opp kun den ene kremen?
TV 2s juridiske ekspert Randi Gustad er spent på hvilken taktikk de to advokatene vil bruke.

– I påtalebegjæringen har Johaugs forklaring langt på vei blitt lagt til grunn, men det er ikke mulig å unngå at man kommer nærmere inn på dette i de muntlig forhandlingene fordi graden av skyld er relevant for lengden på utelukkelsen. Vi vil derfor trolig få svar på en del ubesvarte spørsmål hva gjelder hendelsesforløpet, og advokat Hjort vil forsøke å minimere skylden så mye som mulig. Dessuten får vi vite mer om etterforskningen til ADN, mengde clostebol i urinen og hvilke CAS-dommer påtalenemnda har lagt til grunn når de har foreslått en utelukkelse på 14 måneder. Jeg lurer også på hvorfor Johaug kun førte opp Trofodermin på dopingkontrollskjemaet da hun avga prøven og ikke de andre salvene hun hadde testet i forkant etter anbefaling fra lege, sier Gustad.

– Dessuten skal legen, Fredrik Bendiksen, forklare seg. Vi vil trolig også få høre mer om hvorfor verken Bendiksen eller Johaug selv sjekket innholdet i salven nærmere. Og hvordan kunne begge unngå å se dopingadvarselen?Påtalenemnda mener jo at hun ikke er uten skyld og at hun som følge av manglende undersøkelser kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser. Johaug blir nok derfor konfrontert med sine egne utsagn om at hun dobbelt-og trippelsjekker alt hun får i seg med tanke på det strenge dopingreglementet og det objektive ansvaret. Påtalenemnda har også vektlagt at hun ikke er noen fersk junior, men en erfaren landslagsutøver som har forholdt seg til det samme regelverket i mange år. De mener hun derfor burde være godt kjent med aktsomhetsplikten, men dette vil nok advokat Hjort forsøke å dempe betydningen av. Det er som kjent graden av skyld som bestemmer utelukkelsens lengde, fortsetter Gustad.

– Jeg har for øvrig tiltro til Domtolsutvalget, som er besatt av sterke jurister med lang erfaring til å vekte bevis fra det ordinære rettsapparatet. Jeg har derfor tro på at dette blir en rettferdig og ryddig forhandling, avslutter hun.