Håkonsen i strupen på idrettstoppene: – Det er idrettsmafiaen i Norge

Snowboardlegenden Terje Håkonsen mener den norske idrettsmodellen har gått ut på dato.

Som første parti i historien har Venstre fremmet forslag om å bevilge 50 millioner kroner fra statsbudsjettet, til egenorganisert idrett.

På et arrangement i forbindelse med offentliggjøringen av verbalforslaget uttrykte Terje Håkonsen sterk misnøye med pengebruken, og holdningene til norske idrettstopper.

«Hvor går pengene, hvem får pengene? Hvem får adgangskort til de feteste middagene, og kan bestille champagne og russiske horer?»

I ettertid står 42-åringen for uttalelsen.

– Det er kanskje litt på kanten når det gjelder uttrykk, men når vi vet at det nesten er sant så må man få lov til å si det også, sier han til TV 2.

– Det er idrettsmafiaen i Norge

Idrettspresident Tom Tvedt ønsker ikke å kommentere Håkonsens uttalelse, og er også lite positiv til Venstres forslag om penger til egenorganisert idrett.

– Mitt utgangspunkt er at det er ingenting som er uorganisert. Vi er opptatt av det som skjer inn i våre klubber, sier Tvedt til TV 2.

– Det er jo de som faller utenfor Norges Idrettsforbund som Venstre ønsker å støtte. Hvorfor er dere skeptiske til det?

– Vi er ikke skeptiske. Vi er opptatt av å lage et tilbud gjennom klubbene våre, for å skape denne aktiviteten på en positiv måte. Det har alltid vært sånn at det er noen som er på utsiden, som man her definerer som uorganisert, som kommer inn til oss og driver aktiviteten. Vi er opptatt av aktivitet, så sånn sett er vi positive til at vi også må utvikle oss for å ønske enda flere velkommen til å drive idrett og aktivitet.

– Hva har du å si til de som ikke ønsker å organisere seg under Idrettsforbundet?

– Vi ønsker å legge til rette for at det blir mest mulig aktivitet i våre 12.000 klubber. Vi jobber på anleggssiden for alle idretter, og de som ønsker å være med oss er hjertelig velkommen. Våre medlemstall viser at det er økning, også må vi jobbe hver eneste dag for å få nye tanker inn i idretten. Men det er idrett som skal være vårt fokus, og det skjer gjennom klubbene våre, svarer Tvedt.

Håkonsen mener idrettspresidenten leverer tåkesvar.

– Det er vanlig av Tom Tvedt. Han snakker rundt grøten, og prøver å beskytte sine egne interesser. De kjenner hverandre de som sitter i Idrettsstyret, og de beskytter hverandre. Når de sier at de skal tilrettelegge for alle, så er det bare svada. Pengene går til de sportene de dyrker mest, og folk som skal ha resultater. De presser folk som uttaler seg, og det er rett og slett idrettsmafiaen i Norge, mener han.

På spørsmål om hva han henviser til, drar Håkonsen frem X Games i Oslo forrige vinter som et eksempel.

– Politisk maktspill

Håkonsen mener den norske idrettsmodellen har gått ut på dato.

– Nå tror jeg idrettsmodellen til Norges Idrettsforbund har vart i 70 år, og det går på automatikk. Det er såpass mye penger at det burde vært Stortingets oppgave å ha et innblikk, og fordele de pengene. Det er ting som må forandres, for det kan ikke være de samme reglene i 70 år, mener snowboardlegenden.

42-åringen mener det er et stort tilfang av ungdommer som ikke er medlemmer av en klubb eller et idrettslag, men som fortsatt trenger midler for å tilrettelegge for aktivitet.

– Over halvparten av norsk ungdom over 13 år er ikke medlem av en klubb, eller et idrettslag. Så det er veldig rart at NIF da skal kreve monopol. Jeg vil si at de heller får folk til å slutte med idrett, gjennom press om resultater og gullmedaljer. Det er mange små idretter som trenger støtte og tilrettelegging, for å få folk i aktivitet. Istedenfor at alle midlene skal gå til «eliteidrettene», sier en engasjert Håkonsen.