Brukte omstridt bokseforbund i Spektrum: – Urovekkende!

Cecilia Brækhus’ management First Lady Promotion benyttet seg av et svært kontroversielt forbund i forbindelse med boksefesten i Spektrum.

Boksefesten i Oslo Spektrum lørdag 1. oktober ble en gedigen suksess for Cecilia Brækhus, både sportslig og økonomisk.

Se hvordan Brækhus slo Mathis i Sportsnyhetene øverst!

Ikke bare slo Brækhus slagkraftige Anne-Sophie Mathis (39) i ringen, den norske jenta blir også rik etter den første profesjonelle boksekampen på norsk jord siden 1981.

Etter det TV 2 Sporten erfarer sikret Brækhus management overkant av 13 millioner kroner inntekter etter stevnet. Av denne summen sitter Cecilia Brækhus trolig igjen med litt under halvparten, som hun kan sette inn på konto i Tyskland som hun skatter til.

– Vi har evaluert arrangementet til å være en fantastisk suksess, både sportslig og selve gjennomføringen. En del av den vurderingen er fornuftig økonomi. Utover det ønsker ikke First Lady Promotion AS å kommentere inntekter fra sponsorer, tv-rettigheter eller billettsalg, forteller advokat og manager for Cecilia Brækhus, Morten Andreassen, til TV 2 Sporten.

Omstridt forbund sanksjonerte kampen
Under boksefesten i Spektrum var ikke Norges profesjonelle bokseforbund involvert. Det var derimot et omstridt tysk bokseforbund (BDB) som stod sanksjonerte kampen.

Det tyske forbundet har vært involvert i en svært omstridt dopingsak, som nå undersøkes av Det europeiske bokseforbundet (EBU). Årsaken er at forbundet lot en tysk utøver fortsette å bokse lenge etter vedkommende hadde avgitt en positiv dopingprøve. Da dopingsaken til slutt ble kjent ble utøveren utestengt i to måneder. Eventuelle sanksjoner mot forbundet som lot ham fortsette å gå kamper er ikke avgjort enda.

BDB har også tidligere fått påpakning for dårlig håndtering i forbindelse med dopingsaker.

– Deler av profesjonell boksing følger ikke WADAs bestemmelser
Leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, mener det er beklagelig at doping kobles til boksing og at deler av profesjonell boksing ikke følger WADAs dopingbestemmelser.

Han kjenner ikke dopingsaken til det tyske forbundet i detalj, men understreker at arrangementet i Spektrum var godt kontrollert:

– Vi har derfor vært opptatt av at arrangør i dette tilfelle har et regelverk som er i tråd med WADAs regelverk og som Godkjenningsnemnda mente tilfredsstilte forskriften. Utøverne har vært bundet til regelverket gjennom egne avtaler. Vi ser at også at enkelte andre kamper følger WADAs dopingbestemmelser. Vi håper derfor at både nasjonale forbund som driver proffboksing og de internasjonale proffbokseorganisasjonene på sikt ser verdien av å bekjempe doping i proffboksing, sier Solheim.

Krf-nestleder: – Urovekkende
Olaug Vervik Bollestad, stortingsrepresentant og medlem i Helse –og omsorgskomiteen og 2. nestleder i KrF, reagerer kraftig på valget av forbund under boksefesten i Spektrum.

– Jeg tenker at det viser liten takt og tone. En sport som i utgangspunktet er kontroversiell bør virkelig tenke igjennom hvem de samarbeider med og hvordan, sier Bollestas til TV 2 Sporten.

– Hva tenker dere om forbundet som sanksjonerte kampen i Spektrum har dopingmistanke hengende over seg?

– Dette er i seg selv urovekkende. Her jobber man strategisk og bevisst mot doping, stenger mistenkte utøvere ute, samtidig som da andre samarbeider med et forbund som har et mistanke over seg. Dette er uklokt, og mener at all sport burde ta avstand inntil det motsatte er bevist, svarer stortingsrepresentanten.

First Lady Promotion: – Klar over at EBU har åpnet sak
Morten Andreassen i First Lady Promotion og manager for Cecilia Brækhus, sier til TV 2 Sporten at han er klar over at det tyske forbundet man samarbeidet med et koblet til brudd på dopingbestemmelsene.

– Vi er gjort kjent med at EBU, det europeiske forbundet, har åpnet en sak mot BDB knyttet brudd på sanksjonsbestemmelsene i EBU sitt antidopingregelverk. I den anledning er BDB gitt såkalt «provisional» status. Det innebærer at de opprettholder fulle rettigheter inntil saken er ferdig behandlet, noe som vil skje på EBU sin kongress våren 2017. Vi kjenner ikke detaljene i saken, og vil ikke kommentere det før saken er endelig avgjort av EBU. Vi valgte allikevel ikke å gi BDB noe ansvar eller oppgaver relatert til antidoping knyttet til lørdagens kamp, sier Brækhus' manager til TV 2 Sporten.

Han forteller at Norges profesjonelle bokseforbund, som er medlem av EBU, aldri var aktuelle som arrangør under det første profesjonelle boksestevne på norsk jord siden 1981.

– Cecilia bokset på lørdag om sine fem VM-belter fra de internasjonale forbundene WBA,WBC,WBO,WPB og IBF. De internasjonale forbundene stiller krav om at kampen er sanksjonert av et godkjent forbund. Vi har ikke et slikt forbund i Norge. Riktignok eksisterer det noe som kaller seg Norges Profesjonelle Bokseforbund som er medlem av EBU, det europeiske underforbundet av WBC. De har aldri arrangert en boksekamp, og har ikke tillatelse fra WBC til å sanksjonere VM-kamper. Derfor var vi avhengige av at kampen ble arrangert av et annet forbund. Som kjent bor Cecilia til vanlig i Berlin, og det var derfor naturlig å samarbeide med det tyske forbundet om sanksjonering av kampen. I tillegg valgte vi som kjent å inngå et samarbeid med Norges Bokseforbund, som er et særforbund under Norges Idrettsforbund, forklarer Andreassen.

Gjennomførte tester i Spektrum
Før boksestevnet i Spektrum signerte Antidoping Norge (ADNO) en avtale med First Lady Promotion om å gjennomføre dopingtestene.

– Antidoping Norge (ADNO) har signert en avtale med First Lady Promotion (arrangør) om å gjennomføre dopingkontroll i tilknytning til arrangementet. Det er gjennomført testing i ukene før arrangementet og rett i etterkant av kampene i Oslo. ADNOs avtale om dopingkontroll tuftes på det regelverket First Lady Promotion har utarbeidet og som ligger til grunn for deres godkjenning fra Godkjenningsnemnda for å gjennomføre et proffboksingsarrangement i Norge, opplyser Solheim.

Morten Andreassen opplyser at BDB ikke var involvert i antidopingarbeidet i Spektrum.

– First Lady Promotion AS har, som verdens første arrangør av profesjonelle boksekamper, utarbeidet et eget antidoping-regelverk helt i henhold til WADA sitt regelverk og standarder. I tillegg har vi, for å sikre integritet og uavhengighet i antidopingarbeidet, inngått en avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av kontrollaktiviteten og eventuell behandling av regelbrudd. Dette innebærer at bokserne som konkurrerte på lørdag var, for første gang som profesjonelle boksere, testet ved flere anledninger utenfor konkurranse i tiden før arrangementet og etter selve konkurransen, med både blod og urinprøver. På denne måten hadde BDB ingen rolle i vårt antidopingarbeid, understreker Andreassen.

Henviser til Godkjenningsmemda
Arrangementet var godkjent av norske myndigheter.

– Det er Godkjenningsnemda som har behandlet søknaden fra First lady promotion om å arrangere stevnet i Oslo Spektrum, og har gitt sin godkjenning. Dette er i tråd men den myndighet nemda er gitt og saken er følgelig ikke behandlet i departementet. Vi har ingen kommentarer til nemdas vedtak, opplyser Hanne Gjortz i Kulturdepartementet i en epost til TV 2 Sporten.

Godkjenningnemdas leder Nils R. Kiær bekrefter at de var kjent med at det tyske forbundet hadde et dopingtilfelle på rullebladet.

– Det vi fikk opplyst er at det var det tyske proffbokseforbundet (BDB) som sanksjonerte kampen. BDB har fått endret sin medlemsstatus som følge av forhold som nevnt av deg, men skal fortsatt være medlem av EBU, sier han til TV 2 Sporten.

– Det avgjørende for nemnden var søkers, det vil si First Lady Promotion AS’ søknad og antidopingopplegg. Det var dette som måtte oppfylle knockoutforskriftens krav. Det tyske forbundet hadde slik det var formulert i søknaden ikke noen rolle i FLPs antidopingarbeid, men hadde en rolle knyttet til sanksjoneringen av stevnet opp mot EBU. Nemnden var kjent med det tyske forbundets status, og tok dette opp med søker, sier han.