Medisinprofessor om astmasaken: – Bare toppen av et isfjell

Stein A. Evensen mener norsk idrett har satt seg i en alvorlig situasjon.

Medisinprofessor Stein A. Evensen har kastet seg inn i astmadebatten i norsk idrett.

I en kronikk i VG påstår han at norsk langrenn for fire år siden søkte om å få gjennomføre astmatester på friske utøvere.

Etikk-komiteen i Helse Sør-Øst, hvor Evensen selv var medlem, reagerte kraftig på søknaden den gang.

– Dette er en alvorlig situasjon. Man kan stille seg spørsmål om hvilken side dem som driver slike prosjekter egentlig er på, sier Evensen til TV 2.

Skiforbundets astmaekspert, professor Kai-Håkon Carlsen, avviser påstandene og sier til VG at Evensen ikke forstår hva prosjektet dreide seg om.

– Folk kan åpenbart deles i ulike leire som har helt forskjellige definisjoner av hva «friske mennesker» er. Vi må først være enige om hvorvidt det å få en tranghet i brystet i forbindelse med kulde og anstrengelse, er en sykdomstilstand i det hele tatt – og ikke en forsvarsmekanisme fra kroppens side. Først når man er enige om det, kan man diskutere hvorvidt det er riktig å gi behandling eller ikke, sier han.

Krever uavhengig gjennomgang

Evensen er klar på at han ikke ønsker å tillegge uttalelser fra parter i saken for mye vekt.

– De som uttaler seg om dette fra Olympiatoppen, Idrettshøyskolen eller Skiforeningen er ganske enkelt parter i saken. Jeg synes ikke man skal vektlegge dem før man har sett på dette fra et mer nøytralt ståsted, sier Evensen.

Han mener vi til nå kun har sett toppen av isfjellet.

– Folk har ringt meg og fortalt meg at dette bare er toppen av et isfjell. I virkeligheten dreier det seg om utprøving etter samme type metode i en lang rekke idretter og det gjør saken desto mer alvorlig, sier han og legger til:

– Derfor vil det også være svært nødvendig at man setter ned en uavhengig komité for å se nærmere på hva det er og hva man skal gjøre med det.