SYNDET: Martin Johnsrud Sundby er utestengt fra idretten. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.
SYNDET: Martin Johnsrud Sundby er utestengt fra idretten. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix. Foto: Braastad, Audun

– Landslagslegen gamblet
– Skiforbundet tar feil – klamrer seg til halmstrå
– Har aldri før sett økonomisk kompensering av doptatt utøver

Ekspert i Sundby-saken fyrer løs mot Skiforbundet

Ken Fitch stiller spørsmål ved forbundets integritet etter Martin Johnsrud Sundbys dopingdom.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Australske Ken Fitch er en av ekspertene Det internasjonale skiforbundet (FIS) brukte til å vurdere forklaringene til Johnsrud Sundby og landslagslege Knut Gabrielsen, samt de positive prøvene til Johnsrud Sundby, i dopingsaken mot sistnevnte.

Som det fremgår av dommen, var det interne uenigheter innad i FIS om Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin burde straffes eller ikke.

Mens FIS' eget uavhengige antidopingorgan frikjente Sundby, var FIS sentralt derimot enig med Wadas konklusjoner. Fitch var eksperten FIS sentralt benyttet seg av da de i januar 2015 undersøkte saken i detalj.

Til TV 2 kommer han nå med sterke reaksjoner på blant annet følgende:

– at forbundet økonomisk kompenserer en dopingtatt utøver.

– at forbundet, stikk i strid med WADA-koden, fjerner ansvaret fra utøveren.

– han hevder at bortforklaringene til landslagslegen «mangler kredibilitet» og er som å «klamre seg til halmstrå».

– og han spør retorisk om forbundet ville behandlet saken på samme måte om det var snakk om en utlending.

Norges Skiforbund har via sin advokat og ekspert svart på kritikken. Svarene kan du lese her!

WADA-koden og ansvarsfordelingen

NSF har helt siden nyheten sprakk tatt på seg alt ansvar og «frikjent» Sundby.

Det har de gjort til tross for at den mest sentrale av alle setninger i reglementet til Verdens antidopingbyrå (WADC) er at en utøver til enhver tid er ansvarlig for tilstedeværelsen av forbudte stoffer i hans/hennes kropp.

– Skiforbundet tar feil når de fjerner ansvaret fra utøveren. Utøveren ble foreskrevet tre inhalasjoner via forstøver på 24 timer. Han gjorde det på fire og en halv time. Sundby hadde med andre ord neppe testet positivt om han hadde fulgt anvisningen, forklarer Fitch til TV 2, og fortsetter:

– Jeg så for meg at Idrettens voldgiftsrett (CAS) ikke ville støtte Sundby om WADA anket den opprinnelige dommen til FIS' uavhengige antidopingorgan. Det er vanskelig å skulle støtte ham når han konkurrerer med en salbutamolkonsentrasjon som er over den tillate grensen. Konkurrentene hans ville hatt en sterk sak mot ham. Og jeg må spørre om NSF ville hatt det samme synet på denne saken om utøveren som testet positivt var finsk eller svensk, sier Fitch, som sier han er overrasket over standpunktet til NSF.

WADA har ikke svart TV 2 på spørsmål om NSFs handlinger bryter med reglementet til Verdens antidopingbyrå eller ikke.

– Kan ikke huske et tidligere tilfelle hvor økonomisk kompensering har skjedd

Dopingdommen til Sundby medførte at han mistet flere seirer og derfor også premiepengene han fikk for de aktuelle triumfene.

Sensasjonelt nok har NSF valgt å kompensere Sundby for de tapte premiepengene - nærmere bestemt 1,1 millioner kroner.

– Jeg fikk høre om CAS-dommen forrige uke, men jeg var ikke klar over hvordan NSF reagerte. Men jeg kan ikke huske et eneste tidligere tilfelle hvor dette har skjedd, sier Fitch, som til vanlig er professor ved Universitetet i Western Australia.

Det har heller ikke lyktes TV 2 å finne andre tilfeller hvor dette har skjedd.

Om forbundets tre bortforklaringer: – Ingen kredibilitet

Forbundet og Johnsrud Sundby mener det er feiltolking av reglementet som har ført til skiløperens dopingdom.

I de første forklaringene fra Gabrielsen og Sundby til FIS, datert 26. januar 2015, er det imidlertid ikke nevnt noe om reglementet eller uklarhet rundt bruken av Ventolin via en forstøver. Den forklaringen kommer først på et senere tidspunkt, etter at landslagslege Gabrielsen først kommer med tre mulige forklaringer på Sundbys positive prøver:

1) Sundby kan ha vært dehydrerert

2) prøveresultatene kan ha blitt påvirket av høyden i Davos og Toblach, og

3) prøveresultatene kan ha blitt påvirket av at Sundby nettopp hadde trent hardt.

Ingen av forklaringene blir tatt spesielt godt imot av Fitch i hans rapport, og han utdyper hvorfor til TV 2.

– Å bruke dehydrering som en unnskyldning var som å klamre seg til et halmstrå. Ingenting i prøvene tydet på dehydrering. Det var irrelevant, sier han.

– Jeg er ikke kjent med at høyden skal ha noen som helst slags påvirkning på prøveresultatene. Jeg vet ikke hvor høyt over havet Davos og Toblach ligger, men denne forklaringen har ingen kredibilitet.

– Hard trening kan muligens, eller muligens ikke, påvirke resultatene. Studier som har blitt gjort har ikke klart å påvise uvanlig høye salbutamolkonsentrasjoner i urin etter hard trening.

– Den grunnleggende årsaken til at han testet positivt var mengden av salbutamol han tok i seg via en forstøver på kort tid på hver konkurransedag. Utøveren fikk gjennomført to studier - mens han hvilte og ikke i høyden. Begge studiene resulterte i en salbutamolkonsetrasjon over grensen.

– Gambling

I CAS' dom over Sundby kommer det klart frem at bruken av forstøver ikke kan regnes som normal:

«The prescription of the doctor as to the use of a nebulizer to administer salbutamol outside a hospital was arguably questionable from a medical point of view».

Fitch er enig.

– Hvor vanlig er bruken av forstøver i toppidrett? Enkelte sier det er svært sjelden. Er du enig i det?

– Ja. Bortsett fra akutte tilfeller av astma, vanligvis på sykehus, er det vanskelig å skulle begrunne bruken av det hos idrettsutøvere. Jeg har kommet over 1-2 andre utøvere som har testet positivt på salbutamol etter bruk av forstøver, men begge brukte det bare én gang og på grunn av akutt behov. De brukte ikke forstøver tre ganger om dagen i en måned.

– Er du overrasket over at en respektert laglege ba Sundby om å bruke en forstøver, i og med at han måtte være klar over at dosen var langt større enn han ville ha fått i seg med en vanlig inhalator? Var det å gamble?

– Ja, det var det.