A relative holds up a photo of Keith McGrath, who died in the Hillsborough disaster, outside the Hillsborough Inquest in Warrington, where the inquest jury concluded that the 96 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster were unlawfully killed.
Relatives of the victims who died in the Hillsborough disaster outside the Hillsborough Inquest in Warrington, where the inquest jury concluded that the 96 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster were unlawfully killed.
A relative holds up a photo of Keith McGrath, who died in the Hillsborough disaster, outside the Hillsborough Inquest in Warrington, where the inquest jury concluded that the 96 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster were unlawfully killed.
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.    REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Phil Noble
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Phil Noble
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Andrew Yates
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.  REUTERS/Phil Noble
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Andrew Yates
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Andrew Yates
A relative reacts after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Andrew Yates
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.   REUTERS/Phil Noble
Relatives sing
Relatives react after the jury delivered its verdict at the new inquests into the Hillsborough disaster, in Warrington, Britain April 26, 2016.    REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY
Relatives of Peter McDonnell, who died in the Hillsborough disaster, outside the Hillsborough Inquest in Warrington, where the inquest jury concluded that the 96 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster were unlawfully killed.
A relative holds a photo of Ian Thomas Glover, who died in the Hillsborough disaster, while they are hugged outside the Hillsborough Inquest in Warrington, where the inquest jury concluded that the 96 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster were unlawfully killed.
JUSTICE FOR THE 96: De etterlatte etter drapene i Hillsborough fikk endelig dommen i dag. Det endte med full frifinnelse.

Juryens konklusjon: De 96 Hillsborough-ofrene ble drept

De pårørende klappet da det ble slått fast at Liverpool-supporterne var uskyldige da de ble klemt ihjel i en av de mest grusomme tribune-tragediene noensinne.

I 1989 mistet 96 mennesker livet under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest.

Hillsborough-tragedien er den verste ulykken i europeisk fotball. Politiets manglende sikkerhet gjorde at supporterne ble klemt ihjel og døde inne på stadion. Mer enn 50.000 tilskuere slapp inn portene i Sheffield. Altfor mange av dem på samme tribune.

I 27 år har Liverpool-supportere og pårørende kjempet en kamp mot myndighetene, politi og delvis også landets politiske ledelse for å komme til bunns i hva som egentlig skjedde.

I dag frikjente juryen i Hillsborough-saken Liverpool-supporterne. Grov uaktsomhet fra politiet var årsaken til den tragiske hendelsen. Det var konklusjonen til juryen tirsdag.

Juryen skulle svare på 14 spørsmål om tragedien som kostet 96 menneskeliv i 1989.

Konklusjonen var at politiet ikke gjorde jobben sin. Juryens vurdering var at manglende planlegging hos South Yorkshire-politiet enten forårsaket eller bidro til det tragiske utfallet.

– Grov uaktsomhet innebærer at politiet burde forstått de alvorlige konsekvensene og at de kan bebreides for at de ikke tilpasset seg risikoens størrelse. Dette er erstatningsmessig svært viktig. Dagens avgjørelse vil derfor ikke være noe punktum, men et startskudd for erstatningssøksmål fra de etterlatte, sier TV 2s juridiske ekspert Randi Gustad.

Det ble slått fast at de 96 ofrene i Hillsborough-ulykken i 1989 døde som følge av en straffbar handling, tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi, og at Liverpool-supporterne var uskyldige. Det utløste jubel og tårer blant de pårørende i salen.

– Etter 21 år med intens etterforskning, svarte juryen i dag ja på at tribuneulykken skjedde som følge av grov uaktsomhet - altså sterk klandreverdig opptreden fra South Yorkshire-politiet, sier Gustad.

– Politiets planlegging, gjennomføring, feil og unnlatelser forårsaket dødsfallene. Nødetater, sikkerheten på stadion ble også holdt ansvarlig for sine mangler, vurderinger og unnlatelser.

Hele 12 av 14 spørsmål endte med «ja». Blant annet fikk ambulansepersonellet kritikk for ikke å forstå omfanget av tragedien.

Hillsborough-dommen

1) Grunnleggende faktum. 96 personer døde i katastrofen. JA
2) Feil i politiets planlegging? JA
3) Feil ved politiets porter? JA
4) Feil i oppførselen til politiet på tribunene? JA
5) Feil ved politiets åpning av portene? JA
6) Uaktsomt drap? JA
7) Supporternes oppførsel ledet til drapene? NEI
8) Bidro form på stadion til drapene? JA
9) Feil ved sikkerheten på stadion? JA
10) Planlegging fra Sheffield Wednesday – feilaktig? JA
11) Oppførsel til ansatte i Sheffield Wednesday – feilaktig? NEI
12) Burde stadion-entrepenørene gjort mer? JA
13) Feil i politiets repons? JA
14) Feil i ambulanse-responsen? JA

– Etter 27 lange år er dette ekte rettferdighet for de 96, familiene deres og alle Liverpool-supportere. De overlevende kan endelig bli husket for det de var på den aktuelle dagen, heltene på Hillsborough som prøvde å hjelpe sine medsupportere, sier parlamentsmedlem Andy Burnham.

Burnham benyttet også anledningen til å slakte innsatsen til pensjonerte politifolk som var involvert og deres advokater.

– Folk må bli stilt til ansvar for deres handlinger og tiltaler må komme, fortsatte han.

Hillsborough-saken har pågått i over to år og er dermed den lengste lagrettssaken i Storbritannias historie, skriver The Guardian.

Juryen bestod av sju kvinner og tre menn.

Disse spørsmålene ble vurdert

Det første sentrale spørsmålet var hvorvidt manglende planlegging hos South Yorkshire-politiet enten forårsaket eller bidro til det tragiske utfallet. Videre ble juryen bedt om å vurdere hvorvidt politiet gjorde feil i å lede folkemengden til Leppings Lane, hvor det oppstod stor trengsel.

Rettssaken har i stor grad viet oppmerksomhet til politiinspektør David Duckenfield, som ledet South Yorkshire-politiets innsats den aktuelle dagen. Duckenfield ble anklaget for grov forsømmelse av sikkerheten til de 96 menneskene.

Juryen ble instruert om at de, for å kunne finne Duckenfield skyldig, utover enhver tvil måtte kunne fastslå at hans handlinger ikke var i tråd med det en «forsiktig og kompetent kampleder ville valgt i 1989 for å sikre supporternes trygge ankomst til og avgang fra arenaen». Videre ble juryen instruert om at Duckenfields vurderinger og handlinger måtte kunne betraktes som så dårlige at de utgjorde en kriminell handling.

DØDE I HOPETALL: 96 supportere døde under tumultene i 1989. Nå har de etterlatte fått medhold i at dødsfallene må karakteriseres som drap. FOTO: Scanpix.
DØDE I HOPETALL: 96 supportere døde under tumultene i 1989. Nå har de etterlatte fått medhold i at dødsfallene må karakteriseres som drap. FOTO: Scanpix. Foto: David Giles

Duckenfields vurdering under lupen

BLOMSTERHAV: Etterlatte og pårørende etter tragedien samlet seg for å legge ned blomster på Anfield i 1989. FOTO: Scanpix.
BLOMSTERHAV: Etterlatte og pårørende etter tragedien samlet seg for å legge ned blomster på Anfield i 1989. FOTO: Scanpix. Foto: Pa

Etter at det hadde oppstått trengsel på Leppings Lane-siden av arenaen, beordret Duckenfield om at utgang C skulle åpnes for å slippe inn folk. Juryen ble i denne forbindelse bedt om å vurdere et spørsmål om tjenesteforsømmelse fra South Yorkshire-politiet, hvor Duckenfield hadde kommandoen. For å kunne besvare spørsmålet ble juryen bedt om å vurdere om Duckenfield burde stengt av tunnelen for å hindre at flere mennesker kom inn til området der tragedien oppstod.

Juryen ble også gitt spørsmål om nødetatenes håndtering av katastrofen da den oppstod, herunder hvorvidt de var for sene med å forstå omfanget av hva som hadde skjedd. Tre spørsmål behandlet selve Hillsborough og hvorvidt arenaen ved design, konstruksjon eller planløsning var «farlig og defekt». I denne forbindelse ble også Sheffield Wednesday-ledelsen bragt inn for retten.

Rettssaken inneholdt også et kontroversielt spørsmål: Forårsaket eller bidro supporterne til at den farlige situasjon oppstod? I denne forbindelse ble juryen bedt om å vurdere eventuell sen ankomst til arenaen og hvorvidt deres oppførsel overfor politiet var uvanlig opponerende. Dette spørsmålet var sentralt først og fremst for å avgjøre om politiets store problemer den aktuelle dagen strakk seg utover det man kunne forvente. Aktoratet understreket at det ikke var noen beviser som skulle tilsi at supporterne oppførte seg på en dårlig måte.