80 prosent strøk på agenteksamen: – Overrasket

FIFA har innført nye regler for agentbransjen. Det har skapt opprør og en hel rekke fotballagenter uten lisens. Også i Norge.

KAN SI OPP KONTRAKTEN: - Spillere som har kontrakt med en agent uten lisens, vil kunne ha en berettiget årsak til å terminere kontrakten, sier Nils Fisketjønn i NFF. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
KAN SI OPP KONTRAKTEN: - Spillere som har kontrakt med en agent uten lisens, vil kunne ha en berettiget årsak til å terminere kontrakten, sier Nils Fisketjønn i NFF. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Fra og med 1. oktober må alle fotballagenter ha bestått en eksamen for å kunne utøve agentvirksomhet og ta del i overganger i fotballen.

For å få en FIFA-lisens kreves det blant annet at man består en agent-eksamen.

Dette er en del av det nye FIFA Football Agent Regulations (FFAR), som har ført til massiv motstand og rettssaker internasjonalt. Mer om det senere i saken.

Dette er blant regelendringene:

FIFA gjeninnfører kravet til lisensiering av agenter og pålegger agenten en årlig avgift for å utøve sitt yrke som fotballagent.

Praksis med dobbeltpresentasjon, som også ble innført i Reglement for samarbeid med formidler, vil nå forbys. Det åpnes imidlertid for et lite unntak: Fotballagenter kan gjennomføre dobbelpresentasjon for spiller og kjøpende klubb i en transaksjon/overgang, forutsatt at det er innhentet et uttrykkelig skriftlig samtykke fra begge parter på forhånd.

Det innføres en maks grenser på agenthonorar, hvis størrelse vil avhenge av hvem som skal betale (kjøpende- eller selgende klubb, eller spiller), om det er av spillers lønnsinntekt eller overgangsvederlag, og størrelsen på spillers lønnsinntekt. For spillere med en brutto årslønn på mindre enn USD 200.000, kan det ikke avtales et agenthonorar på mer enn 5% av spillers lønnsinntekt. Er spillers lønnsinntekt på USD 200.000 eller mer, vil agent maksimalt kunne kreve 3% i honorar, beregnet av spillers lønn.

Videreføringer

I tillegg til de over omtalte endringer, er det også en del forhold som videreføres, men med enkelte tilpasninger og innstramninger.

Krav til skriftlig representasjonsavtale videreføres og hvor det oppstilles noen minimumskrav til dets innhold. En representasjonsavtale skal fremdeles kun ha varighet på maksimalt to år, men hvor det er inntatt en presisering om at en eventuell avtalebestemmelse som åpner for automatisk fornyelse utover 2-års perioden, ikke vil anses gyldig.

Kilde: NISO-advokat Eirik Monsen

I Norge har det hittil vært registrert 222 såkalte «formidlere» som har kunnet jobbe som fotballagenter. Antall agenter økte dramatisk da FIFA fjernet kravet til lisens i 2015.

Nå er lisensen altså tilbake – noe som betyr lagt færre godkjente fotballagenter i Norge.

Aktører i bransjen har overfor TV 2, omtalt prøven som «skikkelig vanskelig».

Og det er heller ikke mange som har klart å bestå den 60 minutters lange testen...

Likt i Norden

Den første eksamen ble gjennomført på Ullevaal stadion allerede 19. april i år.

55 personer tok den, men kun 25 bestod.

Over hele verden har fotballagenter jobbet på spreng for å klare kravet.

Ifølge The Times har agenter betalt opp mot 800 pund (over 10 000 kroner) i timen til advokatfirmaer for bistand til å bestå testen.

Testen består av tjue flervalgsspørsmål designet for å teste kunnskapen om FIFAs regelverk og overgangssystemet.

For å kunne kalle seg en FIFA-lisensiert agent må man svare 75 prosent riktig.

20. september var det en ny mulighet til å ta eksamen på Ullevaal stadion – da hadde 80 stykker meldt seg opp.

– 16 av 80 agenter bestod eksamen. Tallene fra Sverige og Danmark er forholdsvis like, forteller Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund.

Agenter tilknyttet de største selskapene er blant de som har strøket.

HAR BESTÅTT: Atta Aneke.
HAR BESTÅTT: Atta Aneke.

At hele 80 prosent strøk på siste eksamen, får til og med Fisketjønn til å heve øyenbrynene.

– Vi er overrasket over en såpass høy strykprosent på eksamen både i Norge, Sverige og Danmark, sier Fisketjønn.

Har ikke navn på agentene

TV 2 har spurt NFF om å få en liste over norske agenter som har bestått og fått FIFA-lisens.

NFF henviser til en FIFA-liste.

SKAL OFFENTLIGGJØRE NAVN: FIFA har oversikt over alle som har fått lisens. Foto: Michael Probst
SKAL OFFENTLIGGJØRE NAVN: FIFA har oversikt over alle som har fått lisens. Foto: Michael Probst

TV 2 har spurt FIFA om en komplett oversikt over godkjente, norske agenter, men foreløpig ikke fått svar.

– Hva skjer med agentene som ikke har bestått eksamen eller har lisens fra før, vil alle deres kontrakter med spillere være ugyldige?

– Representasjonskontrakter mellom spiller og agent som er inngått før 1. oktober vil formelt sett fortsatt være gyldig, selv om agenten ikke har lisens fra 1. oktober. Spillere som har en representasjonskontrakt med en agent uten lisens, vil kunne ha en berettiget årsak (just cause) til å terminere kontrakten, svarer Nils Fisketjønn i NFF.

Åtte har unngått kravet

NFF støtter tiltaket med lisenskrav.

– At agenter kan dokumentere nødvendig kunnskap vil være viktig for å styrke kontraktsstabiliteten til spillere, øke etiske og profesjonelle standarder, samt bidra til et velfungerende overgangsmarked, mener Fisketjønn.

I tillegg til de 41 som har bestått eksamen, har 8 agenter søkt om, og fått godkjent, å unngå kravet om å bestå eksamen.

Dette er fordi de tidligere har bestått eksamen i Norge (før 2015).

Stig Lillejord og Jack Karadas har bekreftet til TV 2 at de er blant disse. Det er også Jim Solbakken, Tore Pedersen, Morten Wivestad og Mike Kjølø, ifølge FIFAs liste.

HAR TATT EKSAMEN FØR: Stig Lillejord er en av åtte agenter som har fått fritak fra ny eksamen. Foto: TV 2
HAR TATT EKSAMEN FØR: Stig Lillejord er en av åtte agenter som har fått fritak fra ny eksamen. Foto: TV 2

– Vi vet at det er andre norske agenter som også har fått dette godkjent, men der vi ikke har vært involvert i søknaden, eksempelvis fordi de har tatt eksamen i et annet land, forteller NFFs konkurransedirektør.

Vurderer rettslige skritt

Tilbake til at FIFA har fått begeret til å renne over for agenter i en rekke land, også i Norge;

TV 2 er kjent med at flere av de største norske byråene vurderer rettslige skritt mot det nye regelverket.

I England har innføringen blitt satt på vent etter at de store agentbyråene CAA Base, Wasserman, Stellar og ARETÉ hadde startet voldgiftssak.

- KATASTROFE: Superagent Rafaela Pimenta har gått hardt ut mot FIFA og deres nye regelverk. Foto: LaPresse
- KATASTROFE: Superagent Rafaela Pimenta har gått hardt ut mot FIFA og deres nye regelverk. Foto: LaPresse

– De tar over markedet og har monopolisert fotballen. Regelverket er et eksempel på totalitarisme, har Erling Braut Haalands agent Rafaela Pimenta nylig uttalt.

Hun er blant dem som er involvert voldgiftssaken.

I Tyskland har en domstol nedlagt forbud mot å implementere reglene inntil EU-domstolen har truffet en avgjørelse

Det er spesielt bestemmelsene om tak på tjenestegebyrer og at agenter kun vil ha mulighet til å representere en klient i en transaksjon, som man mener er i strid med konkurranselovgivningen i flere jurisdiksjoner.

Samt at det vil bli restriksjoner på representasjon av mindreårige spillere under 18 år.

TV 2 har vært i kontakt med en rekke agenter som mener at regelverket ikke kommer til å bli innført i sin helhet.

Derfor ønsker agentene heller ikke å uttale seg om saken inntil videre.

– Vil regelverket innføres i sin helhet i Norge, Fisketjønn?

– NFF er klar over at det foregår ulike rettsprosesser rundt innføringen av det nye agentregelverket. Vi må enn så lenge forholde oss til FIFAs innføring av det nye reglementet, men følger kontinuerlig med på situasjonen.

Agenter som ikke har bestått eksamen vil få en ny mulighet i mai 2024.