Oslo  20150529.
Tom Tvedt er foreslått som ny idrettspresident.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20150529. Tom Tvedt er foreslått som ny idrettspresident. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

– Ønsker ikke at våre utøvere skal se sine forbilder med gassmasker

Idrettsstyret er fortsatt imot høydehus.

Oslo (NTB: Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt å følge opp høydehusforbudet som ble vedtatt i fjor.

– Vi har hatt et veldig godt styremøte i dag. Vi har gjort et vedtak vedrørende spørsmålet rundt høydehus. Vi følger opp vedtaket fra 2015. Vi ønsker å jobbe for et totalt forbud (i verden) mot høydehud og manipulering ved bruk av gass. (Kunstig tilførsel av oksygen), sa idrettspresident Tom Tvedt.

Han viser blant annet til finske utøvere som har brukt «gassmaske»-lignende masker under trening i høyden.

– Vi ønsker like rammevilkår for alle utøvere. Vi ønsker ikke at våre utøvere skal se sine forbilder med gassmasker. Fra norsk side skal vi nå jobbe for like rammevilkår, sa idrettspresidenten.

– For å sikre like vilkår for alle utøvere vil idrettsstyret arbeide for et generelt internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003 om bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser. NIF vil rette en formell henvendelse til WADA og IOC i denne saken, het den i en pressemelding.

Dette vedtaket er også helt i tråd med innstillingen fra Idrettsmedisinsk etisk råd til idrettstinget i 2015. (©NTB)