EN AV MANGE: Jan Tore Kjær er en av mange som har forlatt Jordal de siste månedene. Foto: Håkon Mosvold Larsen
EN AV MANGE: Jan Tore Kjær er en av mange som har forlatt Jordal de siste månedene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kjær om kaoset: – Det er ikke tilfeldig at alle sier opp jobben

Han ble beskyldt for kuppforsøk. Dager senere var han ferdig i klubben. Nå åpner Jan Tore Kjær opp om hvordan han opplevde konfliktene.

Jan Tore Kjær og Rune Syversen ble av Klanen beskyldt for kuppforsøk av Vålerenga Ishockey Elite. Dager senere var begge to ferdige i klubben.

For Kjær var det uaktuelt å stille til gjenvalg.

Nå åpner han til TV 2 opp om hva han mener er konfliktens kjerne og hvordan det var å bli beskyldt for kuppforsøk.

– Det er vondt å bli beskyldt for å kuppe et årsmøte når det egentlig er Aksjeselskapet som har kuppet klubben, sier Kjær.

TV 2 har informert Harald Moræus Hansen og Tor-Helge Eikeland i Aksjeselskapet om at det ville bli publisert en artikkel og de har fått mulighet til å gi tilsvar på Kjærs påstander. De har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Tror flere trekker seg

– Det er dette som er sakens kjerne. AS-et prøver å styre det sportslige. Det er imot idrettens lover. Klubben skal styre sport. Det var vi steinharde på. Frikk Juell (tidligere sportssjef, jou. anm) skulle styre det uten at aksjonærer blandet seg inn. AS-et har ifølge idrettens lover ansvar for det kommersielle. Klubben har personalansvar, sier han.

Kjær mener det er nettopp innblandingen til Aksjeselskapet som har vært kjernen til konflikter de siste årene.

GJORDE VONDT: Jan Tore Kjær opplevde det som vondt å bli beskyldt for å forsøke å kuppe Vålerenga Ishockey Elite. Foto: Jon Olav Nesvold
GJORDE VONDT: Jan Tore Kjær opplevde det som vondt å bli beskyldt for å forsøke å kuppe Vålerenga Ishockey Elite. Foto: Jon Olav Nesvold

– På årsmøtet fikk vi, før vi gikk av, presset gjennom et vedtak om at det nye styret skulle sette ned en uavhengig granskningskomité som skulle se på konflikten mellom AS-et og klubben, og AS-et sin involvering i det sportslige, sier han.

TV 2 har forhørt seg med den ferske styrelederen, Arnold Nybo, om det har blitt gjort. Han har ikke besvart vår henvendelse.

Aksjonærene har etter klubbens- og Norges Idrettsforbund (NIF) sine lover ikke lov til å sitte i det sportslige utvalget.

Slik lyder NIFs regler for dette, § 2-7.;

"En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt".

– Gjør vondt

Den tidligere styrelederen ble overrasket da han fredag kunne lese at klubblegende Brede Csiszar har trukket seg fra styret.

– Jeg tror ikke det slutter der. Flere vil trekke seg, tror jeg. Det er ikke tilfeldig at alle sier opp jobben. Alt er på vei til å rakne, sier Kjær.

I etterkant av at intervjuet med Kjær ble gjort, har Andreas Stene, varamedlem i styret og medlem i sportslig utvalg i VIF, bekreftet til TV 2 at han også har trukket seg.

– Hvordan er det for deg som mangeårig Vålerenga-mann å fra utsiden se på det som foregår i klubben?

– Jeg elsker klubben. Jeg får vondt av å se på det. Det er sånn at hvis du blir kalt inn til tjeneste for landet ditt, så stiller du opp. Det gjør jeg også for Vålerenga. Om de ringer og spør om jeg kan bidra med noe, så gjør jeg det. Jeg er kjempeglad i klubben og det gjør vondt å se på når det ikke lykkes. Jeg vet at tiden leger alle sår og at alt før eller siden ordner seg, men et minstekrav må være at ingen kan kjøpe seg en plass i et AS for å bestemme over sport i klubben. Harald Moræus Hansen og Tor-Helge Eikeland har styrt Vålerenga som om de skulle vært styreledere, svarer Kjær.

At Alexander Bonsaksen valgte Frisk Asker i sin retur til norsk ishockey, synes Kjær er tungt.

– Det var utrolig vondt å se. Vi snakket med han i flere år og hadde planlagt et tilbud med en jobb til han etter endt karriere, som Frisk Asker nå tilbydde han. Jeg vet hva han ønsket, ville og krevde. Det at klubben ikke ber om hjelp av flere for å få det til, er bare trist, sier Kjær.

Relatert