Regjeringen åpner for breddeidrett utendørs

Regjeringen følger helsemyndighetenes råd. Det betyr at breddeidretten blir mer åpen.

I en pressemelding skriver de at voksne kan over 20 år kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

Innendørs er det derimot anbefalt maks 20 personer og én meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meteres avstand, skriver regjeringen.

– Utendørs er det tillatt å drive all type idrett, også kamper. Innendørs kan barn og unge under 20 år spille enkeltkamper, men vi anbefaler å vente med de helt store cupene og turneringene. Det samme gjelder for voksne, hvor det ikke er åpnet for kamper ennå (innendørs), sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til TV 2.

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
  • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
  • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
  • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Kilde: Regjeringen.no.

Toppidrett kan drives som normalt, og vi utvider definisjonen av toppidrett noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort tidligere, skriver regjeringen.

Nivå to i håndball og ishockey, og nivå tre i fotball, er eksempler blant ligaene som nå vil defineres som toppidrett.

Lagidretter der serienivået i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat faller inn under definisjonen.

Noe som har skapt frustrasjon, er at et hele lag er blitt satt ut i karantene ved én positiv test.

Nå legges karantenereglene om med mindre man er hustandsmedlem «eller tilsvarende nær» den smittede. Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg på dag tre og fem etter nærkontakt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppklarer hvordan dette vil fungere i praksis i et idrettslag. Han sier at man vanligvis ikke vil regne en lagkamerat som «tilsvarende nær».

– Det kan være noen er kompiser og så nære at de oppfører seg omtrent som hustandsmedlemmer. Med hustandsmedlemmer og tilsvarende nære har vi tenkt på dem de bor sammen med, har regelmessig kontakt med eller kjæresten din. Så vil det ikke være sånn, vanligvis, at venner og treningskamerater faller inn i den samme kategorien, sier Guldvog til TV 2.

– Så hvis man har en økt og holder avstand bortsett fra når det utøves aktivitet, så er man ikke nærkontakt?

– Da vil man ikke være tilsvarende nære, men være under det som kalles øvrige nærkontakter. Nå har vi hørt i dag at karantene vil bli erstattet med testing hver tredje og femte dag, svarer han.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog. Foto: Terje Bendiksby
HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog. Foto: Terje Bendiksby

Elitedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, mener man skal være forsiktig med å glede seg helt i kjølvannet av lettelsene for bredden.

– Situasjonen er fremdeles alvorlig for hallidrettene, håndball og ishockey og futsal, som ikke får normal aktivitet enda. Men med respekt og sympati til de idrettene, så er det likevel gledelig at regjeringen har tatt hensyn til viktige innspill og har lyttet til breddeidrettens rop om å bli tatt på større alvor, sier Klaveness til TV 2.

– Så er det jo sånn at vi er nødt til å tåle restriksjoner. En sjablong som satte breddeidretten ut i halvannet år skapte store splittelser. Idrett er både næringsvirksomhet og aktivitet, men først og fremst en sammenhengende bevegelse, poengterer hun.

Det åpnes for at flere kan samles på arrangementer.

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvida antallsbegrensninga for arrangementer, sier Trettebergstuen i pressemeldingen.

Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser. Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser.

Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer.

Relatert