Strømregningen steg fra 225.000 til 567.000 kroner i året. Foreldrene må betale

STAVANGER (TV 2): Breddeidretten blir hardt rammet av de skyhøye strømprisene som herjer i Norge. Nå frykter klubbene som eier sine egne anlegg for konsekvensene.

Daglig leder i Sola Turn, Jørn Arlid Vika, ser ut i turnhallen med en bekymret mine. Hallen, som brukes av flere hundre turnglade i alderen fire til 88 år daglig, må holdes varm for å unngå at både mosjonistene og de som satser på idretten pådrar seg skader.

Turnhallen varmes opp ved hjelp av varmepumper. Selv om varmepumper er energibesparende, bruker de sine kilowatt med strøm.

I likhet med resten av Norge er Sola Turn blitt hardt rammet av de skyhøye strømprisene som preger Norge. Og enda har de ikke sett toppen.

– Utviklingen har vært ganske voldsom i 2021. Vi budsjetterte på bakgrunn av hvordan de tradisjonelle og historiske prisene har vært. Nå var strømprisene riktignok lav i 2020, men det ga oss en pekepinn. I 2021 sammenlignet med 2020 havnet vi 225 prosent over budsjett. Dette utgjør mange hundre tusen kroner i ekstrautgifter, som ikke lå inne i budsjettet på noen måte, sukker Jørn Arild Vika til TV 2.

Før han utdyper:

– I det velgjennomarbeidete budsjettet som ble vedtatt på årsmøte ble det budsjettert på 225.000 kroner for utgifter til strøm i 2021. Men da vi avsluttet året og var i gang med årsregnskapet så endte vi på 567.000 kroner. I rene strømsutgifter, sier han.

TV 2 forklarer: Derfor er strømmen dyr

Foreldre må være med å betale

Til syvende og sist er det foreldrene som må være med å betale deler av strømregningen.

– Ja, det er jo det, bekrefter Vika.

Sola Turn er nemlig eid av medlemmene, og må selv dekke strømutgifter og andre utgifter. Inntektene Sola Turn får er direkte medlemsinntekter, offentlige tilskudd, arrangementer, og sponsorinntekter.

– Strømregningen i fjor ble dekket av oppsparte midler vi egentlig skulle bruke på å bygge ny hall og kjøpe inn masse kjekt utstyr med, som vi nå heller må bruke på strøm, sier Vika.

– Er det bittert å bruke disse oppsparte midlene på de skyhøye strømregningene fremfor utviklingen av klubben?

– Det skal jeg love deg er bittert. Vi har mange hundre medlemmer på ventelister som vi gjerne skulle tilbudt plass, men vi trenger mer areal og mer utstyr. Desto mer penger vi bruker på strøm, jo mindre penger går til utvikling av tilbudet, sukker Sola Turns daglige leder.

Dramatisk økning

Tre mil lenger sør for Sola på Jæren er det en annen breddeklubb som eier sitt eget anlegg som har fått seg et skikkelig strømsjokk. Nærbø IL, som har breddelag innen både innebandy, fotball, håndball, ishockey, curling og basketball, beskriver situasjonen som «dramatisk». Selv om strømregningen for desember foreløpig ikke er ankommet i posten.

– For november 2020 var strømregningen på anlegg 7000 kroner. Nå i november i fjor var den på 95.000 kroner. Det er en dramatisk økning for oss. Nå må vi finne disse pengene en plass, sier Toini Underhaug, daglig leder i Nærbø IL, til TV 2.

SJEKKER REGNINGEN: Toini Underhaug i Nærbø IL ser bekymret på strømregningen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2
SJEKKER REGNINGEN: Toini Underhaug i Nærbø IL ser bekymret på strømregningen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2

Totalbeløpet for hele året, sett bort i fra desember, kom som et sjokk.

– I 2020 var de totale strømutgiftene for driften 450.000 kroner. I 2021 var den på én million kroner. Det utgjør altså en merkostnad på 600.000 sammenlignet med året før. Og da har vi ikke tatt med regningen for desember 2021, forteller hun.

– Hva tenker du når dere ser slike tall på strømregningene?

– Det er jo store utfordringer for idrettslaget å dekke disse kostnadene. Vi må finne disse pengene en plass. Det er jo penger vi ikke har lagt inn i budsjettet, forteller Underhaug.

Førstkommende torsdag skal tallene legges frem for styret for å kartlegge veien videre. I verste fall kan det få store konsekvenser for tilbudet til medlemmene i klubben.

– Sånn som det er nå har vi hatt et overskudd og likviditet i klubben på grunn av mindre utgifter under koronaen. Det er er slik vi har dekket strømregningene frem til nå, sier Underhaug, før hun kommer med en klar oppfordring til Regjeringen:

– De må få på plass en krisehåndtering slik de gjorde under covid-19. En støtteordning hadde hjulpet på, sier Nærbøs daglige leder.

– Hva vil skje dersom det ikke kommer en strømstøttepakke?

STRØMSJOKK: Strømregningene til Nærbø IL Foto: TV 2
STRØMSJOKK: Strømregningene til Nærbø IL Foto: TV 2

– Da vil vi slite, som flere klubber som eier sine egne anlegg. Vi vil da ikke klare å opprettholde det samme tilbudet til medlemmene, sier Underhaug med en trist mine.

– Det er helt krise

Øyvind Midtbø, nestleder i Nærbøs ishockeysatsning Nærbø Farmers, frykter det verste.

– Det som er krisen nå er om strømprisene fortsetter å være så dyre, så risikerer klubben å måtte stenge ned hele ishockeyhallen her. Det krever strøm å ha is, og nå er det sinnsykt dyrt. Ishockey er i vekst i klubben, og vi har fått nye medlemmer fra Stavanger som ønsket seg en overgang til bedre trening. Ved siste opptelling var vi 150 medlemmer, og med de nye, så er vi nå 170 betalende medlemmer, sier Midbø til TV 2.

Og slår fast:

– Hvis strømprisene holder seg varig høy, så må vi stenge ned en idrett for 170 barn og voksne. Det er helt krise, gjentar han.

– Hva må til for å få klubben ut av dette?

– Her må myndighetene på banen. De har strømpakker som går til private, men ikke til bedrift og idrett. Her har vi fast spotpris, men på det verste har den kostet 7,70 kroner per kilowatt. Myndighetene må på banen for å hjelpe idretter til å få lov til å eksistere, svarer han bestemt.

BEKYMRET: Øyvind Midtbø i Nærbø Farmers. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.
BEKYMRET: Øyvind Midtbø i Nærbø Farmers. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Jobber for støtteordning

Forrige uke hadde Norges Idrettsforbund (NIF) et møte med representanter for regjeringen for å forsøke å løse strømkrisen i breddeidretten. Utfallet av det møtet kan bli at klubbene som eier sine egne anlegg mottar pengestøtte for strømregningene.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier at regjeringen jobber med en støtteordning for idretten.

– Jeg er bekymret for det og hører mye om klubber og foreninger som sliter som følge av høye strømutgifter. De har baner, anlegg og klubbhus som rett og slett blir for dyre å drifte. Dette er snakk om lag og foreninger som baserer seg på mye dugnad og frivillig virksomhet og som har liten økonomi i utgangspunktet, og da blir disse strømregningene en for stor belastning å bære, sa hun i et intervju med TV 2 lørdag.

VIL HJELPE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Torstein Bøe
VIL HJELPE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Torstein Bøe

– Vi er opptatt av at idretten og frivilligheten skal komme seg gjennom den kneiken her, og derfor ser vi også på om vi kan finne løsninger for å hjelpe med disse strømregningene, la hun til.

Hun vil ikke love når idretten vil få et svar, men at det jobbes i disse dager med en løsning. Trettebergstuen lover imidlertid at idretten vil få en beskjed snart.

Relatert