Oslo 20210622. 
Det vanlige hjørneflagget er byttet ut med Regnbue-flagg  på Intility Arena under den pågående Pride-måneden.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Oslo 20210622. Det vanlige hjørneflagget er byttet ut med Regnbue-flagg på Intility Arena under den pågående Pride-måneden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen
Kommentar

La regnbueflagget vaie i breddefotballen!

Regnbueflagget har nådd norsk breddefotball, og det skaper reaksjoner i visse miljøer. Nettopp derfor er kampanjen så viktig.

#STOPP-kampanjens mål er å få slutt på all type diskriminering i norsk idrett. Det er en kampanje vi alle skulle ønske var unødvendig, men den er dessverre fortsatt høyst aktuell.

Idrettens rolle i det norske samfunnet gjør at de kan spille en viktig rolle i kampen mot rasisme, homohets og kjønnsdiskriminering. Derfor er det veldig positivt at både toppidretten og breddeidretten er sitt ansvar bevisst og tar denne problematikken på alvor.

Fotballen organiserer enormt mange mennesker i Norge. Både på tribunene og på løkka møtes mennesker på tvers av klasse, religion, hudfarge, kjønn og legning. Og nettopp fordi fotballen har evnen til å samle så mange ulike mennesker med ulik bakgrunn kan den spille en viktig rolle i kampen for et mer inkluderende samfunn.

Tradisjonelt har kanskje kampen mot rasisme fått mest oppmerksomhet på norske tribuner, men nå har også kampen mot homohets og diskriminering av skeive nådd fotballen. Det er på høy tid.

Idretten har, i likhet med resten av samfunnet, vært for dårlige på å ta tak i diskriminering og hets av skeive. I det store bildet glimrer særlig mannlige homofile idrettsutøvere med sitt fravær. Det har gjort noe med dynamikken både på grasrota i breddefotballen og på tribunene i toppfotballen. På norske fotballtribuner har det dessverre vært altfor vanlig å høre homohets både i spontane utbrudd og gamle tribuneklassikere.

Det har ikke nødvendigvis vært snakk om bevisst homohets der målet har vært å ekskludere skeive. Men det vitner om en kultur der skeive har vært et fremmedelement.

Skeive har altfor lenge måttet oppleve at deres seksualitet blir brukt som en punchline eller som et skjellsord for å rakke ned på motstanderne eller dommerne. Det er ikke spesielt inkluderende.

Derfor har det vært så sterkt å se regnbueflaggenes inntog i fotballen. Å se kapteinsbind og cornerflagg i regnbuens farger har vært et viktig signal om at fotballen er villig til å ta grep for å bli mer inkluderende. Regnbueflaggene er både en erkjennelse av at fotballen har vært ekskluderende for mange skeive og et løfte om at fotballen skal gjøre en jobb for å bli en arena der alle er velkomne.

KLAR TALE: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det er helt riktig å la regnbueflagget vaie også i breddefotballen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2
KLAR TALE: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det er helt riktig å la regnbueflagget vaie også i breddefotballen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Reaksjonene som nå kommer mot regnbueflagget er en viktig påminnelse om at regnbueflagget fortsatt er kontroversielt. Selv om regnbueflagget etter hvert har blitt et symbol veldig mange bruker, er det fortsatt uenighet rundt hva det faktisk symboliserer.

For veldig mange er regnbuen et symbol på skeives kamp for sine rettigheter, et symbol på kampen mot diskriminering og for retten til å elske den man vil og være den man er. For andre er det et politisk symbol som representerer en samfunnsutvikling mange konservative kristne ikke ønsker.

Det overrasker meg ikke at konservative kristne reagerer på bruken av regnbueflagg i bredde- og barneidretten. Det er naivt å tro at regnbueflagget er ukontroversielt, bare fordi det nå brukes på langt flere arenaer enn før.

Og nettopp fordi regnbueflagget fortsatt er kontroversielt i enkelte miljøer, er det viktig at det brukes både i toppfotballen og i breddeidretten. Det er et tydelig signal til unge jenter og gutter om at idretten skal være en arena for alle, uavhengig av legning og kjønnsidentitet.

Selv om enkelte føler at regnbueflagget er ekskluderende, har den ekskluderingen skeive har opplevd opp gjennom både i idretten og i samfunnet for øvrig er langt mer omfattende og alvorlig. Regnbueflagget er et viktig virkemiddel for å vise at idretten er bevisst på dette og ønsker å gjøre noe med det.

Verken rasisme, kjønnsdiskriminering eller homohets blir borte bare fordi man har en langsiktig holdningskampanje. Her snakker vi om strukturer som sitter så dypt at idretten ikke kan fikse det på egenhånd. Men #STOPP-kampanjen er et skritt i riktig retning. Det er et av mange virkemidler som til sammen kan gi oss en idrett som faktisk er for alle.

Relatert