BRUDD i FORHANDLING: Skiforbundet har brutt forhandlingene med hoppkomiteen om en avklaring i Bråthen-konflikten. Foto: Geir Olsen
BRUDD i FORHANDLING: Skiforbundet har brutt forhandlingene med hoppkomiteen om en avklaring i Bråthen-konflikten. Foto: Geir Olsen

Skiforbundet avviser forslag til Bråthen-løsning – åpner for oppsigelse

Clas Brede Bråthen-saken har tatt en ny vending. Skiforbundet truer må å åpne oppsigelsessak.

Mandag møttes skistyret og hoppkomiteen for å diskutere en løsning i den betente konflikten med Clas Brede Bråthen.

Nå har Bråthen, etter det TV 2 erfarer, fått beskjed om at ledelsen i forbundet ikke vil gå videre på det kompromissforslaget som lå på bordet.

– Vi er svært overrasket. Det stod en samlet hoppkomite bak denne beslutningen. Derfor er det uventet at skistyret velger ikke å godta dette, sier Marit Håvemoen.

Til VG sier Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes at det kan bli aktuelt å starte en oppsigelsessak mot Bråthen nå, om han ikke godtar deres motforslag.

– Det er signalisert at det kan bli en mulighet, men vi vet ikke noe mer enn det. Så da forholder vi oss til det, om det kommer , sier Håvemoen til TV 2.

– Hva tenker du rent prinsipelt om at hoppkomiteens forslag blir satt til side?

– Det syns jeg er veldig spesielt. Det er som om hele hoppgrenen blir satt under administrasjon

Vil ha nye forhandlinger

TV 2 vet at forslaget skistyret har sagt nei til innebærer at enkelte av Clas Brede Bråthens administrative oppgaver skulle overtas av Ståle Villumstad. Hoppkomiteen godtok at Bråthen fortsatt skal være øverste administrative leder i hopp.

Men dette ble en for stor kamel å svelge for Skiforbundets ledelse.

Etter det TV 2 erfarer ønsker skistyret heller nye forhandlinger med Bråthen om andre løsninger.

– Vil det være aktuelt for Bråthen å gå inn i nye forhandlinger med Skiforbundet?

– Det kommer an på premissene. Clas Brede Bråthen har vært på tilbudssiden hele tiden, noe det kompromissforslaget hoppkomiteen godkjente viser. Dette forslaget aksepterte Bråthen når det ble presentert for ham. Dette viser at Bråthen har vært løsningsorientert, og hans primære interesse er at hopplandslaget nå skal få fokus på det sportslige, og den viktige sesongen som nå ligger foran dem, sier Håvemoen.

Får ikke velge egen sjef

Ifølge VG innebar det nevnte løsningsforslaget at Bråthen skulle få en stilling som toppidrettssjef for hopp. Der ville han få ansvaret for sportslig aktivitet, men miste ansvaret for mer administrative oppgaver.

– Arbeidsgiver beklager Clas Bredes fastlåste holdning til hvem som skal være hans leder. Det er vanskelig å forstå all den tid man ellers ville kunne enes om hvilke arbeidsoppgaver han skulle ha, hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skulle gjelde, hvem han skulle rapportere til og så videre. Skiforbundet ønsker naturlig nok å bruke tid på å finne den riktige personen til denne stillingen (som Bråthens eventuelle sjef). Clas Brede har fått tilbud om å delta i ansettelsesprosessen, men han får ikke avgjørende innflytelse på den endelige beslutningen, sier advokat Sandnes til NTB om det avslåtte kompromissforslaget.

– For tidlig å konkludere

TV 2 har vært i kontakt med Skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff, som melder følgende på SMS:

– Skistyret og HK er enige om hvordan denne saken skal behandles videre. Hva det innebærer og hva det konkluderes med er det for tidlig å si noe om nå, skriver han.

Graff var også til stede i forhandlingene på Gardermoen mandag kveld.