VIL DELTA I OL, MEN MENER BEIJING ALDRI BURDE HA BLITT TILDELT LEKENE: Idrettspresident Berit Kjøll, her fra sommerlekene i Tokyo i sommer.
VIL DELTA I OL, MEN MENER BEIJING ALDRI BURDE HA BLITT TILDELT LEKENE: Idrettspresident Berit Kjøll, her fra sommerlekene i Tokyo i sommer. Foto: Lise Åserud

Idrettspresidenten: – Beijing burde ikke ha blitt gitt OL

Flere utøvere har vært kritiske til at norske idrettsledere ikke har tatt et tydeligere standpunkt i diskusjonen rundt Beijing-OL. Det er ikke idrettspresidenten enig i.

– Jeg opplever at vi, og jeg, har vært tydelige hele veien på at vi tar avstand fra brudd på menneskerettigheter, likeverd og inkludering. Jeg har også tatt tydelig stilling til at vi skal delta i olympiske - og paralympiske leker.

Det sier idrettspresident Berit Kjøll i et svar til kritikken som har kommet fra flere i Ski-Norge den siste tiden.

Johannes Høsflot Klæbo med flere har etterlyst at særforbund, Olympiatoppen og Norges idrettsforbund (NIF) tar tydelige standpunkt i diskusjonen om hvordan man skal forholde seg til de omfattende menneskerettighetsbruddene som har blitt begått i vertsnasjonen til vinterens olympiske leker.

Kjøll argumenterer for at det standpunktet aldri har vært uklart.

– Burde Beijing ha blitt tildelt OL?

– I lys av det vi beviselig ser nå med brudd på menneskerettigheter, så mener jeg nei, sier hun.

– Vi er forpliktet til å delta

– Om de ikke burde ha blitt tildelt OL, hvorfor mener dere at Norge da bør delta?

– Vi mener at det å delta på et internasjonalt arrangement som olympiske og paralympiske leker er det vi er forpliktet til å gjøre. Men vi ville ha vurdert en boikott gitt at det hadde vært naturlig for andre nasjoner og samfunnsaktører å vurdere. Men i lys av hvordan situasjonen er nå, så deltar vi på arrangementer i Kina, sier hun.

TV 2 dokumentere i fjor hvordan Norge inngikk en idrettspolitisk samarbeidsavtale med Kina i 2017, og hvor pengene til å finansiere det samarbeidet kom fra. På spørsmål fra Dagsavisen om det var aktuelt å nå avbryte det samarbeidet, svarte idrettspresidenten at det ikke hadde blitt diskutert. Samarbeidet varer i utgangspunktet til april 2022.

Norges Fotballforbund (NFF) har gjennom en rekke ulike markeringer tatt et synlig standpunkt mot tildelingen av fotball-VM til Qatar det siste halve året.

– Ønsker du å se lignende markeringer fra skifamilien før Beijing-OL?

– Jeg ønsker all ytringsfrihet hjertelig velkommen, og alle er velkommen til å heve stemmen sin. Men vårt ansvar er å sikre at utøverne er godt skolerte og godt innsatte i de ulike utfordringen i landene vi kommer til. Så må vi også respektere utøvere som ikke vil benytte ytringsfriheten sin, sier Kjøll.

– Det har kommet noe godt ut av det

Enn så lenge har ikke Ski-Norge gått til lignende steg som NFF har gjort, men skiforbundet har bedt utøverne om en tilbakemelding på om de vil ta et aktivt standpunkt eller ikke.

Kjøll mener at hennes standpunkt har vært tydelig hele tiden, men ser også at det kanskje burde ha blitt tydeligere kommunisert på et tidligere tidspunkt.

– Det kunne man helt sikkert, men det som er bra nå, når det er klare beviser på at menneskerettigheter har blitt brutt, er at IOC har endret tildelingskriteriene for fremtidige olympiske leker. Så da har det kommet noe godt ut av det hele. Man vil ikke lenger tildele et land med brudd på menneskerettigheter store arrangementer, sier hun.

Relatert