VEKKER REAKSJONER: Generalsekretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg i etterkant av intervjuet med TV 2 torsdag kveld. Foto: Kristin Grønning/TV 2.
VEKKER REAKSJONER: Generalsekretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg i etterkant av intervjuet med TV 2 torsdag kveld. Foto: Kristin Grønning/TV 2.

Bråthens advokat mener disse epostene viser at generalsekretæren ikke snakker sant

Clas Brede Bråthens advokat mener Skiforbundets Ingvild Bretten Berg ikke snakket sant om konflikten i et intervju med TV 2. – Usaklig, svarer Skiforbundets advokat.

Bakgrunnen for saken er et intervju generalsekretær Ingvild Bretten Berg gjorde med TV 2 torsdag kveld.

Der er den øverste lederen i Skiforbundet kategorisk på at bråket de siste ukene ikke skyldes en personlig konflikt mellom henne og Clas Brede Bråthen.

– Ja, dette er for meg ikke en personkonflikt. Det handler om at jeg som arbeidsgiver har et ansvar for alle ansatte i NSF for å ivareta vårt felles arbeidsmiljø, sier Bretten Berg.

– Ingen belastning

Og hun gjentar dette flere ganger under intervjuet.

– Har det også vært en belastning for deg personlig?

– Nei, dette er ikke en sak som har vært belastende for meg.

– Her du hatt noen personlige konfrontasjoner med Clas Brede Bråthen?

– Jeg vil ikke gå inn i denne saken i forhold til de konkrete eksemplene i dette.

– Et av dokumentene som har kommet fram i saken er at lederen i hoppkomiteen, Alf Tore Haug, påstår at du har satt stillingen din inn på at Bråthen skulle bort. Stemmer det?

– Nei. Det stemmer overhodet ikke.

– Hvorfor skriver han da det til Bråthen?

– Da, eh, han har ikke skrevet, eh. Det får du spørre Alf Tore (Haug) om, er det jeg vil si til det, sier Bretten Berg etter en liten tenkepause.

– Ikke sant

Nå reagerer Clas Brede Bråthens advokat på disse uttalelsene.

– Jeg er svært overrasket over at hun sier at denne saken ikke har vært en belastning for henne, sier Marit Håvemoen.

TV 2 har fått tilgang til en e-post fra Bretten Berg til Bråthen, der hun skriver åpent at hun selv har reagert på enkeltepisoder. I etterkant av et såkalt avklaringsmøte ba Bråthen henne om konkrete svar om hvilke episoder generalsekretæren var misfornøyd med hans oppførsel på

E-post fra Bretten Berg til Bråthen.
E-post fra Bretten Berg til Bråthen.

– Jeg var i møtet konkret på flere episoder som involverte både meg selv og økonomisjef, eksempler som er tilstrekkelig for å kunne justere utøvelse av rollen som sportssjef i henhold til forventningene, skriver Bretten Berg.

Men dette er ikke det eneste advokat Håvemoen reagerer på.

E-post fra Alf Tore Haug til Clas Brede Bråthen.
E-post fra Alf Tore Haug til Clas Brede Bråthen.

– Når hun samtidig sier at hun ikke har satt stillingen sin på spill hvis Bråthen får beholde jobben, så vet vi jo at det finnes e-postkorrespondanse fra lederen i hoppkomiteen Alf Tore Haug til Bråthen hvor dette blir opplyst – at generalsekretæren setter jobben sin på spill, slik at det blir et valg mellom Bråthen og Bretten Berg, sier Håvemoen.

– Så det at hun nå både sier at hun ikke er berørt, eller har satt stillingen sin på spill stiller vi oss svært tvilende til.

– Så det hun sier er ikke sant?

– Det er vanskelig å si at det er sant, ja. Dessverre, sier Håvemoen.

Skiforbundet reagerer

Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes og generalsekretæren selv er blitt forelagt Bråthen-leirens uttalelser, og reagerer kraftig.

– Det er vår oppgave som advokater å bidra til en saklig og konstruktiv dialog med utgangspunkt i det saken handler om. Det er også vår oppgave å bidra til at konflikter vi bistår i, ikke eskalerer.

– Advokat Håvemoens uttalelser her er både en avsporing fra saken og et usaklig angrep på generalsekretæren. Jeg er overrasket over nivået hun legger seg på og at en LO-advokat uttaler seg på denne måten. Det er ikke et konstruktivt bidrag i en allerede krevende sak, skriver Sandnes.

Les hele tilsvaret nederst i saken.

– Så må man jo bare være dum

I intervjuet med TV 2 tidligere denne uken ønsket ikke Bretten Berg å svare på om hun har vært i noen direkte konfrontasjoner med Bråthen.

Nå forteller Bårthens advokat for første gang om en av de episodene som Skiforbundet har tatt opp med Bråthen som et eksempel på at han har gått over streken.

Håvemoen forteller at det skulle ha skjedd på et møte i april 2020, midt under pandemien der flere av trenerne og de ansatte i skiforbundet var permitterte. Blant dem var treneren til Maren Lundby.

– På det tidspunktet ville sponsoren Lundin gi en gave på 500 000 kroner som skulle være øremerket til det å få denne treneren tilbake i jobb, noe generalsekretæren var i mot, sier Håvemoen.

Da hadde Bråthen sagt at hvis man ikke aksepterer en sånn gave, så må man jo bare være dum.
Marit Håvemoen, advokat

– Og da hadde Bråthen sagt at hvis man ikke aksepterer en sånn gave så må man jo bare være dum. Og den uttalelsen har han beklaget i ettertid slik jeg har fått det gjenfortalt.

– Så det har altså vært konfrontasjoner mellom Bråthen og Bretten Berg?

– Ja, denne episoden er en av de som konkret har blitt lagt fram til oss.

Dette svarer Bretten Berg om hendelsen:

– Pengegaven fra en sponsor er et godt eksempel på en historiefortelling der fakta ikke stemmer.

– Bråthen og hans advokat gir inntrykk av at ledelsen ikke ønsket å få en trener tilbake fra permittering under pandemien. Jeg var naturligvis glad for denne gode nyheten, men understreket at et risikoutvalg som var nedsatt av styret under pandemien, rent formelt måtte godkjenne tilbakekalling av alle permitterte, noe som var godt kjent. Bråthens reaksjon hadde en form og tone som er helt uakseptabel i norsk arbeidsliv, skriver Bretten Berg til TV 2.

Ønsker mer informasjon

Håvemoen er også kritisk til at Skiforbundet har gått ut med noen generelle beskrivelser av hva de mener er problemet rundt sportssjefens adferd – uten å være konkrete. Hun mener det skaper rom for spekulasjoner på hva som egentlig ligger bak.

– At generalsekretæren ikke ønsker å konkretisere dette i media har jeg full forståelse for. Men det jeg ikke har forståelse for er hvorfor man ikke kan konkretisere disse tingene overfor Bråthen, eller hans advokater. Særlig når dette har blitt etterspurt mange ganger både muntlig og skriftlig.

– Så dere vet ikke ennå ikke hva Skiforbundet mener har vært problematisk med Bråthen i denne saken?

– Nei, vi må legge til grunn skriftlig informasjon. Og det er det vi kan forholde oss til, sier Håvemoen.

Dette svarer generalsekretæren.

– Bråthen og hans advokater er godt kjent med at begrunnelsen for at Skiforbundet ikke har ønsket å forlenge hans kontrakt er hans adferd og uakseptable samarbeidsform i en rekke miljøer, internt og eksternt. Det har i tillegg pågått i lang tid.

– I rollen som øverste leder og ansvarlig for alle de ansatte i Skiforbundet, er det min plikt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte i forbundet. Det betyr også at jeg i rollen min har rett og plikt å ta dette opp med han. At han er svært dyktig og en ønsket ressurs innenfor hoppsporten, hersker det ingen tvil om. Men det betyr ikke at han kan forvalte rollen sin akkurat slik han vil uten respekt for alminnelige spilleregler og samarbeidsform i arbeidslivet.

Dette svarer Skiforbundet på Bråthen-leirens påstander:

Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes:

– Det er vår oppgave som advokater å bidra til en saklig og konstruktiv dialog med utgangspunkt i det saken handler om. Det er også vår oppgave å bidra til at konflikter vi bistår i, ikke eskalerer. Advokat Håvemoens uttalelser her er både en avsporing fra saken og et usaklig angrep på generalsekretæren. Jeg er overrasket over nivået hun legger seg på og at en LO-advokat uttaler seg på denne måten. Det er ikke et konstruktivt bidrag i en allerede krevende sak.

Generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg:

– Vi registrerer igjen at Håvemoen prosederer saken i media, med eksempler på hendelser tatt helt ut av sin sammenheng og med faktiske feil, for å få fokus vekk fra det denne saken dreier seg om.

– Bråthen og hans advokater er godt kjent med at begrunnelsen for at Skiforbundet ikke har ønsket å forlenge hans kontrakt er hans adferd og uakseptable samarbeidsform i en rekke miljøer, internt og eksternt. Det har i tillegg pågått i lang tid. I rollen som øverste leder og ansvarlig for alle de ansatte i Skiforbundet, er det min plikt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte i forbundet. Det betyr også at jeg i rollen min har rett og plikt å ta dette opp med han. At han er svært dyktig og en ønsket ressurs innenfor hoppsporten, hersker det ingen tvil om. Men det betyr ikke at han kan forvalte rollen sin akkurat slik han vil uten respekt for alminnelige spilleregler og samarbeidsform i arbeidslivet.

– Pengegaven fra en sponsor er et godt eksempel på en historiefortelling der fakta ikke stemmer.

– Bråthen og hans advokat gir inntrykk av at ledelsen ikke ønsket å få en trener tilbake fra permittering under pandemien. Jeg var naturligvis glad for denne gode nyheten, men understreket at et risikoutvalg som var nedsatt av styret under pandemien, rent formelt måtte godkjenne tilbakekalling av alle permitterte, noe som var godt kjent. Bråthens reaksjon hadde en form og tone som er helt uakseptabel i norsk arbeidsliv.