LANGTEKKELIG: Det var i januar at den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, ble knyttet til en rekke både regel - og lovbrudd. Syv måneder senere er en avgjørelse fortsatt et stykke unna.

Foto: Berit Roald / NTB.
LANGTEKKELIG: Det var i januar at den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, ble knyttet til en rekke både regel - og lovbrudd. Syv måneder senere er en avgjørelse fortsatt et stykke unna. Foto: Berit Roald / NTB.

Besseberg-rapport ble sendt i retur – nye utsettelser i saken

Arbeidet med den famøse «Besseberg-rapporten» skulle ha vært ferdig i mars/april. Mange måneder senere er en beslutning fortsatt et stykke unna.

I tillegg informerer Økokrim om at de ikke kan garantere at deres separate etterforskning av den tidligere skiskyttertoppen blir ferdig før utgangen av 2021, til tross for at de tidligere har vært klare på at det ville være tilfellet.

Det pågår en rekke separate, men beslektede, etterforskninger av 75-åringen.

Den første som må «på plass» er beslutningen fra Biathlon Integrity Unit (BIU), som er den uavhengige etterforskningsenheten til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Det er etterforskningsleder Greg McKenna og hans enhet som skal gå gjennom den mye omtalte «Besseberg-rapporten», vurdere bevisene som er lagt frem der, og deretter ta stilling til hva en eventuell straff bør være overfor styret i BIU.

– Styret ba om mer informasjon

Arbeidet skulle opprinnelig ha vært ferdig i månedskiftet mars/april. Det ble deretter utsatt til månedskiftet april/mai, hvorpå det ble utsatt på ubestemt tid.

Når de så omsider trodde de var ferdige med arbeidet, viste det seg at BIU-styret ba om mer informasjon.

– Arbeidet ble ferdiggjort og presentert for BIU-styret. Styret ba deretter, etter en gjennomgang, om mer informasjon. På grunn av sommerferieavvikling, tilgjengeligheten på enkelte personer og så videre, må vi kanskje vente til august før dette arbeidet blir fullført, sa McKenna til TV 2 i slutten av juli.

McKenna vil, ikke overraskende, ikke utdype hvilken informasjon som ble vurdert som mangelfull.

Økokrim utelukker ikke at Besseberg må vente til 2022

Det er etterforskningsenheten skal vurdere hvilke av idrettens regler Besseberg eventuelt skal ha brutt. Det kan resultere i alt fra advarsler og bøter, til utestengelse fra all aktivitet innen skiskyttersporten.

Arbeidet deres er av betydelig interesse for de andre parallelle etterforskningene av Besseberg.

Norges idrettsforbund (NIF) har sagt at de avventer BIUs konklusjon før de eventuelt vil ta saken til norsk idretts domsutvalg.

I Østerrike, hvor Besseberg har vært under etterforskning for svindel og brudd på dopingloven, er det fremdeles stillstand. Østerriksk politi har tidligere opplyst at det ikke er mulig å sette en dato for når arbeidet deres er ferdig, da det avhenger av fremgangen i arbeidet til norsk politi.

Økokrim har flere ganger sagt at de håper å være ferdig med sin etterforskning, som hovedsakelig handler om grov korrupsjon, innen utgangen av året. Nå forteller Økokrim at det ikke nødvendigvis blir tilfellet.

– Arbeidet med saken pågår og følger oppsatte planer, men når etterforskninger krysser landegrenser og jurisdiksjoner så er det alltid en fare for at ting tar lengre tid enn planlagt. Vi kan derfor ikke være konkrete om når vi ser for oss at etterforskningen er ferdig, sier seniorrådgiver Andreas Lunde.

Stillhet

I den mye omtalte «Besseberg-rapporten» konkluderte granskingskommisjonen (ERC) med at både Besseberg og tidligere IBU-generalsekretær Nicole Resch skal ha begått «brudd på forpliktelsene sine overfor IBU-loven, IBUs disiplinærlover og/eller IBUs etikkregler».

Rapporten vakte oppsikt da den ble offentliggjort i januar, da den blant annet også omhandlet funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

Besseberg selv har ikke uttalt seg om rapporten, og hans advokat har ikke respondert på TV 2s henvendelse i forbindelse med denne saken mandag formiddag.

Relatert