LETER ETTER RESTER: En innbygger leter etter gull i området rundt Barrick Golds gullgruve i Nord-Mara, Tanzania. Gruveselskapet er ett av flere Right To Play, under ledelse av Johann Olav Koss, har samarbeidet med.
LETER ETTER RESTER: En innbygger leter etter gull i området rundt Barrick Golds gullgruve i Nord-Mara, Tanzania. Gruveselskapet er ett av flere Right To Play, under ledelse av Johann Olav Koss, har samarbeidet med. Foto: Bloomberg / NTB

Reagerer på Koss-stiftelsens gruvesamarbeid: – Har ikke forstått alvoret

Tax Justice Network Norge mener at gruveselskapers skattestruktur bidrar til at fattige land forblir fattige. – Right To Play burde ha en svært høy terskel for å samarbeide med disse selskapene, mener de.

TV 2 har tidligere fortalt at Right To Play har hatt samarbeid med og mottatt pengedonasjoner fra flere gruveselskaper i perioden Johann Olav Koss var øverste sjef for den humanitære organisasjonen.

Minst ni ulike gruveselskaper skal ha donert penger til den humanitære organisasjonen.

Flere av disse er gjentatte ganger blitt anklaget for menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser.

Men de har også vært på radaren til organisasjoner som jobber for global skatterettferdighet.

Tax Justice Network Norge forklarer at gruveselskaper, som Glencore og Barrick Gold, har gått langt i strukturere seg på en måte som minsker deres skatt i landene de henter ressurser fra.

KRITISK: Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge er opptatt av at gruveindustrien legger igjen skatt i landene de henter ressurser fra.
KRITISK: Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge er opptatt av at gruveindustrien legger igjen skatt i landene de henter ressurser fra. Foto: Kristoffer Lislegaard / TJN Norge

– Landene disse selskapene opererer i er noen av verdens fattigste, og mineralene de utvinner er den aller viktigste eksportvaren landene har. Dersom gruveselskapene hadde lagt igjen skatt for mineralene de tar fra landene, ville det gitt betydelig større utvikling enn det gjør nå, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

– Dette vitner om at Right To Play ikke har forstått alvoret i dette, legger hun til.

Mange koblinger til skatteparadiser

TV 2 har kryssjekket gruveselskapene Right To Play har samarbeidet med med «offshore leaks»-databasen til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som basert på lekkede dokumenter lister opp selskaper knyttet til skatteparadiser.

Sjekken viser at selskapene til sammen kan kobles til minst 70 ulike underselskaper i skatteparadiser.

I samarbeid med 95 mediepartnere, publiserte ICIJ Paradise Papers-undersøkelsen i november 2017.

Undersøkelsene, basert på 13,4 millioner lekkede dokumenter, avslørte offshore-aktivitetene til noen av verdens største og mest hemmelighetsfulle selskaper og enkeltpersoner, inkludert Uber og Apple.

I HARDT VÆR: Gruveselskapet Glencore var ett av mange store selskaper som måtte tåle massiv kritikk etter avsløringer om deres hemmelige selskaper i skatteparadiser.
I HARDT VÆR: Gruveselskapet Glencore var ett av mange store selskaper som måtte tåle massiv kritikk etter avsløringer om deres hemmelige selskaper i skatteparadiser. Foto: ARND WIEGMANN

Glencore, som Right To Play hadde samarbeid med i 2013 og 2014, var et av selskapene som ble avslørt. Avsløringene var, blant annet, knyttet til deres virksomhet i Den demokratiske republikken Kongo.

Viktig skatt

Den utstrakte bruken av skatteparadiser blant gruveselskaper, er en del av grunnen til at fattige land forblir fattige, mener Klæboe Jacobsen.

– Skatteinntekter er den viktigste kilden til bærekraftig utvikling i land. Skal landene komme seg ut av fattigdom og bistandsavhengigheten, er det aller viktigste å ha et godt skattesystem på plass. Gjennom det kan et selskap som tjener penger på disse råvarene også skaffe inntekter til landet, sier hun, og fortsetter:

– I stedet innretter selskapene seg med en skattestruktur, der hensikten er å betale minst mulig til de landene de henter ressurser fra.

I u-land er selskapsskatten langt viktigere enn den er i Norge, fordi den utgjør en langt større andel enn den private skatten.

– Som bistandsorganisasjon burde Right To Play ha en svært høy terskel for å samarbeide med disse selskapene. Right To Play bidrar jo til å legitimere måten gruveselskapene driver på, sier Klæboe Jacobsen.

Johann Olav Koss, som stiftet den humanitære organisasjonen og inntil 2015 var administrerende direktør, bestrider at Right To Plays samarbeid med gruveselskapene har bidratt til å legitimere selskapenes virksomhet.

– Right To Play jobber for at barn og ungdom i lokalsamfunn skal få et bedre liv. Men vi er selvsagt enige med Tax Justice Network i at skattereglene må sørge for en rettferdig fordeling av godene, skriver Koss i en e-post til TV 2, og legger til:

– Vårt arbeid handlet om å forbedre levekårene til lokalbefolkningen i området med gruvevirksomhet. Arbeidet var altså stikk motsatt.

– En distraksjon

Den ideelle organisasjonen MiningWatch Canada har jobbet for en renere gruveindustri i over 20 år.

De er bekymret over den store pengelekasjen i landene gruveselskapene opererer i, som følge av bruken av skatteparadiser.

– Det er kanskje lovlig, men ikke særlig moralsk, sier kommunikasjonssjef Jamie Kneen, og forklarer:

– En uproporsjonal andel av inntektene til gruveselskapene går til aksjeeierne og de ansatte på hovedkontoret, i stedet for til lokalsamfunnet. Det er de menneskene som lider av ødelagte landområder og at gruvene bruker vannreservatene deres, men de får ingenting igjen for det.

LANGE SKIFT: Gruvearbeidere venter på å bli fraktet under jorden for sitt åtte timer lange skift i kobbergruven i Mopani, Zambia.
LANGE SKIFT: Gruvearbeidere venter på å bli fraktet under jorden for sitt åtte timer lange skift i kobbergruven i Mopani, Zambia. Foto: Per-Anders Pettersson/GettyImages

Kneen mener at Right To Plays samarbeid med gruveselskaper er en del av et større spørsmål om næringslivets sosiale ansvar. Ifølge ham er det vanlig at gruveselskaper spytter inn penger i lokale skole og klinikker, for å få det til å se ut som de støtter lokalsamfunnene de jobber i.

– I mange tilfeller er det bare en distraksjon. For det de ikke gjør, er å betale en betydelig mengde skatt til lokale myndigheter. De inntektene ville gitt myndighetene muligheten til å få på plass et godt helse- og skolesystem selv - på en langt mer langsiktig og bærekraftig måte, sier Kneen.

På agendaen til FN

Gruveselskapenes virksomhet har vært gjenstand for debatt både i Canada og resten av verden siden tusenårsskiftet.

Bruken av skatteparadiser og de påfølgende konsekvensene har vært en viktig del av debatten.

– De siste ti årene har dette vært høyt oppe på den politiske agendaen. FN har jo satt som et av sine bærekraftsmål å øke skatteinntektene i u-land, sier Klæboe i Tax Justice Norge.

HYPPIG BRUKT: Bermuda er ett av skatteparadisene gruveselskapene benytter seg av, ifølge Paradise Papers-avsløringene.
HYPPIG BRUKT: Bermuda er ett av skatteparadisene gruveselskapene benytter seg av, ifølge Paradise Papers-avsløringene. Foto: Drew Angerer/NTB

Hun mener at Right To Play, en humanitær organisasjon som har fått over 500 millioner kroner i støtte fra det norske bistandsbudsjettet, ikke kan ha unngått å få det med seg det.

– Ingen kan skylde på at de ikke vet om dette. Glencore sine menneskerettighetsbrudd har jo vært tema på FNs generalforsamling, påpeker hun, og undres over om Right To Play har en utdatert tankegang om hva som skaper utvikling.

– Tidligere tenkte man at fattigdomsproblemene ville løse seg dersom vi ga mer penger i bistand, men etter hvert har verdenssamfunnet forstått at skatten er nøkkelen. Bærekraftig utvikling skjer ikke gjennom bistand, det skjer gjennom statsbygging. Og byggeklossene i et hvert velfungerende demokrati er skatteinntekter, sier Klæboe Jacobsen.

Mener Koss avsporer debatten

I en e-post til TV 2 skriver Johann Olav Koss at han er enig i at det må tas mange grep for å løse fattigdomsproblemene.

– Å få på plass fornuftige lokale og internasjonale skatteregler er ett viktig grep. Bistand til utdanning og trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge er et annet. Dette er ikke motsetninger, men eksempler på noe av det som må til, skriver Koss i en e-post til TV 2, og legger til:

– Det å være mot at til de vanskeligst stilte i verden gis hjelp og bistand, blir for meg umoralsk.

– Ikke bare vi, men flere av de største bistandsorganisasjonene i verden sier at fattige land er avhengige av å få sin rettferdige andel skatt, for eksempel fra gruveselskaper som henter opp verdier fra verdens fattigste land. Da må man stå opp mot selskapene for at de fattige landene skal få det som er rettmessig deres. Når Koss svarer at vi er mot hjelp og bistand til fattige land, oppfatter vi det som et bevisst forsøk på å avspore debatten, kontrer Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

Relatert