Sjokkert over bruken av sovemedisin

En fersk undersøkelse viser at 1 av 5 spillere i Fjordkraftligaen bruker sovemedisin. Det får ekspertene til å reagere.

– Jeg synes det er trist og det er høyere enn man kan tenke seg. Jeg har aldri hørt om så høye tall i noen annen sammenheng, sier professor og tidligere idrettslege, Inggard Lereim.

En undersøkelse gjennomført av NISO blant spillerne i Fjordkraftligaen viser at hele 21,2% bruker sovemedisiner for å få nok søvn i en hektisk hockeyhverdag.

Inggard Lereim har i en årrekke jobbet som lege med spesialisering innen idrett og blant annet sittet som nestleder i styret til Antidoping Norge. I dag er han medlem i NIFs idrettsmedisinske etikkutvalg.

21,2% av de spurte spillerne sier de bruker sovetabletter i en hektisk hockeyhverdag.
21,2% av de spurte spillerne sier de bruker sovetabletter i en hektisk hockeyhverdag. Foto: Undersøkelse gjennomført av NISO.

– Det er ikke ukjent i idretter som medfører mye belastning. Det er summen av trening, transport, studier eller arbeid. Det kan bli så mye at man kan bli nedkjørt. Det er velkjent i det så kalte overtreningssyndromet at søvnproblemer kan opptre.

– Hva er risikoen ved å bruke sovemedisin jevnlig?

– Svært mange medisiner er vanedannende. Nå vet ikke jeg hva slags sovemedisiner disse utøverne bruker, men rent generelt skal man ikke være i den situasjonen at man må bruke faste medikamenter for å komme gjennom trening- og konkurranseuka. Da har man overskredet et balansepunkt man må se nærmere på. Jeg synes det er trist, men det lar seg sikkert korrigere.

Landslags- og klubblege Ole Fosse har jobbet med hockeyspillere i en årrekke, og har sett et økende antall utøvere som ønsker sovemedisin.

Landslags- og klubblege Ole Fosse har sett en økende trend av spillere som ønsker sovemedisin. Foto: Berit Roald / NTB
Landslags- og klubblege Ole Fosse har sett en økende trend av spillere som ønsker sovemedisin. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– Det er ingen hyggelig utvikling, men det er en trend vi har sett en stund. At spillere oftere rapporterer søvnvansker, og noen ber om sovemedisiner. Sovemedisiner bør generelt ikke være nødvendig for unge, friske idrettsutøvere.

I en semiprofesjonell liga hvor nær halvparten jobber og/eller studerer ved siden av kan noe av forklaringen være en hektisk hverdag med få rom til å hente seg inn igjen. Fosse understreker at det ikke kommer frem i undersøkelsen hva slags type sovemedisin som brukes og at det er stor forskjell på lette preparater som tas en sjeldent gang i samråd med lege og tyngre medisiner som brukes hyppig.

– Generelt bør spillerne så lagt som overhodet mulig unngå å bruke noen som helst hjelpemidler i form av tabletter for å sove. Modifisering av søvnrutiner, mest mulig regelmessighet i døgnrytmen og redusert bruk av sosiale medier, nettbrett, tv og dataspill sent på døgnet vil i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig.

TV 2 har vært i kontakt med en rekke spillere i Fjordkraftligaen. Noen forteller at de en sjeldent gang har brukt sovemedisin for å komme gjennom en hektisk kampperiode. mens andre beskriver et langt hyppigere bruk.

Men de færreste ønsker å stille til intervju av frykt for reaksjoner. Bruken er på ingen måte ulovlig eller står på noen antidoping-lister, men temaet er tabubelagt. Niklas Roest er Sparta-spiller, men i denne sammenhengen prater han som medlem av NISO-styret.

– Jeg er ikke overrasket over at det blir brukt for vi er i Norge i en semiprofesjonell liga, dessverre, og totalbelastningen for spillerne blir tung.

I en normal sesong kan enkelte spillere komme opp i et antall på nærmere sytti kamper. Legger man til jobb, studier og familieliv blir totalen ganske heftig.

Sparta-kaptein, Niklas Roest representerer spillerne i NISO-styret/ NTB scanpix
Sparta-kaptein, Niklas Roest representerer spillerne i NISO-styret/ NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Hvis man ikke får sovet om natta så får man ikke restituert mellom et hektisk kampprogram. Jeg føler det ikke blir optimalt med tanke på best mulige sportslige prestasjoner. For vi trener kanskje mer enn i andre ligaer også. For mange er det å stå opp og trene før jobb, så jobbe, så trene etter jobb. Regnskapet går ikke opp dersom man ikke får sove på natta.

Undersøkelsen, hvor om lag 70% av de spurte er under tretti år, viser også at nær en av fem spillere opplever bruken av sovetabletter blant hockeyspillere som et problem.

18,2% opplever bruken av sovetabletter i Fjordkraftligaen som et problem. Undersøkelse utført av NISO.
18,2% opplever bruken av sovetabletter i Fjordkraftligaen som et problem. Undersøkelse utført av NISO.

– Jeg må være så ærlig å si at det er et overraskende høyt tall som vi må ta på alvor. Vi som forbund må gå sammen med klubbene for å se om det er ting vi kan gjøre eller tilrettelegge, slik at den bruken kan reduseres, sier hockeypresident, Tage Pettersen.

Inggard Lerheim er tydelig på at spillerne, klubbene og forbundet må ta tak i dette nå.

– Jeg vil oppfordre innstendig at utøvere går gjennom belastningsmengden totalt med trener og medisinsk apparat, så man kommer frem til en bedre fordeling og mengde av belastning. Og få man tatt tak i det i tide, er det mulig å reversere, for det er ingen mening i at friske unge mennesker skal bruke sovemedisin på grunn av belastningen i selve idretten.

Hockeyforbundet skal nå i gang med et prosjekt som skal se på hvordan de bedre kan legge til rette for en profesjonalisering av de øverste ligaene.

– Det er en av utfordringene som vi i selskapet vårt, Elitehockey jobber med sammen med Norsk Topphockey. Å profesjonalisere ligaen for både damer og herrer. Det handler om mye, men en av tingene er budsjettstørrelse. Fremtidige krav til budsjettstørrelse, så spillerne i større grad kan være langt mer profesjonelle enn det de er i dag.

Det er Niklas Roest glad for. Han mener en viktig nøkkel er å ha muligheten til å trene på formiddagen.

– Jeg håper vi kan komme dit hvor vi kan få en helprofesjonell liga, hvor spillerne kan fokusere på sporten sin. Å trene på morgenen og bruke ettermiddagen til å restituere og ikke stresse slik at hele hverdagen går i ett. Det er heldigvis flere klubber som har startet å trene på formiddagen og det tror jeg er nøkkelen.

Hockeypresidenten mener noen av tiltakene må være å heve arenastandarden flere steder, noe som vil øke markedsverdien til hockeyen. Så mener Pettersen at forbundet må stille strengere krav til lisenser på det øverste nivået.

– Vi kan ikke forvente at alle skal få til det samme som Oilers har fått til på et par år, men det må være et mål at vi nærmer oss det nivået i norsk hockey på eksempelvis en tiårs periode. Det er et arbeid vi ska jobbe sammen med klubbene for å bli enige om. Hvilke mål og hvilken tidshorisont vi skal sette oss.

Det er Roest glad for. Han håper også spillere ser at de kan søke hjelp dersom de trenger det.

– Det er absolutt ikke bra når enkelte føler at de har et problem eller ser at lagkamerater har et problem med det. Da tenker jeg at det er viktig at klubbene hjelper spillerne, og spillerne vet at de kan kontakte NISO som kan hjelpe.

Relatert