Stopper kontakttrening etter trusler fra kommunen

Stavanger kommune truer med å utestenge lag som bryter nasjonale anbefalinger om kontakttrening på deres anlegg.

Se reportasje øverst fra Sunde ILs kontakttrening

I et brev til idretten i Stavanger, skriver kommunen at de «i ytterste konsekvens kommer til å stenge ute enkelte lag eller hele idrettslag, som bevisst bryter anbefalingen om én meters avstand etter 28. mai og/eller stenge kommunale idrettsanlegg i sin helhet».

– Vi gjør dette for å peke på alvoret i situasjonen. Vi ønsker å følge de nasjonale retningslinjene. Dette er viktige uker for å komme til fase tre i gjenåpningen, så vi ber dem holde ut noen uker til, sier idrettssjef Arne Tennfjord til TV 2.

Stopper med kontakttrening

TV 2 viste torsdag stavangerklubben Sunde IL, som startet opp med kontakttrening for første gang på halvannet år.

Nå blir det med den ene treningen.

– Vi kommer til å stoppe kontakttreningen. Vi kan ikke la dette gå utover alle medlemmene. Det er fryktelig skuffende og surt, sier daglig leder i Sunde, Helen Husebø, til TV 2.

– Føler du at dere trues til å stoppe?

– Ja, jeg gjør jo det. Det er en maktdemonstrasjon. Jeg er veldig skuffet på vegne av alle seniorspillere i hele landet.

– Hadde du trodd det kom en reaksjon etter kontakttreningen?

– Ja, men ikke en slik reaksjon. Nå ble det med én trening. Det var gøy så lenge det varte. Det kom jo mange flere enn på de treningene vi har hatt uten kontakt, sier hun.

Holder øynene åpne

Idrettssjef Tennfjord sier at han forstår frustrasjonen til fotballklubbene.

– Man kan isolert sett ha forståelse for argumentasjonen deres, men vi har et statlig regelverk å følge. Vi må være solidariske og holde ut, sier han.

– Hvordan skal dere overholde at ingen trener med kontakt?

– Vi kan ikke fly rundt og være politi, men vi har gitt beskjed til våre folk om å være på alerten og sjekke. Oppdager vi noen som bryter anbefalingene, vil vi ta det derfra uten å forhåndsprosedere hva som vil skje.

I brevet kommunen har sendt ut står det at de kan «privatrettslig etterfølge» klubber som ikke overholder den nasjonale anbefalingen. Dette sier advokat John Christian Elden til TV 2 at de ikke kan gjøre, siden det er en anbefaling og ikke en regel.

– Vi har ikke noe annet ris bak speilet enn å stenge anlegg, men det vil være å gå veldig langt. Å trekke tilbake treningstid kan bli aktuelt, sier Arne Tennfjord.

Da TV 2 i forrige uke spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie om hans reaksjon på at klubber i breddefotballen nå vil trosse regjeringens anbefalinger, advarte han mot å ta seg til rette.

– Jeg oppfatter at Norges Idrettsforbund (NIF) er veldig tydelig på at deres holdning er at man alltid følger nasjonale råd og regler. Jeg regner med at idretten selv vil rydde opp i den type aksjoner, svarte Høie.