Johann Olav Koss' millionlønn etter at han sluttet som øverste sjef i Right To Play får andre veldedige organisasjoner til å reagere.
Johann Olav Koss' millionlønn etter at han sluttet som øverste sjef i Right To Play får andre veldedige organisasjoner til å reagere. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Hardt ut mot Koss-lønn: – Har aldri opplevd lignende

Veldedige organisasjoner reagerer på opplysningene om at Johann Olav Koss fikk millionlønn etter at han sluttet i jobben som sjef i Right To Play. – Svært skadelig for troverdigheten, sier Nils Øveraas i Redd Barna.

Søndag ble det kjent at Johann Olav Koss mottok millionlønn fra den veldedige organisasjonen Right To Play i fire år etter at han hadde sluttet som sjef og redusert arbeidsmengden.

Nå reagerer andre bistandsorganisasjoner.

– Dette er en spesiell sak med store summer involvert. Vi har aldri opplevd lignende i egen organisasjon, det ville være helt uaktuelt å betale lønn til avgåtte ledere eller generalsekretær, sier styreleder i Redd Barna, Nils Øveraas, til TV 2.

Han mener slike saker ødelegger for en hel bransje.

REAGERER: – Dette er en spesiell sak med store summer involvert, sier Nils Øveraas i Redd Barna.
REAGERER: – Dette er en spesiell sak med store summer involvert, sier Nils Øveraas i Redd Barna. Foto: Fredrik Hagen

– Dette er svært skadelig for troverdigheten, men vi håper folk forstår at dette er en helt unik sak som ikke er representativ for norsk bistandsbransje. Spesielt for oss i bistandsbransjen, som forvalter både offentlige og private midler, er det avgjørende at det er åpenhet om hva pengene går til, at vi har moderate lederlønninger, og at vi har nødvendige rutiner på plass for at pengene går dit de skal.

– Må tåle offentlighetens lys

Også Røde Kors mener at det er positivt at det rettes et søkelys på lederlønninger i humanitære organisasjoner.

– Det er veldig viktig for oss at alt man gjør tåler offentlighetens kritiske søkelys, og god kritisk journalistikk vil forhåpentligvis gjøre organisasjonene enda bedre, kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors til TV 2.

Han understreker at han ikke har inngående kjennskap til hvilke vurderinger Right To Plays hovedstyre i Canada tok da de inngikk lønnsavtalen med Koss.

– I Røde Kors er prinsippet at man kun får utbetalt lønn tilsvarende den stillingsprosenten man har, skriver Mjærum.

Også Flyktninghjelpen ønsker åpenhet rundt lønnsnivået i bransjen.

– Det er viktig med transparens rundt alle lederlønninger, og særlig lønninger i bistandsbransjen der virksomheten er basert på donorpenger, sier Laila Matar, leder for Flyktninghjelpens medie- og påvirkningsarbeid.

Organisasjonen har tydelige retningslinjer for sin lønnspolitikk.

– Vi er en av Norges største organisasjoner med over 15 000 hjelpearbeidere i 34 land, og våre lederlønninger reflekterer dette omfanget. Lønningene våre ligger samtidig langt under andre private virksomheter på samme størrelse i andre bransjer, sier Matar.

Kunne ikke gjort det samme

Redd Barna-sjef Nils Øveraas peker på at for bistandsorganisasjoner er det viktig at utbetalt lønn står i forhold til arbeidet som faktisk gjøres for organisasjonen.

– Det ser ut til at det ikke er tilfellet i denne saken. Her ser det ut som utbetalinger har økt i takt med lavere arbeidsmengde, mener styrelederen.

– Kunne dere fortsatt å betale full lønn til en avgått sjef som trapper ned og begynner en jobbkarriere et annet sted?

– Nei.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier til TV 2 at det ikke er hans oppgave å kommentere enkeltpersoners lønninger, men påpeker:

ÅPENHET: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er opptatt av åpenhet rundt lederlønninger i bistandsbransjen.
ÅPENHET: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er opptatt av åpenhet rundt lederlønninger i bistandsbransjen. Foto: Stian Lysberg Solum / Pool

– Jeg er opptatt av åpenhet rundt bruken av bistandsmidler, og da også lederlønningene. Avtalen med Right To Play og deres rapporteringer blir fulgt opp av Norad, som er vårt direktorat. Med et stort bistandsbudsjett har vi et betydelig ansvar for å forvalte midlene på best mulig måte, og vi har gode systemer for oppfølging og kontroll. Bistanden skal nå fram til de som trenger den, sier han.

– Bistandsmidler ikke brukt på Koss-lønn

TV 2s gjennomgang viser at stiftelsen Right To Play har fått inn over tre milliarder kroner i støtte fra hele verden etter at Johann Olav Koss etablerte stiftelsen på 2000-tallet.

INNSAMLING: Right To Play får penger fra både offentlige og private. Her fra Suzann Pro Challenge.
INNSAMLING: Right To Play får penger fra både offentlige og private. Her fra Suzann Pro Challenge. Foto: Fredrik Varfjell

Over 500 millioner kroner har blitt bevilget fra det norske bistandsbudsjettet.

Det er Norad som forvalter bistandsmidlene. De opplyser at pengene som er bevilget til Right To Play, ikke har gått til å lønne Koss.

– I Right To Plays tilfelle har Norad finansiert konkrete prosjekter med kostnader knyttet til konkrete leveranser, der Koss’ etterlønn ikke har vært en av kostnadspostene, sier Wenche Fone, som leder Norads avdeling for sivilt samfunn og privat sektor.

Lønnen til Johann Olav Koss er utbetalt av Right To Play International i Canada.

De samarbeider tett med Right To Play Norge, som sender mesteparten av innsamlede midler til hovedkontoret i Canada.

– Hvordan kan dere være hundre prosent sikre på at norske bistandsmidler ikke har gått til å lønne Koss etter at han gikk av som sjef?

– Right To Play har bekreftet at Norads bidrag i denne perioden ikke har gått til Koss' lønn, sier Fone.

Se hva styreleder i Right To Play Norge svarer nederst i saken!

STYREMEDLEM: Johann Olav Koss sitter i styret til både Right To Play Norge og Right To Play International.
STYREMEDLEM: Johann Olav Koss sitter i styret til både Right To Play Norge og Right To Play International. Foto: Torstein Bøe

Hun påpeker at Norad alltid oppfordrer til moderate lønnskostnader.

– Norad går nøye gjennom både budsjett, regnskap og årsrapporter. Vi etterspør mer info om lønn dersom vi vurderer at det er behov for det. Før en avtale inngås vurderer Norad prosjektets leveranser og budsjett. Norad har et fokus på at mest mulig av tilskuddsmidlene skal nå ut til lokale partnere, sier Fone.

Stiftelsestilsynet vurderer en redegjørelse

Det er styret i Norge som har et ansvar for å sørge for at pengene til den norske stiftelsen går til formålet.

– Siden stiftelsen i Norge sender penger til organisasjonen i Canada, må den norske stiftelsen sikre at oppfølgingen mot Right To Play International i Canada er tilstrekkelig. Det vil si om avtalene er gode nok, og om de følger godt nok opp hva pengene de sender til stiftelsen i Canada blir brukt til, forklarer May Helen Vik i Stiftelsestilsynet.

HOVEDKONTORET: Right To Play Norge sender mesteparten av midlene til Right To Play Canada.
HOVEDKONTORET: Right To Play Norge sender mesteparten av midlene til Right To Play Canada. Foto: Cole Burston

Johann Olav Koss sitter i styret til Right To Play Norge, i tillegg til å sitte i styret til Right To Play International.

– Det kan bli aktuelt for oss å be styret i den norske stiftelsen redegjøre for hvilke tiltak og vurderinger de har gjort. Per nå er status at vi følger med på og vurderer saken.

Stiftelsestilsynet forventer også at styret i Right To Play Norge og Koss selv har tatt stilling til problemstillinger knyttet til hans habilitet fordi han satt i styret til både Right To Play Norge og Right To Play International.

TV 2 har følgende spørsmål til styreleder Ted Skattum i Right To Play Norge. I en tidligere versjon av saken stod det at styrelederen ikke har svart foreløpig.

1) Var styret kjent med Koss sine lønnsutbetalinger fra RTP Int. etter at Koss sluttet som øverste sjef?

Right To Play Norge har ikke vært en del av denne avtalen, men på meg virker det fornuftig at det internasjonale styret inngikk denne avtalen for å sikre seg Johann Olav Koss sin kompetanse i en viktig overgangsfase.

2) Hvilke tanker gjør styret seg om opplysningene knyttet til lønnsutbetalingene til Koss, som er foretatt av den canadiske stiftelsen (RTP Int.), som dere har gitt mesteparten av deres innsamlede midler til?

Styret i Right To Play Norge har ikke behandlet denne saken, siden dette er en avtale som er inngått av det internasjonale styret, men på meg virker det fornuftig at det internasjonale styret inngikk denne avtalen for å sikre seg Johann Olav Koss sin kompetanse i en viktig overgangsfase. Dette bidro til at RTPs viktige arbeid kunne fortsette med samme styrke også i overgangsfasen mellom to ledere.

3) Som styrets leder har du øverste ansvar for en forsvarlig bruk av stiftelsens midler. Mener styret at lønnen til Koss etter at han gikk av som DL, er forsvarlig forvaltning og etisk uproblematisk av stiftelsen i Canada? En stiftelse som dere sender mesteparten av deres midler til.

På meg virker det fornuftig at det internasjonale styret inngikk denne avtalen for å sikre seg Johann Olav Koss sin kompetanse i en viktig overgangsfase.

4) På hvilken måte kan du som styreleder forsikre om at bistandsmidler fra Norge ikke har gått til å lønne Koss?

Johann Olav Koss har ikke mottatt lønn eller andre godtgjørelser fra Right To Play Norge. Vi er kjent med at han mottok en svært moderat lederlønn for sitt arbeid som daglig leder for Right To Play International. Når det gjelder avtalen, mener jeg det var fornuftig at det internasjonale styret inngikk denne for å sikre seg Johann Olav Koss sin kompetanse i en viktig overgangsfase. Midler samlet inn i Norge hjelper Right To Play med å beskytte, utdanne og styrke barn over hele verden gjennom lek og utdanning. Midler brukes i samsvar med giveravtaler.

5) Hvilken moralsk og etisk vurdering gjør du som styreleder i RTP Norge, når Koss fortsatt får topplønn fra RTP Int., til tross for at han har en annen stilling i Waratah og har lukrative styreverv i andre selskaper?

Min vurdering er at det var fornuftig av det internasjonale styret å inngå denne avtalen for å sikre seg Johann Olav Koss sin kompetanse i en viktig overgangsfase.

6) Har Koss på noe tidspunkt erklært seg inhabil når det gjelder overføring av midler fra RTP Norge til RTP Int.?

All overføring av midler til formålene har skjedd i henhold til gjeldende regelverk og i henhold til avtalen med Norad.

7) Stiftelsestilsynet forventer at styret i en stiftelse tar gode, dokumenterte vurderinger rundt avtaler og rutiner som skal sikre stiftelsens interesser. Hvorvidt har styret i RTP Norge oppfylt disse kravene overfor RTP Int. som avtalepart og samarbeidspartner i denne saken?

Vi har alltid fått svært gode tilbakemeldinger på hvordan vi rapporterer til Stiftelsestilsynet. Det samme gjelder fra revisor, Norad, Innsamlingskontrollen og andre kontrollorganer som Right To Play rapporterer til på et nasjonalt og internasjonalt nivå.