STØTTER FRIIDRETTSFORBUNDET: Sykkel-Norge vil støtte en opphevelse av det såkalte «høydehusforbudet» på Idrettstinget i mai.
Foto: Cornelius Poppe / NTB.
STØTTER FRIIDRETTSFORBUNDET: Sykkel-Norge vil støtte en opphevelse av det såkalte «høydehusforbudet» på Idrettstinget i mai. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Norges Cykleforbund sier ja til simulert høyde

Norges Cykleforbund (NCF) er det siste av en rekke særforbund som nå har besluttet å stemme for en oppheving av forbudet av simulert høyde i Norge.

Det forteller sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til TV 2.

De siste ukene har blant andre Norges Skiskytterforbund, Skiforbundet og Norges Skøyteforbund vedtatt å støtte en oppheving av forbudet som har eksistert siden 2003.

Idrettstyret vedtok også nylig å gå for en oppheving av forbudet.

Støtter bruk av simulert høyde ned i junioralder

Det var Norges Friidrettsforbund som i januar offentliggjorde at de vil fremme forslag på Idrettstinget 28.- 29.mai om å avvikle forbudet.

Nå venter det altså støtte fra stadig flere særforbund.

– En oppheving av forbudet er veldig modent og et tegn på at vi evner å erkjenne at idretten, moralen og etikken i idretten har endret seg på 25 år. Det er på tide, for å være den eneste sammen med Italia som holder fast på dette er ikke lenger formålstjenlig, sier Sørnes.

Han sier videre at beslutningen er «godt forankret i klubber, sport, utøvere og regioner», og viser blant annet til at hele 45,5 prosent av 100 spurte klubber svarte at de er for bruk av høydehus for eliteutøvere, U23-utøvere og juniorutøvere.

Totalt var i overkant av 87 prosent av klubbene for at forbudet bør oppheves.

Bare 11,4 prosent svarte at de er imot å oppheve forbudet.

Forbudet mot bruk av høydehus, simulert høyde og lignende ble innført i 2003.

Det ble fremmet forslag om å avvikle forbudet på Idrettstinget både i 2008 og 2015, men det ble nedstemt begge ganger.

Relatert