Skipresident Erik Røste.
Skipresident Erik Røste. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Skiforbundet går imot langrennskomiteen – sier ja til høydehus

Styret i Norges Skiforbund støtter idrettsstyrets innstilling om å oppheve det særnorske forbudet mot bruk av kunstig simulert høyde.

Det opplyser skipresident Erik Røste til NTB.

Skiforbundet er det siste i en rekke forbund som har valgt å støtte forslaget som opprinnelig kom fra Norges Friidrettsforbund.

– Vi har hatt en svært grundig og god debatt i styret med stort engasjement, som endte med et vedtak om at vi støtter idrettsstyrets innstilling, sier Røste og legger til at hovedargumentet er at man ønsker at norske utøvere skal ha de samme reglene å forholde seg til som andre.

– Det var argumenter både for og imot, og man diskuterte flere ting, blant annet dette med bærekraft og mindre reising (på høydesamlinger), sier Røste.

Han understreker at skistyret mener at det er avgjørende at det defineres tydelig hvilke retningslinjer som skal gjelde for trygg og forsvarlig bruk av simulert høyde, og at styret støtter idrettsforbundets forslag om at en bredt sammensatt gruppe skal utrede dette.

Ti mot fire

Langrennskomiteen i skiforbundet ønsket å beholde høydehusforbudet, men fikk ikke gehør i resten av styret. Beslutningen om å støtte en opphevelse av forbudet ble vedtatt med ti mot fire stemmer.

Det viktigste argumentet for å beholde forbudet er at man ikke ønsker å fjerne toppidretten mer enn nødvendig fra barne- og ungdomsidretten. Langrennskomiteen har vært opptatt av hvilken signaleffekt bruken av høydehus gir for yngre utøvere.

Forslaget om å oppheve forbudet skal behandles på idrettstinget siste helgen i mai. I april ytret blant andre Norges Skøyteforbund og Norges Skiskytterforbund støtte til forslaget.

Forbudet mot bruk av høydehus, høydetelt og tilsvarende utstyr ble innført i 2003. Både i 2008 og 2015 ble det fremmet forslag om å avvikle det, men det ble nedstemt begge ganger.

Dette sier TV 2s ekspert

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad forstår at det kan være overraskende for mange at Skiforbundet går mot langrennskomiteen.

– Men dette er i takt med det store deler norsk idrett som helhet mener. Vi må også huske på at skistyret består av flere idretter enn langrenn, i tillegg til gren-uavhengige representanter, og det er nettopp disse som er i takt med norsk friidrett, skøytesport, skiskyting med flere, sier Skinstad.

– Selv om skistyret viser sin støtte til å oppheve et særnorsk forbud, tror jeg likevel det finnes krefter i norsk idrett som vil jobbe for et totalforbud for høydehus og kunstig høyde lik det vi ser IOC nå operer med i forkant av OL, fortsetter Skinstad.

Skinstad mener koronapandemien har gjort saken høyaktuell igjen.

– Nå sørger de imidlertid for at det går mot like regler for norske utøvere som for konkurrentene, men den dagen det diskuteres et eventuelt totalforbud i IOC, WADA og øvrig internasjonal idrett blir jeg ikke overrasket om Norge er for et slik forbud, sier TV 2s langrennsekspert.

– Jeg tror begrensningene norsk idrett opplever som en konsekvens av pandemien og reiseforbud, karantener og slike ting bidrar til at denne diskusjonen har dukket opp igjen, og at meningene er som de er, sier han.

Relatert