FHI-topp om fotballnekten: - Vi har ikke kunnskap om effekten

50 000 i breddefotballen blir fortsatt nektet vanlig trening.

Se Bent Høie, Bjørn Guldvog og Line Vold forsøke å forklare fotballnekten i videovinduet øverst.

Breddefotballen for voksne i Norge har ligget brakk siden starten av koronapandemien i mars i fjor.

Nesten 50 000 fotballspillere over 20 år har ikke på noe tidspunkt fått lov til å gjenoppta normale treninger med kontakt, langt mindre fått spille kamper mot andre lag.

Helse-og omsorgsminister Bent Høie svarer slik på spørsmål om hvor viktig det er for ham at de 50 000 kommer i gang igjen:

– Det er veldig viktig, men det er ikke sånn at vi kan risikere å hindre gjenåpning av det norske samfunnet for dette.

HOLDES TILBAKE: Lørenskogs herrelag i 3. divisjon har ikke spilt fotballkamp siden høsten 2019, og har heller ikke fått lov til å trene uten avstandsrestriksjoner siden Norge stengte ned i mars i fjor.
HOLDES TILBAKE: Lørenskogs herrelag i 3. divisjon har ikke spilt fotballkamp siden høsten 2019, og har heller ikke fått lov til å trene uten avstandsrestriksjoner siden Norge stengte ned i mars i fjor. Foto: Torstein Wold / TV 2

Samtidig henviser Høie til Helsedirektoratet og FHI når TV 2 spør om hvilket vitenskapelig grunnlag regjeringen har lent seg på når de har holdt igjen breddefotballen for voksne.

– De sier veldig klart at de ikke anbefaler ytterligere åpning før vi har kommet over i fase 2. Det er den smittefaglige vurderingen fra både FHI og Helsedirektoratet.

– Hva er rådet basert på? Vitenskap eller noe annet?

– Ja, det er basert på den beste kunnskapen de har. Hvis du vil gå dypere inn i den kunnskapen må du nesten spørre dem om det, svarer Høie.

MENER IDRETTEN HAR HATT HØY PRIORITET: Helse-og omsorgsminister Bent Høie.
MENER IDRETTEN HAR HATT HØY PRIORITET: Helse-og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Lite kunnskap om effekten

TV 2 spurte derfor fagdirektør i FHI, Line Vold, om hva hun kan si om bakgrunnen for at 50 000 breddefotballspillere har blitt nektet ordinære treninger og kamper så lenge.

– Vi har tatt ned aktiviteten generelt i samfunnet på mange områder, og idretten er et område som er blitt regulert av smitteverntiltakene.

– Aktivitet som foregår utendørs er forbundet med liten risiko. Hvor godt er begrensingene for breddefotballen fundamentert med tanke på smittevern?

– Generelt er det mange av tiltakene vi har og har hatt gjennom det siste året der vi ikke har så god kunnskap om smitteverneffekten. Vi vet at det samlet sett virker når vi tar ned aktiviteten i samfunnet, men vi har dårlig kunnskap om effekten av hvert enkelt smitteverntiltak, dessverre. Så det ønsker vi mer kunnskap om. Ikke bare for fotballen, men for mange av de andre tiltakene også, svarer Vold.

I fjor sommer uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det ikke var den fysiske kontakten ved fotballspillingen som var bekymringsverdig, men logistikken rundt.

– Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum. Nå har vi også en grense på 200 personer per arrangement. Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet. Ikke taklinger og kontakt på fotballbanen, sa Nakstad den gangen.

Når TV 2 spør helsedirektør Bjørn Guldvog om han er enig i at det ikke ligger noen stor smitterisiko i utendørs fotballspilling, svarer han slik:

– Det er nok liten risiko forbundet med det. Det er samlingen av store folkemengder som er den store risikoen forbundet med dette.

– Burde ikke da treninger med ordinær fysisk kontakt vært i gang for lengst?

GIR RÅD TIL REGJERINGEN: Helsedirektør Bjørn Guldvog.
GIR RÅD TIL REGJERINGEN: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg henviser igjen til gjenåpningsplanen til regjeringen, og kommer tilbake til det i trinn 2 og trinn 3, svarer Guldvog.

Har ikke lest rapporten

I februar presenterte et utvalg oppnevnt av Norges Fotballforbund (NFF) en rapport om konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne.

Konklusjonen fra det såkalte Olsvik-utvalget - ledet av en professor i medisinsk mikrobiologi fra Norges arktiske universitet i Tromsø - var at utendørs trening i breddefotballen kan gjennomføres «uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet».

Utvalgets rapport var ikke nevnt med et ord da Helsedirektoratet og FHI kom med sin vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett i april.

Torsdag spurte TV 2 Line Vold i FHI om de bør lytte mer til undersøkelser som baserer seg på vitenskapelige data som er innhentet i blant annet Danmark og USA. Olsvik-rapporten lener seg blant annet på forskningsresultater derfra.

– Jeg har ikke lest rapporten ennå, men gjør det med glede. Vi ønsker å fundere tiltakene på mest mulig vitenskapelig grunnlag. Vi vet at det er lite kunnskap også internasjonalt om effekten av hvert enkelt smitteverntiltak, sier Vold.

KJENNER LITE TIL EFFEKTEN: Line Vold er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun innrømmer at de har liten kunnskap om effekten av restriksjonene på breddefotballen.
KJENNER LITE TIL EFFEKTEN: Line Vold er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun innrømmer at de har liten kunnskap om effekten av restriksjonene på breddefotballen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Selv om både Nakstad, Guldvog og Olsvik-utvalget mener at den fysiske kontakten i fotballen ikke utgjør noen stor smitterisiko, er helse- og omsorgsminister Bent Høie tydelig på at det fram til nå ikke har vært forsvarlig å gi 50 000 voksne breddefotballspillere unntak fra énmetersregelen.

– Idretten har hatt høy prioritet, og fått en rekke unntak for en regel som veldig få andre har hatt unntak for, nemlig énmetersregelen. Den er helt fundamental under en pandemi. Det er det som er krevende med idretten, for at den skal fungerer mest mulig normalt, at de må få unntak for den viktigste regelen vi har.

– Men det er toppidrettsutøvere og barn og unge under 20 år som tidvis har fått dette unntaket. Nå snakker vi om voksne over 20 år, de 50 000 som ikke har kommet i gang. Er den avgjørelsen godt nok fundamentert i smittevern?

– Ja, det er det jeg svarte på. Nemlig å gi så mange voksne mennesker unntak fra den viktigste regelen under en pandemi. Det er det som gjør det vanskelig.

– Når både Nakstad og Guldvog sier det ikke er den fysiske kontakten som er problemet, og et utvalg konkluderer med at åpning for trening i breddefotball vil ha minimal innvirkning på smittesituasjonen i Norge - er da grunnlaget for deres avgjørelse god nok?

– Ja, det er det. Derfor er også anbefalingen både fra FHI og Helsedirektoratet entydig på dette området.

– Men de sier jo at den fysiske kontakten ikke er problemet?

– De sier veldig klart at de ikke anbefaler ytterligere åpning før vi er kommet over i fase 2. Det er den smittefaglige vurderingen fra både FHI og Helsedirektoratet, sier Høie.

Grønt lys i Danmark

Til sammenligning fikk hele breddefotballen i Danmark grønt lys for normal aktivitet i mai 2020, før det igjen ble stengt ned i november og desember.

Deretter gjenåpnet danskene breddefotballen igjen i mars 2021. Det ble også tillatt å spille treningskamper.

«Torsdag kveld ble det klart at politikerne nå prioriterer å gi utendørsidretten enda mer liv. Fra og med mandag 22. mars kan vi samles opp til 50 personer på banen.», skrev Det danske fotballforbundet (DBU) på sine hjemmesider.

IKKE BARE BARNA: I Danmark har hele breddefotballen vært åpen, både fra mai i fjor og fra mars i år.
IKKE BARE BARNA: I Danmark har hele breddefotballen vært åpen, både fra mai i fjor og fra mars i år. Foto: Ritzau Scanpix

Bent Høie lar seg ikke imponere over at danskene har vært tidlig ute med å sette i gang breddefotballen for både unge og voksne.

– Er det noe de har skjønt som vi ikke har skjønt, eller er det motsatt?

– Smittesituasjonen har vært mye bedre i Norge enn i Danmark og Sverige i den perioden.

– Tror du det har noe med med breddefotballen å gjøre?

– Det har i hvert fall noe med den samlede innsatsen å gjøre, svarer Høie.

I rapporten fra Olsvik-utvalget heter det at av 150 000 kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge i 2020, var det kun ett kjent covid 19-tilfelle som kan spores tilbake til fotballen.

Tallmaterialet baserte seg på Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS) og Samordet rapportering i regi av Norges Idrettsforbund.

– Er ikke de tallene god nok grunn til å se nærmere på spørsmålet om det er gode nok smittefaglige grunner til å holde breddefotballen stengt for voksne, Høie?

–I store deler av den perioden var også smittesituasjonen i Norge helt annerledes enn den har vært siden jul.

– Burde man ikke da tatt konsekvensen av det, når smittesituasjonen var så god i fjor?

– Det er nettopp det jeg sier, da situasjonen var god var det også mer åpning, men siden jul har situasjonen vært helt annerledes.

– Men ikke for de over 20 år?

– Det var jo det jeg sa?

– De over 20 år har jo aldri fått lov til å trene normalt?

– Det er rett og slett fordi dette er en så stor gruppe voksne mennesker som ønsker unntak fra den viktigste regelen vi har for å unngå at smitten sprer seg.

– Men når folk som Nakstad har sagt at den fysiske kontakten ikke er problemet, med at det er logistikken rundt, kø i kiosken, transport til og fra kamper og turneringer, så har jo ikke det noe med treninger å gjøre. Så da lurer jeg igjen på hvor godt begrunnet dette er?

– Nå velger du å trekke ut ett sitat fra ett intervju, av veldig mange hundre intervjuer med Espen Nakstad. Og Espen Nakstad og Helsedirektoratet er veldig klar på anbefalingen som gjelder for breddeidretten, sier Høie.

Ingen garantier

I regjeringens plan for gradvis gjenåpning av breddeidretten står det følgende om trinn 2 (som er planlagt iverksatt i andre halvdel av mai):

«Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs.»

TV 2 spurte helsedirektør Bjørn Guldvog om bakgrunnen for at det er åpnet for samme antall personer innendørs som utendørs, når smitterisikoen beviselig er langt lavere utendørs.

– Foreløpig vet vi ikke hvordan dette blir i trinn 2 og 3, det er avhengig av situasjonen vi befinner oss i. Vi må komme tilbake til hvordan dette vil se ut i gjenåpningen.

– Er det ikke en stor forskjell på 20 personer utendørs og innendørs?

– Det er det ikke, men som jeg igjen sier, vil dette være avhengig av utviklingen de neste ukene, sier Guldvog.

Kulturminister Abid Raja antydet overfor VG i går at det kan bli tillatt med fysisk kontakt i breddefotball for voksne 24. mai.

Men i intervjuet med TV 2 i etterkant av regjeringspressekonferansen, tok han en del forbehold.

– Jeg skulle gjerne ønske å gi deg en garanti på dette, men jeg sier at jeg inni meg garantert håper på at vi i den uka er i gang med breddeidretten og breddefotballen.

– Hvor kommer den datoen fra?

– Jeg regner med at du kanskje har hørt den fra... he-he. Nå sa vel Bent Høie at i andre halvdel av mai vil man kunne komme med en avklaring på når man trer inn i trinn 2. I trinn 2 ligger også åpning for breddeidretten og breddefotballen, som begyr at de kan gjenoppta sine treninger med fysisk kontakt.

FORTSATT INGEN GARANTIER: Kultur-og likestillingsminister Abid Raja tør ikke love noe til breddefotballen.
FORTSATT INGEN GARANTIER: Kultur-og likestillingsminister Abid Raja tør ikke love noe til breddefotballen. Foto: Lise Åserud

– Har du etterspurt det vitenskapelige grunnlaget for å nekte de over 20 år å komme i gang?

–Det har vært ukentlige diskusjoner i regjeringen, og vi har hatt faste møter en gang i uka hvor både Guldvog og Camilla Stoltenberg har redegjort for smittesituasjonen, og deres anbefalinger. Beslutningene om hva som skal holdes stengt har verken vært kulturpolitisk, frivillighetspolitisk eller idrettspolitisk begrunnet, de har vært begrunnet i helse og smittevernhensyn.

– Så du mener at dette ikke er en politisk prioritering?

–Nei, dette har ikke vært idrettspolitisk begrunnet, men helsepolitisk begrunnet. Jeg er idrettsminister og jurist, men ikke lege eller forsker. Når det gjelder rapporter og utvalg ledet av en med ekspertise på medisinsk mikrobiologi, så tror jeg det er best at Line Vold eller Bjørn Guldvog svarer på det, svarer Raja.

Relatert