STILLER KRAV: Amnesty International påpeker dårlige arbeidsforhold, overgrep og dårlige arbeidsforhold for Qatar-arbeiderne. Foto: Hassan Ammar
STILLER KRAV: Amnesty International påpeker dårlige arbeidsforhold, overgrep og dårlige arbeidsforhold for Qatar-arbeiderne. Foto: Hassan Ammar

Amnesty med Qatar-krav til FIFA-presidenten

Generalsekretæren i Amnesty International uttrykker sin bekymring direkte til FIFA-president Gianni Infantino.

I et brev stiller fungerende generalsekretær i Amnesty International, Julie Verhaar, fem krav til FIFA-president Gianni Infantino.

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten mesterskapet ble tildelt på tilbake i 2010.

I brevet viser hun til Amnestys egne rapporter om overgrep, dårlige arbeidsforhold og manglende utbetaling av lønn og viser samtidig til FIFAs egne etiske retningslinger som hun mener ikke blir fulgt i dette tilfellet.

Her er kravene:

  1. At det gjennomføres en «aktsomhetsstudie» (due diligence) der man offentliggjør hvilke krav man har satt til VM-arrangøren og funnene man har gjort i forbindelse med VM i Qatar i 2022. I denne sammenheng må FIFA vise til uavhengige undersøkelser av all forhold knyttet til VM.
  2. At myndighetene i Qatar sammen med internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn forsøke å rette opp noe av skaden som er skjedd og gi erstatning til dem som er skadelidende og at det skal være full åpenhet om de tiltakene man gjør.
  3. At FIFA også gjennomgår sine egne og samarbeidspartnernes handlinger og gir erstatning eller hjelp til dem som har blitt påført skade eller på annen måte er skadelidende, og at de er åpne om det de finner og gjør.
  4. At FIFA bruker all sin makt og innflytelse til å få Qatar til å implementere alle lover og regler som de har vedtatt om arbeidsforhold og som ennå ikke er trådt i kraft.
  5. At FIFA i framtiden forplikter seg til at menneskerettigheter er en del av kriteriene når senere mesterskap skal tildeles.

Qatar svarer

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonsavdelingen til Qatars regjering følgende:

– Qatar setter stadig nye standarder for regionen og forbedrer livene til millioner av mennesker gjennom sitt omfattende arbeidsreform-program.

I e-posten går det frem at det denne uken ble innført en ny minstelønn i alle sektorer av Qatars arbeidsmarked. I tillegg kan arbeidere nå skifte jobb fritt og trenger ikke lenge utgangstillatelse for å forlate landet, ifølge regjeringen.

– Over 100.000 arbeidere har vellykket byttet jobb de seks månedene siden arbeidsmobilitetsloven ble innført. Vi har forbedret helse- og sikkerhetsstandardene for arbeidstakere, styrket kapasiteten til arbeidsinspektører, og økt straffen for selskaper som bryter loven.

– Regjeringen er forpliktet til å samarbeide tett med sine internasjonale partnere, inkludert Amnesty International, for å beskytte alle arbeidere og sikre at de nye lovene blir effektivt implementert og håndhevet.

Norsk boikott?

Diskusjonen har gått varmt i fotball-Norge den siste tiden. Skal landslaget boikotte et eventuelt VM i Qatar?

Flere norske toppklubber har formidlet at de ønsker at det norske landslaget skal boikotte Qatar-VM.

Norges Fotballforbund har besluttet at et utvalg skal utrede flere forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om hvilket virkemiddel som bør tas i bruk i Qatar-spørsmålet.

AMNESTY-ANNONSE: I annonsen stiller de spørsmålet om Ståle Solbakken kan bli verdens modigste fotballtrener. Foto: Bilde fra dagens VG.
AMNESTY-ANNONSE: I annonsen stiller de spørsmålet om Ståle Solbakken kan bli verdens modigste fotballtrener. Foto: Bilde fra dagens VG.

Dette skal presenteres i et ekstraordinært fotballting som skal holdes 20. juni. Der skal det vedtas boikott eller ikke.

Mener boikott er feil

Det svenske fotballforbundet mener det er bedre med dialog for å sette press på Qatar før VM heller enn å boikotte, ifølge NTB.

– Det er bedre å jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet (SvFF).

SvFF er kritisk til at VM skal spilles i Qatar, men mener en boikott bør unngås.

– Vi vil at flere engasjerer seg. Det er bedre å føre en dialog og på den måten jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår enn å jobbe for en boikott, sier Sjöstrand, som selv har vært i Qatar flere ganger de siste årene og truffet VM-arrangøren, internasjonale fagforeninger og arbeidsinnvandrere.

Relatert