ETISK DILEMMA: Sportsklubben Rye (de røde draktene) går mot et stort overskudd på grunn av idrettens krisepakker. Nå løfter de selv problemstillingen om dette er penger de faktisk bør bruke. Foto: Øystein Heggelund Dahl/SK Rye.
ETISK DILEMMA: Sportsklubben Rye (de røde draktene) går mot et stort overskudd på grunn av idrettens krisepakker. Nå løfter de selv problemstillingen om dette er penger de faktisk bør bruke. Foto: Øystein Heggelund Dahl/SK Rye.

Idrettslag går med halv million i overskudd (!) etter koronastøtte - vil ha debatt om krisepakkene

– Idretten er helt avhengig av å ha folks tillit. Så dette ønsker vi åpenhet om, sier styreleder i SK Rye, Robin Mackenzie-Robinson.

Det er Sportsklubben Rye i Oslo som har havnet i denne spesielle situasjonen.

Kort fortalt har de, som de fleste andre, fått kompensert tapte inntekter fra avlyste arrangementer gjennom de såkalte «krisepakkene» til idretten. Samtidig har de sluppet mange utgifter i en periode hvor idretten delvis har vært nedstengt.

Det gjør at de går mot et overskudd på i overkant av 500 000 kroner.

Pengene, som vil gå til å fremme aktivitet blant medlemmene, er de ikke nødvendigvis komfortable med å bruke.

TV 2 er kjent med at flere andre lag/organisasjoner har havnet i samme situasjon, men SK Rye er den første klubben som nå velger å være åpne om det.

– Viktig å reise denne problemstillingen

– Hvorfor er dette problematisk for dere?

– Det endte opp med en diskusjon i styret vårt om disse krisepakkene var ment for å dekke akkurat dette. Det er viktig for oss å presisere at idretten generelt og vår klubb trenger disse midlene. Men likevel så vi at dette fikk et resultat for vår klubb som kanskje var litt annerledes enn vi hadde sett for oss. Dette tenker vi er en debatt som det er viktig å få åpenhet rundt. Og kanskje kan man ta med dette videre om man skal lage flere krisepakker i fremtiden, sier styreleder Robin Mackenzie-Robinson.

– Var det fristende å bruke de pengene og ikke si ifra?

– Det hadde kanskje vært det enkleste, men ikke det riktige. Vi synes det er viktig å reise denne problemstillingen. Idretten er helt avhengig av folks tillit, og det har vært mye lukkethet og uheldig pengebruk i idretten tidligere. Så dette ønsker vi åpenhet om. Og vi vil synes det er veldig bra om dette kan bidra til å spisse krisepakkene enda bedre i fremtiden.

STYRELEDER I SK RYE: Robin Mackenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge.
STYRELEDER I SK RYE: Robin Mackenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge.

SK Rye går mer eller mindre i null hvert år, men overskuddet i år ligger an til å bli på cirka 531 000 kroner.

Samlet har de fått 606 880 kroner i kompensasjon.

Sportsklubben Rye

Sportsklubben Rye er en idrettsklubb i Oslo, dannet i 1920.

Klubben har cirka 1100 medlemmer.

Klubben har en av de største sykkelgruppene i landet, men har også grupper innenfor løping, ski, triathlon, samt en egen gruppe for barn og ungdom.

Klubben har henvendt seg til Lotteri - og stiftelsestilsynet angående saken, og pengene er satt i bero i påvente av svar.

Åpner for å betale tilbake

Klubben henvendte seg også i midten av januar til Lotteri - og stilftelsestilsynet for å få klarhet i om de fortsatt var berettighet til å søke om kompensasjon for avlyste arrangementer, all den tid de ikke hadde tapt økonomisk, totalt sett, på grunn av pandemien.

Svaret derfra var at de kunne søke.

– Men hvorfor søkte dere om midler hvis dere strengt tatt ikke trengte de?

– Det var et tema som kom opp i denne diskusjonen. Vi, som medlemer av hovedstyret i en idrettsklubb, unner medlemmene våre et så godt tilbud som mulig. Og her fikk vi bekreftet fra Lotteri - og stiftelsestilsynet at vi var berettighet til å søke. Og det var en søknadsfrist. Så da valgte vi å sende inn en søknad, eventuelt få den innvilget, og så sette pengene i bero. Da har vi det handlingsrommet vi nå har, hvis vi må gjøre endringer, forklarer Mackenzie-Robinson.

Når idretten omsider åpner opp igjen, vil det heller ikke mangle på tiltak å bruke penger på, påpeker han.

– Vi har ikke noe problem med å bruke de pengene, og pengene skal i så fall gå til aktivitet og den samfunnsoppgaven en idrettsklubb har: å bidra til god folkehelse og aktivitetstilbud spesielt rettet mot barn og unge, og legger til:

– For oss er det viktigste at pengene brukes for å få folk i aktivitet, og hvis det gjøres best ved å betale tilbake pengene så gjør vi gjerne det.

– De kan bruke pengene med god samvittighet

Kulturdepartementet henviser til Lotteri - og stiftelsestilsynet i denne saken.

RAJA FIKSET REDNINGSPAKKER FRA STYRESMAKTENE: Arrangører i idrett og frivillighet kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra regjeringens koronatiltakspakker. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
RAJA FIKSET REDNINGSPAKKER FRA STYRESMAKTENE: Arrangører i idrett og frivillighet kan søke om kompensasjon for tapte inntekter fra regjeringens koronatiltakspakker. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

De har enn så lenge ikke svart på SK Ryes henvendelse, men sier, på generelt grunnlag, at det ikke er noen grunn til at klubben ikke skal bruke pengene.

– Så lenge de som mottar midlene har innfridd kravene for å søke, kan de bruke pengene med god samvittighet. Dette er jo en tillitsbasert ordning med høy grad av automatisert saksbehandling. Om man finner feil, ved at man enten har mottatt for mye eller søkt om for mye, så oppfordrer vi å ta kontakt med oss, sier seniorrådviger Marianne Torset.

– Så dere kommer ikke til å be om at man for eksempel betaler tilbake pengene?

– Så lenge søkeren har innfridd kravene for å kunne søke, så kommer vi ikke til å be om det. Vi kommer til å gjennomføre etterkontroller for et utvalg av organisasjoner, og dersom regelverket ikke er fulgt vil vi kreve pengene tilbake.

– Opplever dere at ordningen fungerer slik dere ønsker?

– Dette var i utgangspunktet en ordning som kom i stand på kort tid og som skulle sørge for at penger kom ut raskt. Og vi ser at regelverket for den første krisepakken har blitt utviklet slik at den treffer bedre og bedre. Så oppfatningen vår er at ordningen er vellykket, forteller hun.

Mackenzie-Robinson og SK Rye vil ha mer enn nok å bruke pengene på når idretten en gang åpnes opp igjen for fullt.

– Disse pengene er sårt tiltrengt for oss og for andre klubber, vil jeg tro. Vi vet at idretten er i en dyp krise, medlemstallene stuper, entusiasmen hos barn og unge synker - naturlig nok. Det er få tilbud nå. Det kommer til å koste mye penger å få satt i gang aktivitet igjen, få opp entusiasmen og kanskje også arrangere konkurranser med smittevernstiltak et cetera, så det er ingen tvil om at vi trenger disse pengene. Vi setter bare søkelyset på fordelingen, sier han.