Norges Skiskytterforbund: – Vi er rystet

Norges Skiskytterforbund sier de er rystet over innholdet i rapporten etter granskningen av Anders Besseberg.

Som TV 2 kunne avsløre tidligere torsdag, er den flere år lange granskingen av den tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg ferdig. I rapporten kommer det frem at nordmannen blant annet skal ha brutt det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) regler.

Norges Skiskytterforbund skriver i en pressmelding at de har gjennomgått deler av rapporten som er utarbeidet av External Review Commission, på oppdrag fra Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU).

RYSTET: Arne Horten i NSSF.
RYSTET: Arne Horten i NSSF. Foto: media.skiskyting.no

Rapporten tydeliggjør en omfattende ukultur blant IBUs ledelse og mangel på åpenhet. Det er ikke gjort nok for å forhindre systematisk doping generelt, og fra russisk hold spesielt, i perioden 2008-2018, slår Norges Skiskytterforbund fast.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Overfor TV 2 utdyper Horten:

– Våre umiddelbare tanker er at vi er rystet over innholdet, det går mest med tanke på unnfallenhet og det å ta tak i ting. Det er klare beviser for at det var opplagte ting som styret i IBU burde tatt tak i, og det bunner i en ukultur og manglende åpenhet, som er synliggjort i rapporten, sier Horten til TV 2.

Han ønsker ikke å gi noen utdypende kommentarer om korrupsjonsanklagene mot tidligere IBU-president Anders Besseberg.

– Den saken er under etterforskning både av østerriksk politi og Økokrim i Norge. Foreløpig er det ikke noen beviser for korrupsjon, så vi må avvente etterforskningen. Det blir feil av oss å kommentere noe rundt det siden etterforskningen pågår fortsatt, mener han.

– Vi tar selvsagt avstand fra det som kommer frem rundt Besseberg i rapporten, men vi kan ikke si noe før det foreligger en endelig dom. Besseberg har gjort en historisk fenomenal jobb for skiskyttersporten, og det er synd at en slik rapport som kom på bordet blir ettermælet, poengterer han.

Den uavhengige kommisjonen har hatt i oppdrag å assistere WADA og nasjonale myndigheter i etterforskningsarbeidet, i tillegg til å sikre at Det Internasjonale Skiskytterforbundet iverksetter tilstrekkelig med tiltak for å rydde i eget reir, samt avdekke om det har forekommet brudd på IBU-regelverket, skriver NSSF i pressemeldingen.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken, og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor anti-dopingarbeid innenfor idretten, sier Horten.

Presidenten i Norges Skiskytterforbund mener den nye ledelsen i IBU har tatt viktige og riktige grep.

– Nå er fokuset på full åpenhet og at alle nasjoner involveres. Strategien for fremtiden er lagt i fellesskap og det er et viktig steg for å sikre transparent lederskap tuftet på idrettens verdier, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Relatert