RENE ORD FOR PENGA: Brevet fra UEFA-topp Giorgio Marchetti til Lars Lagerbäck og co. viser tydelig UEFAs frustrasjon med norske myndigheter.
RENE ORD FOR PENGA: Brevet fra UEFA-topp Giorgio Marchetti til Lars Lagerbäck og co. viser tydelig UEFAs frustrasjon med norske myndigheter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB/montasje.

UEFA-topp i brev til NFF: – Norge er et av de mest problematiske landene

I konflikten med de norske helsemyndighetene har Norges Fotballforbund (NFF) gjentatte ganger vist til forpliktelsene de har overfor Fotball-Europa. Allerede tidlig i høst begynte UEFA å legge kraftig press på forbundet - som igjen la press på norske myndigheter.

Det går tydlig frem av et brev TV 2 har fått innsyn i.

Det er signert Giorgio Marchetti, UEFAs assisterende generalsekretær, og er adressert til forbundspresident Terje Svendsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt og landslagstrener Lars Lagerbäck.

Brevet ble sendt allerede 1.september - dagen før kvinnelandslagets kamp mot Hviterussland måtte utsettes, da karantebestemmelsene den gang ikke ga unntak for innreise for lag utenfor Schengen til internasjonale idrettsarrangementer i Norge. På samme tid var det knyttet usikkerhet til gjennomføringen av kamper i Europa for både Molde og Rosenborg.

UEFA misfornøyde med Molde-flytting

«(...) vi kontakter dere fordi Norge nå er et av de mest problematiske landene med tanke på restriksjoner og stenging av grenser, som regjeringen deres har innført.

Vi er klare over at det pågår diskusjoner med myndighetene om å få forlenget unntaket landslaget fikk for kampen mot Østerrike (4.september, journ.anm.), men dette er likevel ikke helt i tråd med vårt ønske, da konkurranser for U21-landslagene, kvinnelandslagene og klubber pågår.

Vi vil spesielt minne om den kommende kampen mellom Molde og Qarabag. I og med at Molde vil måtte gå i karantene når de kommer hjem fra Aserbajdsjan, er UEFA forpliktet til å flytte kampen til en nøytral bane. Dette vil mest sannsynlig bli det eneste tilfellet av at en kamp blir flyttet til nøytral grunn i hele neste runde av Champions League og Europa League på grunn av reiserestriksjoner.»

Kampen mot Qarabag ble som kjent spilt på Kypros, og ikke i Aserbajdsjan, noe som åpenbart ikke falt i god jord hos UEFA.

«Restriksjonene har fratatt mange utøvere deres rett»

Videre skriver Marchetti:

«(...) Vi forstår at andre temaer kanskje er høyere på prioriteringslisten for deres styresmakter i disse vanskelige tidene, men vi stoler på at deres forbund vil understreke viktigheten av at Norge, som alle andre land i Europa, støtter muligheten til å arrangere europeiske kamper(...)».

Videre ber Marchetti også om at det blir innvilget unntak for utenlandske spillere som spiller for norske klubber, før han konkluderer:

«De nåværende restriksjonene i Norge har i praksis fratatt mange utøvere deres rett til å representere landet sitt i landslagspausen som pågår denne uken».

NFF om myndighetenes tidsbruk: – Uforståelig

Brevet fra UEFA, som illustrerer hvilket press NFF har vært under for å få gjennomført de mye omtalte landskampene mot Israel, Romania og Østerrike, gjorde at generalsekretær Pål Bjerketvedt forfattet et brev til myndighetene.

Der går det frem at tidsbruken til myndighetene tidvis har vært til stor frustrasjon i NFF.

Brevet, som er sendt til Statsministerens kontor, og som har Helse - og Omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på kopi, er titulert «Gjeldende norske reiserestriksjoner og karanteneregler er i ferd med å gjøre norsk deltakelse i UEFA turneringer svært vanskelig og krevende».

«(...) norske reiserestriksjoner og karantenebestemmelser (er) nå i ferd med å kunne påvirke resultatet i internasjonale kamper på en meget negativ måte. Norske lag er i ferd med å få dårligere muligheter for å nå opp i internasjonale konkurranser. Og vi beskrives i UEFA som et av bare to-tre land det er meget krevende å få til løsninger med.

NFF er kjent med at der pågår en prosess i myndighetsapparatet rundt karantenebestemmelsene og innreise utenfor Schengen. Imidlertid reagerer vi noe på den tid dette tar. Det er over fem uker siden første henvendelse ble sendt og 10 dager siden vi fikk til svar at det først måtte innhentes en faglig medisinsk vurdering fra FHI. Sett fra et smittevernmessig ståsted er det vanskelig å forstå risikoen ved at Molde reiser med charter til Baku, spiller kamp og deretter returnerer med samme flymaskin under et meget strengt UEFA smitteverns regime. På toppen underlegges Molde norske bestemmelser om testing ved ankomst Norge. Likeså er det utfordrende å forstå at Tyrkiske lag, under samme smittevernsregime kan spille kamper i København, men ikke i Trondheim. UEFAs prosedyrer for gjennomføring av fotballkamper under rådende forhold er tidligere oversendt norske myndigheter.

NFF forstår at myndighetene nå utsettes for mange henvendelser og at prosesser med å vurdere unntak fra Covid-19 forskriften nødvendigvis må ta noe tid. At det derimot skal ta opptil to måneder før et svar kan gis og unntak innvilges virker derimot uforståelig og utløser store utfordringer og en risikofylt høst for oss. NFF anmoder på det sterkeste om at unntak innvilges så fort det lar seg gjøre og i tide til at Molde, Rosenborg og landslagets kamper kan gjennomføres som planlagt.»

Raja svarer Bjerketvedt

Bjerketvedt bekrefter frustrasjonen med myndighetene ovenfor TV 2, men har ikke behov for å kommentere den ytterligere.

Statsministerens kontor, adressaten for misnøyen, viser til Kulturdepartementet.

– Helsemyndighetene og regjeringen har ekstremt mange henvendelser fra alle deler av samfunnet, herunder idretten generelt og fotballen i særdeleshet. Vi har behandlet alle henvendelser så raskt det har latt seg gjøre. Fotballen har hele tiden fått avklaringer i tide til arrangementer de har tatt opp, men at noen vurderinger har tatt noe tid handler om at vi har stått, og fortsatt står, i en svært uforutsigbar smittesituasjon hvor liv og helse må komme først. Det både tror og håper jeg at NFF forstår, sier kulturminister Abid Raja til TV 2, og fortsetter:

– Så er det sånn at fotballen har hatt, og fremdeles har, egne unntak i COVID-19-forskriften, og slik sett har de fått tilrettelagte bestemmelser helt fra starten av.

Tidligere denne uken kom det frem at kommunikasjonen mellom NFF og Helsedirektoratet heller ikke har vært helt knirkefri.

Helsedirektoratet reagerte blant annet sterkt på planene NFF hadde om å sende en redusert tropp til Romania - en beslutning som Bent Høie til slutt satte en stopper for.