Landslagets reise til Romania og Østerrike utsettes

NFF og Helsedirektoratet krangler etter at landslaget måtte utsette reisen til Romania og Østerrike. Nå bønnfaller NFF Helsedepartementet i et siste forsøk på å få spille kampene, men sjansene for det er små.

Se intervju med Espen Nakstad i videovinduet øverst!

Sent fredag kveld bestemte Norges Fotballforbund (NFF) å reise til Romania, og deretter Østerrike, for å spille Nations League-kamper på søndag og onsdag.

Lørdag melder NFF i en pressemelding at reisen likevel utsettes, i påvente av svar på en en skriftlig søknad fra NFF til Helsedepartementet. At departementet skal overprøve Helsedirektoratet, virker likevel svært usannsynlig.

- Når Helsedirektoratet setter foten ned, har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

– Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi, som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, sier Svendsen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke enig i NFFs fremstilling av saken. Han levner liten sjanse for at en reise vil bli godkjent.

– Helsedirektoratet setter ikke ned foten, skriver Nakstad i en epost til NTB.

– Vi har presisert at det finnes ikke unntak fra denne karanteneregelen, med mindre det gjelder innreisekarantene, hvor noen i kritiske samfunnsfunksjoner kan få unntak. Her dreier det seg om såkalt smittekarantene og da er eneste unntaket hvis det er fare for liv og helse, sier Nakstad til TV 2 lørdag.

– Er det meget lite sannsynlig at det blir landskamper på søndag og onsdag?

– Helse- og omsorgsdepartementet vil besvare henvendelsen fra NFF, men det skal mye til å endre en forskrift på kort tid, og det skal godt begrunnes. Det skal heller ikke medføre at smittevernet ikke kan ivaretas, så her er det mange ting som gjør det vanskelig å få unntak fra karantenebestemmelsene, sånn som norsk praksis er, sier Nakstad.

– Bryter fotballforbundet i praksis norsk lov, dersom de drar til utlandet for å spille fotball?

– Hvis man tas ut av karantene i Norge for å dra på arbeid eller spille fotball, som her er arbeidet til disse fotballspillerne, så bryter man både covid-19-forskriftene når det gjøres i Norge, og man bryter med intensjonen bak karantenereglene som gjelder i de fleste andre land.

– Hva skjer dersom landslaget ikke hører på rådet og faktisk reiser?

– Det er mulighet for å bryte denne forskriften, og da er det opp til justissystemet vårt med politiet å sanksjonere det. Vi vet at politiet har gitt bøter til folk som bryter innreisekarantenen. Hvorvidt man vil bøtelegge brudd på smittekarantene er opp til justismyndighetene, konkluderer Nakstad.

– Det er vår fordømte plikt å ivareta de sportslige ambisjonene innenfor regelverket

– Det bryter med hele intensjonen

Det er enda ikke klart om kampene avlyses helt, eller om de bare utsettes.

– Helsedirektoratet har blitt kontaktet av NFF og presisert at spillere som er nærkontakter skal være i karantene i 10 dager og ikke bør sendes på jobb utenlands i karanteneperioden, sier Nakstad til TV 2 fredag kveld.

– Dersom man tar personer ut av karantene og sender dem til utlandet bryter man med hele intensjonen bak karanteneinstituttet som alle verdens land følger og som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Man risikerer også å bidra til smittespredning i andre land og mellom spillere på det norske landslaget midt under en pandemi. Det bidrar ikke til godt smittevern, slik vi ser det, sier Nakstad.

Ulike regler for nærkontakt

Avgjørelsen om hvorvidt landslaget skal reise eller ikke, er omdiskutert. Det bunner i at den norske toppfotballprotokollen og UEFA sin «Return to play»-protokoll har forskjellige retningslinjer.

Klubblegen til Brann, Magnus Myntevik, forklarte til VG i går at «trening vil innebære at det er kontakt», men UEFA-protokollen tolker ikke nærkontakt på samme måte.

– Vi regner med at det i denne saken er gjennomført vanlig testing og smittesporing av Oslo kommune i samarbeid med NFF, med eventuell bistand fra Folkehelseinstituttet. Vi forutsetter selvsagt at alle nærkontakter av en syk person settes i karantene i 10 dager i tråd med covid-19-forskriftens § 4, sier Nakstad.

– Er vurderingen NFF har gjort av nærkontakter tilfredsstillende?

– Definisjonen av nærkontakt etter covid-19-forskriftens § 3 er kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer, sier han.

– Personer i smittekarantene kan iht. covid-19-forskriftens § 5 unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen, og de skal da bruke munnbind hvis de er over 12 år gamle. Det er også mulig å reise til eget bosted i utlandet for å gjennomføre karantenen der, dersom reisen skjer på en smittevernmessig trygg måte, forklarer Nakstad.

Relatert