PRESSET: Pål Bjerketvedts stilling som generalsekretær har vært samtaletema i norsk fotball den siste tiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.
PRESSET: Pål Bjerketvedts stilling som generalsekretær har vært samtaletema i norsk fotball den siste tiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

Ansatte i brev om NFFs generalsekretær: «Tilliten blant enkelte er svært svekket»

I et brev fra ansattrådet til styret i Norges Fotballforbund (NFF) kommer det frem at tilliten til generalsekretær Pål Bjerketvedt er tynnslitt. Fotballpresident Terje Svendsen har imidlertid fortsatt tillit til Bjerketvedt.

«Disse avsløringene har medført at generalsekretærens tillit blant de ansatte er svekket, og blant enkelte er den svært svekket».

Det står, etter det TV 2 erfarer, å lese i brevet ansattrådet i NFF sendte til styret forrige uke - et brev som ble sendt etter de siste ukers uroligheter rundt generalsekretærens behandling av Erik Loe i kjølvannet av konflikten med fotballtidsskriftet Josimar.

Som TV 2 har omtalt tidligere, vil saken bli tema når etisk komité møtes førstkommende torsdag 18. juni. Der skal blant andre president Terje Svendsen orientere om saken.

Se Svendsens svar om tilliten til Bjerketvedt lenger nede i saken

– Forståelse for at dette utløser reaksjoner

TV 2 vet, som det også går frem av ordlyden i brevet, at Bjerketvedt har mistet tilliten i deler av Ullevaal-administrasjonen. Han jobber nå hardt for å beholde styrets tillit.

På spørsmål om hva han tenker om formuleringen i brevet og om det er mulig å fortsette som leder med «svært svekket» tillit blant enkelte ansatte, svarer Bjerketvedt følgende i en SMS til TV 2:

– Jeg har forståelse for at en episode som dette utløser reaksjoner fra noen ansatte. Saken er beklaget, og jeg har en god dialog med ansattrådet. Forøvrig er er det styreleder/president og styret som er mitt rapporteringsnivå, og alle spørsmål om min posisjon håndteres der, skriver han.

– Bjerketvedt kan bli bedt om å gå

Som også VG meldte forrige uke, er tilliten til Bjerketvedt et stadig tilbakevendende tema på forbundskontorene.

TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin mener en slik mistillit blant de ansatte kan føre til Bjerketvedts avskjed.

– Mistilliten internt er alvorlig for NFF. Dette må styret vurdere seriøst. Bjerketvedt kan bli bedt om å gå, sier hun, og fortsetter:

– Dette er en styresak. Den etiske komitéen har blitt nevnt i denne saken, men de skal ikke behandle personalsaker. Personalsaker hører kun hjemme ett sted: hos styret. Det avgjørende spørsmålet er hvorvidt styret har tillit til Bjerketvedt. Lar dette seg reparere? Eller gjør det ikke det? Hva vil Bjerketvedt selv? Han befinner seg i en svært krevende situasjon, og det foregår en form for intern maktkamp. Nå er det opp til Terje Svendsen, som må vise lederskap, sier hun.

– Nå handler det om hvordan vi skal komme oss videre

Dette er «Bjerketvedt-saken»

Bakgrunnen er at fotballtidsskriftet Josimar ble felt i PFU for ikke å ha gitt muligheten til samtidig imøtegåelse i en sak om et mulig OBOS-sponsorat av kvinnefotballen.

Det som derimot har skapt større utfordringer for Bjerketvedt, er et annet punkt. NFF klaget også Josimar inn for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Det handler om at man skal være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

NFF fikk medhold i at dette skulle være unntatt offentligheten, men Josimar trosset dette «forbudet» og avslørte at det var nettopp Bjerketvedt som var kilden til saken - saken Bjerketvedt så mente kildekritikken ikke var god nok på.

Josimar hevder at Bjerketvedt i en fortrolig samtale fortalte at en av hovedårsakene til at Erik Loe ble fjernet som NFFs kommersielle direktør var at han avviste en mulig sponsoravtale med OBOS knyttet til kvinnefotballen.

Pål Bjerketvedt har så beklaget dette internt. Svendsen har tidligere sagt at Bjerketvedt har tillit som administrasjonens øverste leder.

Svendsen forteller til TV 2 at de var i et møte med ansattrådet på tirsdag.

– Min opplevelse etter møtet med ansattrådet er at dialogen ikke handler om de er for eller i mot generalsekretæren. Det handler om hvordan vi kommer oss videre. Vi har gode samtaler og gode interne diskusjoner, sier han.

– Kan man ha en slik lederjobb om tilliten blant de ansatte er svekket?

– En slik sak er ikke svart/hvitt. Det er nyanser. Og det er ulike oppfatninger blant de ansatte. Noen føler tilliten er satt på spill, det har jeg oppfattet klart og tydelig, men nå opplever vi at det handler om hvordan vi skal komme oss videre.

Videre sier Svendsen at han er imponert over hvordan Bjerketvedt har ledet organisasjonen gjennom koronapandiemen.

– Fotballen er inne i sin største krise i moderne tid, og Pål har ledet NFF på en god måte. Så jeg har tillit til at han og fotballgruppa forsetter det viktige arbeidet med å gjenåpne fotballen i Norge