Mener dette kan være løsningen på fotballens millionproblem

Et ferskt vedtak anbefaler totalforbud mot gummigranulat i kunstgressbaner. På Nøtterøy har Teie IF allerede tatt grep, med en helt spesiell løsning.

I løpet av året skal EU avgjøre skjebnen til gummigranulat i kunstgressbaner.

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har hatt to forslag på bordet: et som går på å begrense utslipp. Det andre er et forbud mot å bruke plastholdig granulat.

Onsdag forrige uke, leverte den siste komiteen en anbefaling om et fullstendig forbud, med en overgangsperiode på seks år.

– Da håper vi de fleste klubbene rundt ser i retning Teie, og lærer hva som er gjort her nede, sier Jo Pedersen, som er en av de ledende kunstgress-entreprenørene i Norge.

Da Teie IF skulle rehabilitere to av sine kunstgressbaner, valgte de å gå for en spesiell, men miljøvennlig løsning.

– Her legger vi gummien som en støpt pad i bunn. Vi unngår da at gummigranulat kommer i naturen, sier Christian Kolstad, styreleder i fotballavdelingen til Teie IF.

Innfyllet de skal bruke er knuste olivenkjerner, samt sand fra de gamle banene som blir gjenbrukt, etter at det er renset og vasket.

– Vi erstatter gummigranulat med en biomasse som fint kan brytes ned i naturen. Dermed så har vi løst et av de større utfordringene som ligger i bruken av gummigranulater, sier Kolstad.

Kostbart

Klubben har betalt 2,4 millioner kroner ekstra for sine to baner, sammenlignet med kostnadene for tradisjonelle kunstgressbaner.

– Vi har valgt å gå for miljøvennlige løsninger tross en del motstand mot dette lokalt, sier Roger Nilsen, prosjektleder og styremedlem i Teie IF.

Den plass-støpte paden kan ligge i opptil 30 år.

Samtidig slipper klubben dyre tiltak for å sikre at gummigranulat ikke havner i naturen.

– Vi har gjort en vurdering av økonomien, og på sikt så mener vi at dette er bærekraftig også for en liten lokal fotballklubb som kan ha banene liggende lenger enn de tradisjonelle banene, sier Christian Kolstad, styreleder i fotballavdelingen til Teie IF.

Klubben har også gravd opp store områder med gummiinfisert jord for å rydde opp etter etter ti år med granulat.

– Dessverre finnes det, etter hva vi vei, lite støtteordninger for å ta de grepene. Vi har fått noen gaver fra lokale stiftelser, men fra offentlig støtte er det vanskelig å få, sier prosjektleder Roger Nilsen.

Trenger help

Naturvernforbundet mener Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund nå må komme på banen.

– Vi er fornøyde med at ECHA etter en grundig vurdering av både miljø- og helseeffekter nå går inn for det. Vi håper dette vil sette fart på omstillingen bort fra baner med granulat til bedre og mer miljøvennlige alternativer. NFF og Kulturdepartementet bør kjenne sin besøkelsestid og hjelpe Norske fotballklubber med denne omstillingen nå, uttaler leder Silje Ask Lundberg.

Til tross for at flere signaler går i retning av et totalforbud mot gummigranulat, har Norges Fotballforbund har vært tydelige i sine anbefalinger til klubber.

– Vi mener derfor klubbene fremdeles kan kjøpe kunstgress med gummigranulat fra oppmalte bildekk eller gjerne med andre typer plastgranulat, kombinert med tiltak som vil hindre ar granulatet kommer utenfor banen, sier Fotballforbundets anleggssjef.

De har imidlertid informert klubbene om mulighetene for et EU forbud på sikt, slik at klubbene er oppmerksomme på dette og kan vurdere fordeler og ulemper.

– Dessverre er det ennå ingen alternativer som er like gode og billige som granulat fra oppmalte bildekk, sier Myhrvold.

Han vil foreløpig ikke anbefale knuste olivenkjerner til andre.

– Foreløpig har vi for liten erfaring med dette til at vi vil anbefale at klubbene investerer i dette innfyllet. Vi har nå noen baner med olivenkjerner som vi helst vil se i bruk en eller helst to sesonger før vi kan si om dette er veien videre.

NFF ser med stor interesse på alternativer som lanseres.

– Vi bidrar til å få disse testet. Forhåpentligvis får vi om få år alternativer som er like gode eller bedre enn gummi- og plastgranulat, sier Myhrvold.

Testet banen i Tyskland

Det har vært flere negative erfaringer med alternativer til gummigranulat i kunstgressbaner, blant annet kork.

Teie IF reiste derfor til Tyskland, med spillere, trenere og representanter fra styret.

– Vi fant fort ut at underlaget med støpt pad og innfyll av olivenkjerner, var noe som ville fungere veldig godt. Det var nesten så vi ikke fikk A-lagsspillerne av banen, så godt fornøyd var de da de prøvd dekket, sier Kolstad.

Klubben har fått bekreftet at tettheten i olivenstein er av en type som gjør at det er godt egnet til å ligge i kunstgresset.

– Fordelen med olivenstein, er at den, på grunn av tettheten, ligger noe lengre ned i gresset. Dermed vil man ikke dytte det av gresset når banen skal vinterbrøytes, sier Kolstad.

EU-kommisjonens beslutning omkring gummigranulat tas i løpet av 2020.