TOPPFOTBALLEN: er i gang, men breddefotballen sliter. Barn og unge får trene, men ikke spille kamper. Nå lider fotballkretsene under konsekvensene, noe som på sikt kan skade rekruttering til for eksempel Eliteserien.
TOPPFOTBALLEN: er i gang, men breddefotballen sliter. Barn og unge får trene, men ikke spille kamper. Nå lider fotballkretsene under konsekvensene, noe som på sikt kan skade rekruttering til for eksempel Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fotballkrets har mistet 120 lag på ett år - her er hele oversikten

TV 2 har kartlagt koronakonsekvensene for de ulike fotballkretsene. Kartleggingen viser store frafall.

Frafall i breddefotballen har vært Norges Fotballforbunds store frykt etter at all aktivitet ble stanset i mars. I flere uker har diverse aktører innen breddefotballen bønnfalt regjeringen om å revurdere avgjørelsen om å utsette seriestart, til ingen nytte. Frafallet NFF var redd for, er blitt et faktum.

– I enkelte områder er det mellom 20-30 prosent frafall og vi frykter enda mer frafall, sier direktør for eliteavdelingen i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til TV 2.

– Vi får rapporter om frafall fra samtlige kretser i Norge, sier kommunikasjonsjef Yngve Haavik.

Flere kretser har utsatt påmeldingsfristene sine som følge av situasjonen. Nesten alle kretsene har konkrete lag som har trukket seg, og det er flere lag som endrer spilleform på grunn av spillermangel og går fra elleverlag til nier- eller syverlag.

Felles for alle kretsene er at samtlige uttrykker stor bekymring. Alle tall i oversikten er foreløpige og kan bli justert inn mot seriestart.

Se hvordan situasjonen er i din fotballkrets i oversikten under!

Agder fotballkrets:

Ingen konkrete tall.

– Vi har ingen foreløpige tall fra Agder, fordi vi ønsker å gi klubbene ny påmeldingsfrist, sier daglig leder, Yngvar Håkonsen til TV 2.

Det er likevel mye som tyder på at også Agder opplever frafall. Fredag forrige uke fortalte TV 2 om Søgne FK, som har måttet trekke tre lag så langt.

Akershus fotballkrets:

Mistet 120 lag. Rundt 40 lag har endret spilleform.

– I år har vi fått inn 120 lag som har trukket seg. Det er alltid noen lag som trekker seg, men et normalt tall ville vært rundt 50. Så vi har en reell endring på rundt 70 lag, sier seriekonsulent Dag H. Værvåg til TV 2.

– Det er veldig kritisk for oss at det er så høye tall. I voksenfotballen har vi mistet ti prosent av lagene. Det er en veldig skremmende utvikling, sier han.

Buskerud fotballkrets:

Ingen konkrete tall.

– Vi har bygget om hele seriesystemet for de unge, så de starter serien til skolestart i midten av august. Vi har ikke fått kartlagt hvor mange lag som så langt er påmeldt denne sesongen sammenlignet med i fjor. Den oversikten vil vi ha i slutten av august, men så langt virker det som om det er få klubber som har trukket lag. Samtidig regner vi jo med at det er flere som sliter med lagene, sier daglig leder, Øivind Nilsen til TV 2.

Finnmark fotballkrets:

Mistet 9 lag så langt.

– Vi ser tydelig at det er frafall. Vi satte en frist i slutten av juni der klubbene måtte melde inn dersom de måtte trekke lag. Så langt har ni lag trukket seg, i tillegg til at flere lag har gått ned fra 11-er til 9-er, eller fra 9-er til 7-er, sier serie- og kampadministrator Rune Haugseth.

– For oss som er en så liten krets, med kun 186 påmeldte lag til seriespill, er det dramatisk, sier han.

Hordaland fotballkrets:

Har mistet minst 20 lag.

– Vi har ikke helt konkrete tall per dags dato. Vi har utsatt påmeldingsfristen som følge av den pågående situasjonen, sier daglig leder Knut Berge.

– Det vi vet er at vi har noen avmeldte lag, et sted mellom 20 og 30 så langt. Men vi får alltid noe frafall, så vi kan ikke enda slå fast årsaken til dette. I seniorfotballen har vi også noen helt konkrete avmeldinger. Vi frykter at jo lengre tid det går, jo større blir frafallet, men vi holder selvfølgelig døren åpen så lenge som mulig, sier han.

Hålogaland fotballkrets:

Har mistet minst 15 lag.

– Vi har nok enda ikke helt konkrete tall på frafallet. Men vi har mistet rundt 15 lag i ungdomsfotballen og noen seniorlag grunnet situasjonen vi er inne i. Vi vet mer etter ferien, når også klubber og lag starter opp igjen og får talt opp spillerstallen, sier daglig leder Daniel Kvile.

Indre Østland fotballkrets:

Har mistet minst 102 lag.

I juni skrev Indre Østland Fotballkrets på sine nettsider at de så langt hadde mistet over 100 lag, kun i aldersgruppen 6 år.

– Det er nedgang på henholdsvis 78 guttelag og 24 jentelag. Det er nedslående tall, sa daglig leder Jannicke Gonstad den gang.

Til TV 2 sier Gonstad følgende:

– Vi har mottatt flere beskjeder om trekking av lag på ulike nivåer. Det vil ta tid å få frem hele bildet.

Indre Østland har ikke kunnet skaffe den totale oversikten, grunnet ferieavvikling, men de har gjennomført en frafallsundersøkelse blant klubbene i kretsen. Tallene kan bli justert inn mot seriestart - som i alle andre kretser.

Nordland fotballkrets:

Mistet 13 lag.

– Per dags dato har vi mistet 13 lag med direkte årsak som følge av koronaviruset, og jeg frykter at det blir flere når vi gjør opp status etter sommerferien, sier leder for serie og kamper, Frank Aas.

– Jeg tror vi kommer til å tape mer enn fem-ti prosent av lagene sammenlignet med i fjor, og en stor andel vil være koronarelatert. Det er alltid store variasjoner, men under dette tallet er det mørketall og mange klubber som har mistet mange spillere. Det er nesten ikke en klubb som ikke har mistet spillere i koronaperioden, understreker han.

Nordmøre og Romsdal fotballkrets:

Ingen konkrete tall.

– Vi har bare antydninger på frafall, som for eksempel lag som har trukket seg. Vi frykter stort frafall, men håper fortsatt at det skal gå bra. Vi har flere lag som har trukket seg allerede, så sånn sett er det ganske alvorlig, sier daglig leder Are Lervik.

– Vi vet ikke mer før vi kommer i gang, det kan fortsett skje mye i både positiv og negativ retning. Men vi vet at det blir en reell nedgang. Vi har mange klubber som vet at de får trøbbel, men de har fortsatt et håp om at folk kommer tilbake på trening, sier Lervik.

Oslo Fotballkrets

Har mistet 35 lag.

– Det er dårlig grunnlag for å se om korona har satt sitt preg på påmeldingen, for vi ser store svingninger hvert år. Når det gjelder antall lag som har trukket seg i år er det 35 lag som har trukket seg. Halvparten av disse har oppgitt frafall av spillere og usikkerheten rundt sesongen som årsak og pekt på korona. Nå frykter vi at dette vil øke inn mot august og at flere blir nødt til å trekke lagene sine, sier daglig leder Tore Jarl Bråteng.

– Likevel er jeg mest redd for de langsiktige konsekvensene. Hvis man ikke lykkes med å rekruttere utøvere i de yngre klassene i år mister vi flere barn i seks- og syvårsalderen, og da frykter jeg for hvordan tiårsklassen ser ut om tre år, sier han.

Rogaland fotballkrets:

Ingen konkrete tall

– Vi har hatt en jevn dialog med klubbene, med samtaler nesten daglig og fellesmøter annenhver uke. Frafall er en stor bekymring blant klubbene. Først var vi mest bekymret for barne- og undgomsfotballen, men bekymringen lever nå videre også i seniorfotballen. Vi har konkludert med at vi enda ikke kan si sikkert hvor stort frafallet blir, sier daglig leder Erik Løland.

– I august vil vi se hvor mange som ikke kommer tilbake på trening og til kamp, og om vi har avdelinger hvor lag må trekke seg. Alle klubbene i kretsen er enige i at dette er svært viktig å følge opp, da frafall er en stor bekymring hos oss, sier Løland.

Sogn og Fjordane fotballkrets:

Ingen konkrete tall

– Vi må vente til august, så ser vi hvor mange som kommer tilbake når de får trene og spille kamper som normalt. Men vi så før sommerferien at det var færre folk på trening, sier daglig leder, Svein Olav Myklebust til TV 2.

– Historisk har vi sett at det er vinterpausen som er den største synderen når det gjelder frafall blant ungdom. Mange som er aktive i fotballen er ikke med på andre arenaer, så når de ikke får spille fotball over en lengre periode blir det vanskelig å komme igang igjen. Nå har vi fått den samme pausen, bare enda lengre, fortsetter han.

– Det er et superproblem for aktiviteten i vår region, og vi vet at det vil komme store skadevirkninger, understreker Myklebust.

Sunnmøre fotballkrets:

Har mistet 65 lag

I Sunnmøre fotballkrets hadde de 65 færre påmeldte lag 1. juli i år enn samme dato i fjor. Det inkluderer et frafall på åtte lag i G13-klassen, to lag i J15-17 og to damelag i seniorklassen. De har også flere lag som har endret spilleform.

– Får vi ikke snart signal om at seniorfotballen får komme i gang igjen, frykter vi at mange gir seg, rett og slett. Da kan det bli svært tøft å få disse til å begynne på igjen til neste år. Derfor er det helt avgjørende at vi får gjennomført en høstsesong for seniorklassen også. Og da må de få begynne å trene vanlig 1. august, sier daglig leder, Bjørn Oskar Haukeberg til TV 2.

Telemark fotballkrets:

Har mistet 60 lag.

– Våre foreløpige tall viser en nedgang på cirka 60 lag. Fem prosent frafall i barnefotballen (6-13 år) og en nedgang på cirka ti prosent blant ungdom og senior-lagene. Det faller jo ofte fra noen lag foran høstsesongen hvert år, så alle frafallene kan ikke knyttes direkte opp mot korona. Samtidig ser vi en tydelig tendens på at flere lag har trukket seg nå enn tidligere år, sier daglig leder, Gaute Brovold til TV 2.

Troms fotballkrets:

Har mistet 25 lag.

– Vi har opplevd at cirka 25 lag har trukket seg i koronaperioden. Frykten er jo at regjeringen og helsemyndighetene tøyer grensen enda lenger, for da vil vi få en smell. Vi har fått mange bekymringsmeldinger, særlig på kvinnesiden. Der har vi tre lag i 3. divisjon som allerede har trukket seg, og mange andre uttrykker stor bekymring dersom de ikke kan komme i gang før nærmere september, sier daglig leder Jo Are Vik.

FRUSTRERT: Daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are Vik er redd for at seriesystemet skal havarere.
FRUSTRERT: Daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are Vik er redd for at seriesystemet skal havarere. Foto: Jan-morten Bjørnbakk

– Dersom det går så lang tid at vi ikke kan gjennomføre fotballsesongen 2020, vil det bli nær 90 Troms-lag som blir stående uten seriespill i 2020. Vi får et seriesystem som havarerer, og et frafall det blir vanskelig å reparere, sier han.

Han mener at det eneste som kan reversere skadene, er å få start på aktiviteten igjen.

– Kommer vi i gang med kampaktivitet 1. august vil konsekvensene bli mye mindre. Vi er frustrert og oppgitt over at helsemyndighetene fortsatt ikke har klart å få breddefotballen i gang, sier Vik.

Trøndelag fotballkrets:

Har mistet 50 lag.

– Vi har ingen nøyaktige tall før serien kommer i gang, men vi har et grovt bilde på at cirka 50 lag har blitt borte siden i fjor. Det gjelder i aldersgruppen 10 år og oppover, sier Jan-Roar Saltvik. Han er daglig leder i kretsen og tydelig oppgitt over situasjonen.

– Det er ikke noe annet ord å bruke om det enn tragisk, sier han.

– Samtidig er det vanskelig å vite om flere lag trekker seg, eller om spillere kommer tilbake når sesongen starter. Det mest bekymringsverdige er egentlig seniorklassene, for det er klart at det er vanskeligere å få tilbake en 30-åring enn en 10-åring, sier Saltvik.

Vestfold fotballkrets:

Har mistet over 100 lag.

– Vi har nedgang i alle klassene. I flere av tilfellene har klubbene meldt korona som årsak. Det er også tilfeller i barnefotballen hvor spillere ikke har kommet tilbake når treningene startet opp igjen, sier seriekonsulent Anders Ravndal.

Ravndal trekker spesielt frem aldersgruppen som skulle vært på sine første organiserte fotballtreninger dette året.

– Seks- og syvåringene rakk aldri å starte rekruttering, og der er det er 100 færre lag i år sammenlignet med i fjor. I fjor var det over 230 lag påmeldt, nå er det litt under 100 lag som er påmeldt. Det er særlig kritisk på jentesiden, sier seriekonsulent, Anders Ravndal.

Østfold fotballkrets:

Ingen konkrete tall

– Vi har hatt noen lag som har trukket seg nå i sommer, men det skjer i noen grad hvert år. Det er derfor vanskelig å relatere dette direkte til korona. Jeg tror vi vil se dette tydeligere etter ferien og nærmere oppstart i midten av august for 6-19 år. Vi frykter for seniorsegmentet, men kan foreløpig ikke dokumentere frafall, sier daglig leder, Øystein Strøm.