IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll.
IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

NIF: – Erkjenner at rasisme foregår i norsk idrett

Norges idrettsforbund (NIF) legger ikke skjul på at rasisme skjer i norsk idrett.

Norges idrettsforbund har tirsdag sendt ut en pressemelding der de erkjenner at norsk idrett har problemer med rasisme og diskriminering.

«Idretten erkjenner at rasisme og diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett,» står det i pressemeldingen.

Pressemeldingen forteller at NIF har laget en resolusjon om rasisme etter et ledermøte.

‹Ledermøtet forventer at alle organisasjonsledd følger opp idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering, og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet,» skriver NIF.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.