I HARDT VÆR: Konflikter i Tennis-Norge har de siste ukene fått mye spalteplass i media. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN.
I HARDT VÆR: Konflikter i Tennis-Norge har de siste ukene fått mye spalteplass i media. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN.

Storklubber vil ha uavhengig granskning av Tennisforbundet

Både Oslo Tennisklubb (OTK) og Holmenkollen Tennisklubb (HTK) vil at Norges Tennisforbund skal gås etter i sømmene - men begge klubbene har samtidig tillit til administrasjonen.

Urolighetene i norsk tennis den siste tiden har ført til at OTK nå ber om en «uavhengig granskning av NTF for å skape ro i tennis-Norge. (...) En granskning bør gjennomføres av ekstern revisor og/eller jurist».

Oppfordringen, som kan leses i sin helhet lenger nede på siden, ble publisert på tennisklubben sine nettsider tirsdag ettermiddag.

En annen stor tennisklubb basert i hovedstaden, HTK, sier til TV 2 at de støtter ønsket, men begge påpeker at de ikke kjenner seg igjen i den angivelige ukulturen i norsk tennissport.

– Støtter ikke udokumenterbare angrep

Bakgrunnen er misnøyen som har kommet til overflaten i kjølvannet av at generalsekretær Alexander Kjær forlot sin stilling, blant annet etter at han trente privat i Oslo Tennisarena i en periode da forbundet hadde stengt alle hallene på grunn av koronapandemien.

Som omtalt tidligere, vet TV 2 at det er flere forhold som førte til Kjærs avgang, og fredag forrige uke gikk Thomas Wettergreen, trener og arrangør, ut mot pengebruken og lønningene til de ansatte i NTF.

TV 2 omtalte også mandag at Kjær fikk jobben i forbundet bare måneder etter at han på meget spesielt vis ble suspendert fra norsk sykkelsport i to måneder.

I tillegg har det i ulike forum blitt fremsatt potensielt injurierende og udokumenterbare beskyldninger mot enkelte i tennismiljøet, og noen av disse påstandene har også blitt trukket tilbake.

I kjølvannet av Alexander Kjærs avgang som leder av Norges Tennisforbund har det den siste tiden vært flere skriverier og rykter knyttet til ansatte og tidligere ansatte i Norges Tennisforbund.

OTK skriver følgende på sin hjemmeside:

«Med denne meldingen ønsker styret i OTK å avklare sin offisielle holdning:

  1. OTK støtter ikke udokumenterte angrep på verken NTF eller ansatte i NTF
  2. OTK har over tid jobbet med ansatte i NTF som på et imponerende vis har vist engasjement og interesse for norsk tennis, inklusive hallsaken til OTK
  3. Samtidig er norsk tennis og NTF basert på frivillighet, og er helt avhengig av 100% tillit fra sine medlemmer. I lys av de grove påstandene som er kommet frem, støtter OTK en uavhengig granskning av NTF for å skape ro i tennis-Norge
  4. Det er mange personer i norsk tennis som har relasjoner til, tidligere eller eksisterende verv i NTF og til internasjonale organer som for eksempel ITF. OTK mener derfor at en granskning bør gjennomføres av ekstern revisor og/eller jurist. Ved en eventuell granskning vil klubben stå til disposisjon for styret i Norges Tennisforbund, dersom det ønsker innspill på form og innhold i en slik granskning.

– Oppførselen skal være i tråd med vanlig folkeskikk

Daglig leder i klubben, Reidar Nilsen, påpeker at klubben har fått «mye god hjelp» fra forbundet og at «ukultur»-ordet er å ta for hardt i.

– På generell basis har jeg tillit til dem. Jeg vil bli overrasket om det skulle vise seg at det er solid korrupsjon som har funnet sted. Men når det kommer en del beskyldninger, så er det greit å undersøke om det er hold i de. Det vil også være bra for forbundet, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om alt som har kommet frem i det siste?

– Det er lite heldig for tennisen. Alle som jobber her er opptatt av at ting skal foregå på en skikkelig måte, og alle er opptatt av at alle skal forholde seg til reglene - for eksempel i forbindelse med korona. Oppførselen skal være i tråd med vanlig folkeskikk.

Daglig leder i HTK, Inger Bjerke, kjenner seg heller ikke igjen i den angivelige ukulturen, men støtter likevel en granskning.

– Jeg har tillit til administrasjonen. Det er folk vi har jobbet mye med i mange år. Om det er andre ting som bør tas opp, er det veldig viktig at klubber, styrer og så videre tar opp saker der de kan, sier hun, og legger til at «det er viktig at de som skal granske graver dypt».

NTF skrev i forrige uke at de skulle ha en intern gjennomgang av avtaler og regler:

«I lys av prosessen NTF har vært gjennom den siste tiden, vil vi på ny se på våre interne avtaler og regler. Administrasjonen har startet arbeidet», kan man lese på forbundets nettsider.