LOKOMOTIV: Mange av jentene som har startet med fotball drømmer om landslagsspill for Norge.
LOKOMOTIV: Mange av jentene som har startet med fotball drømmer om landslagsspill for Norge. Foto: Jens Kristian Vang

Aldri før har flere jenter spilt fotball: – Ambisjonene på vegne av jenter og kvinner i fotballen er høye

7000 nye jenter har startet med organisert fotball siden 2013. NFF jobber målrettet for å øke rekrutteringen ytterligere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag er det over 113 000 jenter som spiller fotball i Norge.

De siste offisielle målingene fra Norges fotballforbund (NFF) viser at det var totalt 114 056 aktive medlemmer blant kvinner per 31.12.2018. Mens det blant menn var 263 773.

Av de samlede medlemmene i NFF utgjør kvinnelige fotballspillere 30,19 prosent, mens herrene utgjør 69,81 prosent.

Veksten blant jenter som har startet med fotball har imidlertid økt betraktelig de siste årene. Fra drøyt 90 000 jenter som spilte aktivt i 2004, var det rundt 106 000 ti år senere. De siste offisielle tallene viser en vekst på 7000 blant jenter som har startet med organisert fotball siden 2013.

Prosjektleder for NFFs jenteprosjekt, Ane Eide Kjærås, mener det ikke er tilfeldig at pilen fortsetter å peke oppover.

– Det er nok flere årsaker til dette. Økt bevissthet og mer målrettet arbeid på jentesiden hos klubber, fotballkretser og forbund, har bidratt til dette. For eksempel arbeider mange klubber nå mer systematisk med rekruttering og etablering av egne jentelag for de yngste, sier NFFs prosjektleder for jenteprosjektet, Ane Eide Kjærås, til TV 2 Sporten.

Dette innebærer også at fotball er den idretten som organiserer flest jenter i Norge
Ane Eide Kjærås

Tallene fra 2018 viser at 113 000 jenter for øyeblikket spiller organisert fotball i Norge.

– I henhold til siste offisielle registrering (Idrettsregistreringen for 2018) var 113 000 jenter aktive innen fotball. 259 000 gutter tilsvarende, altså totalt 372 000 aktive. Det betyr med andre ord at i underkant av en tredjedel av aktiviteten i norsk fotball består av jenter. Dette innebærer også at fotball er den idretten som organiserer flest jenter i Norge, sier Kjærås.

– Hvor stor vekst har det vært med tanke på jenter som spiller aktivt de siste fem årene?

– En registrering gjort i 2013 viste at 106 000 jenter den gang var aktive (261 000 gutter og 367 000 totalt). Antall jenter som ble registrert i 2018 var 113 000, svarer hun.

Ny strategiplan
Arbeidet med å rekruttere enda flere jenter til å spille fotball er langt på vei ferdig. Målet er å sikre både toppen og bredden fremover.

– NFF jobber for tiden med ny strategiplan for den neste fireårsperioden, og våre ambisjoner på vegne av jenter og kvinner i fotballen er høye. Vi skal fortsatt være den idretten flest jenter velger seg, og vi skal jobbe for at flere fortsetter å spille ungdoms- og seniorfotball. Det blir ingen god topp, uten solid bredde. Det vil også være et klart mål å få rekruttert og utdannet flere kvinnelige trenere, dommere og ledere i fotballen. Gode rollemodeller på og utenfor banen er viktig, slår Ane Eide Kjærås fast.

NFF startet tilbake i 2016 prosjektet «Jenteløftet» for å få enda flere jenter til å ta på seg fotballskoene og starte med fotball. Det har vist seg å gi gode resultater.

– NFFs satsing på jenter er godt tatt i mot. Fotballorganisasjonen bestemte allerede tilbake i 2016 at jenter skulle være et av tre overordnede satsingsområdet (spillerutvikling og klubbutvikling de to øvrige). Motivasjonen for å ta jentene på alvor har økt ute i klubb-Norge i denne perioden. Samtidig må vi være bevisste på at økt jenteandel i fotballen krever målrettet arbeid over tid. Vi i NFF skal sørge for at fokuset opprettholdes gjennom tett samarbeid med fotballkretsene og klubbene, oppsummerer Eide Kjærås.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over veksten i antall jenter som spiller fotball.

– Det viser igjen at fotball er den mest populære idretten, også for jenter. Og det er svært positivt at det er har vært satt fokus på at flere jenter skal spille fotball. Jo flere som spiller, jo større sjanse er det for at Norge får frem flere gode spillere, sier hun.

– Må jobbes med kulturen
Men, det er et men:

– Utfordringen det må jobbes med er kulturen på jentesiden. Nå er tilnærmingen at det skal være hyggelig og gøy og sosialt. Men vi må faktisk gjøre en bedre jobb for å bygge en bedre treningskultur for å matche det som skjer internasjonalt i andre land, sier Solveig Gulbrandsen, før hun legger til:

– Vi trenger et løft både når det gjelder kultur og mulighetene for å bli proff og leve av fotballen. Det må legges bedre til rette for jenter som tør å satse, og der trengs det er kompetanseløft på flere områder. Det må legges ytterligere til rette for de jentene som ønsker mer trening. Dette må toppklubbene ta en større del av ansvaret for. Vi ser jo på herresiden at de beste klubbene legger mye bedre til rette lenger nede i systemet og i ungdomsfotballen, og det må også gjøres på jentesiden med tanke på å hente flere trenere med kompetanse og lignende.