Norsk Toppfotball har lagt merke til kunstgressdebatten som har vært rådende de siste ukene. Nå vil de høre med de norske eliteklubbene om hvor stor interessen faktisk er for å få flere gressbaner i Norge.

– Vi skal møte de norske toppklubbene neste uke. Da vil vi ta opp temaet og se om det kan bli aktuelt å etablere en ordning på lik linje som i Nederland, sier daglig leder i Norsk Toppfotball, Leif Øverland til TV 2 Sporten.

Tidligere i uka åpnet NFF-president Terje Svendsen for å være med på et spleiselag der målet er å få på plass flere gressbaner på toppstadionene i Norge.

Ideen tar utgangspunkt fra det som har skjedd i den nederlandske toppserien. Der har man etablert et fond som støtter klubber som har ha naturgress med over 3,5 millioner kroner årlig.

– Det er jo ligaforeningen og klubbene som har gått i bresjen for det og det finansieres gjennom klubbenes deltakelse i Europaligaspill. Vi tar gjerne dialogen med toppklubbene om det skal lages et samme type incitament i Norge, sa Svendsen til TV 2 da.

– Kan det hende at NFF stiller midler til rådighet?

– Sammenlignet med Nederland, som er pådriver i Europa, har norsk fotball og toppfotball betydelige inntekter knyttet til medieavtalen. Uansett så vil det være et spleiselag og samarbeid dersom man skal gå i den retningen.

– Opplever du at norsk toppfotball har lyst til å gå tilbake til naturgress?

– Jeg opplever at enkelte klubber er veldig opptatt av det. Også er det andre klubber som er opptatt av det motsatte. Det er vanskelig å komme frem til en konsensus om hva som er veien videre. Vi er nødt til å ha med eliteserieklubbene i fellesskap dersom man skal etablere en løsning som dette.

Rosenborg er blant klubbene som har gått foran med et tydelig ønske om å få flere eliteseriebaner med naturgress i Norge.

– Klimafokuset på kunstgressbaner i Norge kommer ikke til å slippe taket. Det kommer til å øke i styrke. Det er grunn til å tro at kunstgress er noe natursvineri og at det er statsfinansiert natursvineri. Man bør jo da vurdere om den type økonomisk støtteordninger isteden skal tilfalle de toppklubbene som faktisk ønsker å beholde naturgress, sa Stig Inge Bjørnebye til TV 2 forrige uke.

I dag spiller 11 av 16 eliteserielag på kunstgress.