KAN PUSTE LETTET UT: Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen blir ikke anmeldt til NIFs domsutvalg.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix-
KAN PUSTE LETTET UT: Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen blir ikke anmeldt til NIFs domsutvalg. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix-

Cykleforbundet vil ikke anmelde Tiedemann Hansen

Region Sør anmodet Norges Cykleforbund (NCF) om å anmelde Harald Tiedemann Hansen til NIFs domsutvalg. Den anmodningen vil ikke forbundet følge - i alle fall ikke ennå.

Det kom frem på forbundets fellesmøte lørdag 9.mars.

Det betyr at det foreløpig ikke vil bli reist en sak etter idrettens regelverk mot Tiedemann Hansen og hans rolle i det økonomiske rotet etter sykkel-VM i 2017.

– Avventer bobestyrers behandling

Forbundsstyret utelukker ikke at det på et tidspunkt i fremtiden kan være aktuelt å føre en sak mot Tiedemann Hansen, men det vil først eventuelt skje etter at bobestyrer er ferdig med behandlingen av konkursboet etter Bergen-VM.

– Styret i NCF har besluttet at vi foreløpig avventer bobestyrers behandling av denne saken. Dette er et stort sakskompleks, og det er en sak som både går etter aksjeloven og etter idrettens regelverk. Vi har funnet det riktig at, med de begrensede midlene vi har, skal bruke tiden vår på å lage et godt Norges Cykleforbund som skal sørge for at Sykkel-Norge går videre. Men at vi selvfølgelig ikke med det har besluttet at vi ikke skal gjøre noe i forhold til idrettens regelverk eller det regelverket som er knyttet til vanlig erstatningsrett og aksjeloven, opplyste styremedlem Knut Glad på fellesmøtet.

Bobestyrerne har foreløpig levert to rapporter om det økonomiske etterspillet etter Bergen-VM. Den andre rapporten pekte på at den reelle gjelden til Bergen 2017 AS var på rundt 70 millioner kroner. I rapport tre, som er ventet i løpet av året, er det ventet en konklusjon om hvorvidt Tiedemann Hansen og styret har gjort noe kriminelt eller ikke.

– Styret mener det er riktig å avvente bostyrets endelige rapport før det tas stilling til en eventuell påtale av enkeltpersoner eller hvorvidt det skal reises noe erstatningskrav mot noen som følge av forhold knyttet til Bergen 2017, sier sittende sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til TV 2.

Forbundet viser videre til at innholdet i anmodningen fra Region Sør i stor grad ble diskutert i en redegjørelse fra forbundet i mai 2018.

Ba forbundet føre saken mot tidligere president

Bakgrunnen for at Region Sør, en av syv sykkelregioner i landet, ba forbundet om å anmelde Tiedemann Hansen i starten av februar er den tidligere sykkelpresidentens rolle i og håndtering av sykkel-VM i 2017.

Mesterskapet endte, som kjent, i økonomisk katastrofe - noe Tiedemann Hansen har fått massiv kritikk for i media i etterkant.

En rekke aktører i sykkelmiljøet har i bakkant av mesterskapet tatt til orde for at Tiedemann Hansens rolle i mesterskapet - hvor han både var president i forbundet, leder av arrangementselskapet Bergen 2017 AS, og styremedlem hos hovedkreditor Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) - burde få konsekvenser for 62-åringen.

Region Sørs anmodning om anmeldelse er, etter det TV 2 forstår, den første formelle henvendelsen av en slik karakter. Regionen ber forbundet føre saken for dem, i stedet for at regionen selv skulle bruke betydelige ressurser og tid på å føre saken for domsutvalget.

Blant sanksjonene som NIFs lov åpner for i slike saker, er tap av tillitsverv og bøtelegging.