NIF slår alarm: Vet ikke hvilke trenere som har rent rulleblad

Politiet vil ikke fornye vandelsattester. Idretten har ikke oversikt over hvem som har rent rulleblad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Plettfri vandel for trenere og ledere har vært viktig i kampen mot overgrep mot barn i idretten.

Siden 2009 har det vært påkrevd fremvisning av ren vandelsattest fra alle med trener- eller lederrolle i idretten.

Attesten skal fornyes hver tredje år, eller ved en ny rolle i klubben.

Nå har Politiet sluttet å fornye attestene.

– Du kan ikke lenger kan være sikker på at de som har et tillitsforhold til mindreårige, faktisk har en rein attest. Det synes vi er veldig problematisk, sier Per Tøien, som er Idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF).

Mener loven hindrer fornyelse

– Uenigheten ligger i at Norges idrettsforbund ønsker å ha en ny politiattest hvert tredje år, og det åpner ikke regelverket for, sier Leif Sætrum, leder for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Politiet og NIF har vært enige om at attestene skal fornyes. NIF stiller seg uforstående til at politiet for et år siden endret sin praksis, og er bekymret for konsekvensene.

BEKYMRET: Per Tøien og Norges Idrettsforbund.
BEKYMRET: Per Tøien og Norges Idrettsforbund. Foto: Holm, Morten

– Du kan nå kan få en attest i et idrettslag som 18-åring, så reiser du vekk for å studere. Hvis du blir dømt i tiden du er borte fra idrettslaget, er det ingen som får informasjon om det. Du kan dermed komme tilbake som trener, uten at de kan be om en ny attest, forklarer Tøien.

Det finnes ikke tall på hvor mange barn som er ofte for uønskede hendelser i idretten, men 18 av 54 særforbund har tidligere meldt inn saker om overgrep eller seksuell trakassering.

På elitenivå viser tidligere rapporter at 28 prosent av kvinnelige utøvere har opplevd en eller flere former for seksuell trakassering i idrettssammenheng.

Daglig får NIF henvendelser fra idrettslag i hele landet som er bekymret over avslag på søknader om politiattest.

Tertnes IL mener dagens løsning er uholdbar.

– At vi ikke får fornyet attest er meningsløst og frustrerende. Vi har hatt det oppe på agendaen flere ganger, sier Thomas Næss, leder i Tertnes IL.

Nå intensiverer klubben arbeidet for å trygge barna på andre måter.

– Vi har laget beredskapsplaner, systemer og holder kurs.

Vanskelig å luke ut overgripere

93 prosent av alle barn og unge er eller har vært aktive i et idrettslag. Det har vært økende antall henvendelser om seksuell ​trakassering og overgrep i idretten. NIF mottar slike saker flere ganger i måneden.

– En ting er hvem som faktisk avdekkes av politiattesten. Det viktigste kan likefullt være at noen velger å ikke gå inn i idretten på grunn av denne ordningen, sier Tøien.

Leif Sætrum, i Politiet, presiserer at idrettslaget kan be om en såkalt fornyet vandelskontroll dersom de har mistanke om at en frivillig har gjort noe galt.

Mens søknad om vandelsattest må komme fra personen selv, er det idrettslaget som må fremme et ønske om fornyet vandelskontroll til politiet.

Ber om politisk hjelp

Dette er ikke holdbart for NIF.

Nå har NIF sendt brev til politisk ledelse i Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet. Samme brev går til Barneombudet.

– Vi har skrevet ned våre bekymringer. Så håper vi på en dialog med politiske myndigheter der vi finner ut hva vi skal gjøre.

– Er det fare for at ordningen med politiattest må avvikles?

– Slik vi får melding om nå, er det krevende for et idrettslag å vite hele tiden hvem det er som har gyldig attest og ikke. Vi må reelt sett se på om denne ordningen er en beskyttelse for barn eller om det gir en falsk trygghet.