– Ikke utøvernes ansvar å si noe om andre lands dopingpolitikk

Olaf Tufte velger å ta et klart standpunkt i Russland-saken, men mener det ikke er en del av jobbeskrivelsen.

- Har du noen formening om hva konsekvensen burde bli etter at Russland ikke overholdt 31. desember-fristen?- Jeg mener Verdens antidopingbyrå (WADA) er nødt til å stå på det de har sagt. Jeg skal ikke bestemme konsekvensene for noen ting, men slik jeg vokste opp, så var det slik at du fikk en beskjed om hva som var konsekvensen hvis ikke ting ble overholdt. Så ting må overholdes. Hvis ikke kan du alltid «pushe» grensene og egentlig drite i det. Går de tilbake på premissene si